Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Očná lekárka Nemocnice AGEL Košice-Šaca radí: Ako sa správne starať o zrak a čím si najviac škodíme?

24.9.2021

Verejná zbierka Biela pastelka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, prebieha počas piatka, t.j. 24. septembra aj na Poliklinike VA U. S. Steel. Pri tejto príležitosti sme oslovili očnú lekárku Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Jaroslavu Zlackú, ktorá v nasledujúcom rozhovore popisuje situáciu na Slovensku a poukazuje na viaceré dôležité témy.

Aká je aktuálna situácia na Slovensku čo sa týka počtu/stavu nevidiacich a slabozrakých?

Jedno až dve percentá populácie patrí medzi ľudí so zrakovým postihnutím, teda sú nevidiaci alebo slabozrakí. V Únii slabozrakých a nevidiacich poskytli v minulom roku sociálne služby 5100 klientom.

Aké prípady, okrem úrazov, sa dnes vyskytujú?

Príčiny zrakového hendikepu sa klasifikujú do 3 skupín patologických stavov: 1. prenatálne, kde patria vrodené chyby, 2. skupinou sú perinatálne, ktoré sú v období po narodení, napríklad ROP, čo je ochorenie sietnice u nedonosených detí, 3. skupinou sú postnatálne príčiny, úrazy, zápaly a tumory.

Aký je spôsob operácií alebo ošetrenia pacientov, ktorí sú nevidiaci?

Vďaka novým možnostiam liečby, ako sú diodová laserová koagulácia, vitreoretinálna chirurgia a intravitreálna aplikácia liečiv do oka, je možné liečiť ROP, tvrdými kontaktnými šošovkami vieme riešiť vysokú myopiu. Vrodenú kataraku vieme liečiť mikrochirurgickými metódami s implantáciou vnútroočných šošoviek, vrodený glaukóm taktiež mikrochirurgickými metódami, antimetabolitmi a implantátmi.

Zhoršuje/zlepšuje sa v posledných rokoch detský zrak?

Žiaľ, hrozí nám nová epidémia nazývaná krátkozrakosť. Hlavnou príčinou nárastu krátkozrakosti je presun činnosti človeka do blízka – nové technológie/mobily, tablety. Problém krátkozrakosti nie je len v potrebe dioptrickej korekcie, ale aj v zmenách očnej gule, čím sa zvyšuje riziko odlúpenia sietnice, glaukómovej atrofie zrakového nervu a zmien v mieste najostrejšieho videnia.

Darí sa vďaka vede a operáciám dlhšie udržať" zrak v normále?

Určite áno, napríklad pri vlhkej forme vekom podmienenej makulárnej degenerácie, vďaka biologickej liečbe, kedy sa do oka aplikujú vnútroočné injekcie anti VEGF preparáty. Ide o biologickú liečbu, ktorá zabráni opuchom a krvácaniu sietnice a zároveň potláča rast nových ciev. Aplikácia vnútroočných injekcií je úplne bezbolestná (oko je znecitlivené kvapkami) a pomáha zastabilizovať videnie.

Keď sa obzrieme do minulosti, v čom je najväčší rozdiel v porovnaní so súčasnosťou? Ako sa zlepšili možnosti, napr. oproti minulému storočiu?

Výrazny rozdiel je v diagnostických možnostiach, v šetrnejšej mikrochirurgii oka, vo vývoji nových liečiv, ktoré je možné aplikovať priamo do oka.

Chodievajú ľudia na preventívne prehliadky zraku?

Áno, chodievajú na preventívne prehliadky, niektorí naozaj preventívne, aj keď nepociťujú žiadne ťažkosti, čo je správne, nakoľko napríklad glaukómové ochorenie nebolí, pacient nemusí pociťovať žiadne ťažkosti. Pri preventívnej prehliadke premeriame vnútroočný tlak, vyšetríme zrakovú ostrosť, predný segment oka a očné pozadie. V prípade podozrenia vyšetríme zrakový nerv.

Čo ovplyvňuje fakt, že sa niektoré deti narodia ako nevidiace, resp. slabozraké?

Hlavné príčiny slepoty u detí na Slovensku sú ROP (ochorenie sietnice nedonosených), tapetoretinálne dystrofie, atrofia zrakového nervu ťažkého stupňa. Hlavné príčiny slabozrakosti u detí na Slovensku sú vrodená katarakta, vysoká krátkozrakosť a atrofie zrakového nervu miernejšieho stupňa.

Pri akých úrazoch môže človek stratiť zrak úplne?

Pri úrazoch je veľmi dôležitá lokalizácia a mechanizmus vzniku úrazu. Veľmi nebezpečnou skupinou sú perforačné poranenia očnej gule, ktoré môžu viesť k trvalému, nezvratnému a ťažkému postihnutiu.

Ako by sme sa mali starať o svoj zrak, čím si škodíme?

Dôležitá je správna životospráva, vyhýbanie sa fajčeniu, ktoré je jedným z rizikových faktorov pri  glaukómovom ochorení, ale aj vekom podmienenej degenerácii makuly. Pri diabetes mellitus dochádza k zmenám na očnom pozadí, či už ľahšieho alebo ťažšieho stupňa, kedy sa vytvárajú nové cievky, ktoré môžu spôsobiť zakrvácanie do sklovca poprípade odlúpenie sietnice. Na pracoviskách s vysokým rizikom úrazu oka je potrebné chrániť sa pracovnými okuliarmi. Vo vysokohorskom prostredí je potrebné nosiť slnečné okuliare.

Pri akých príznakoch by sme mali neodkladne navštíviť očného lekára?

Pri akýchkoľvek zmenách v kvalite videnia, ako sú zahmlené videnie, zhoršené videnie, rezanie, pálenie a bolesti očí, začervenanie očí. Ak pacient pozoruje záblesky pred okom, to môže signalizovať zmeny na rozhraní sklovca a sietnice a zmeny na okraji sietnice. Ťažkosti netreba podceňovať a je vždy vhodné vyhľadať odborníka.

Späť