Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

PINK OCTOBER Ženy aj v súčasnosti odmietajú mamografiu: Lekárky z Kliniky rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca vysvetľujú, prečo sa nemusia báť

13.10.2022

Kampaň Pink october každoročne pripomína jednu dôležitú vec. Tento mesiac je zasvätený povedomiu o rakovine prsníka. Zapojiť sa môže každý, a to najmä objednaním sa na preventívne vyšetrenie alebo šírením osvety nosením ružovej stužky, ružového oblečenia či zdieľaním tejto myšlienky. Ako sa na vyšetrenie pripraviť a prečo sa ho ženy nemusia obávať? Je možné zachytiť rakovinu prsníka včas? Na otázky spoločne odpovedajú lekárka Kliniky rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Nora Lešková a primárka kliniky MUDr. Tatiana Špakovská, PhD., MPH.

Ako často sa s rakovinou prsníka stretávate? Ako veľmi je na Slovensku toto ochorenie rozšírené a aký je pomer ženy/muži?

Rakovina prsníka je najčastejším nádorovým ochorením u žien. Na Slovensku na ňu ochorie ročne takmer 3 500 žien. Rakovina prsníka u mužov je zriedkavé onkologické ochorenie, ktoré predstavuje menej ako 1 % všetkých druhov rakoviny u mužov s incidenciou 1/100 000. Zo všetkých malignít prsníka u oboch pohlaví tvorí len 0,6 %. Incidencia však stúpa.

Ako je rakovina prsníka oproti iným rakovinám liečiteľná?

Nové poznatky z oblasti onkológie, rádioterapie, molekulárnej biológie, genetiky doplnili možnosti efektívnej liečby a zaznamenali výrazný posun v zlepšovaní celkového prežívania pacientok. Na manažmente  liečby karcinómu prsníka sa podieľa viacero odborníkov - chirurg, onkológ, rádioterapeut, plastický chirurg.  

Aké sú jej prvé príznaky?

Príznakov onkologického ochorenia prsníkov môže byť niekoľko. Niektoré vieme hodnotiť pohľadom, iné pohmatom. Jedným z príznakov je asymetria veľkosti alebo tvaru prsníka, musíme však pripomenúť, že mierna asymetria je prirodzený stav. Ďalším je hmatná hrčka v prsníku, ktorá je tuhá, nebolestivá, prípadne nepohyblivá voči spodine. Na rakovinu prsníka môže upozorniť zmena farby a tvaru kože, vtiahnutie bradavky, prípadne výtok z bradavky mimo obdobia gravidity a dojčenia.

Dokážeme jej vzniku zabrániť?

Jej vzniku sa v niektorých prípadoch zabrániť nedá, ale dôležitú úlohu tu zohrávajú preventívne vyšetrenia a samovyšetrovanie prsníkov. Odporúčame dodržiavať princípy správnej životosprávy, racionálnej výživy, nezabúdať na dostatok pohybovej aktivity,  spánku a oddychu, vyhýbať sa stresom.

Ako ju dokáže žena podchytiť v zárodku? Je to vôbec možné?

Áno, k základným metódam patrí pravidelné samovyšetrenie prsníkov, raz mesačne, pri ktorom si žena môže vyhmatať toto ochorenie vo včasnom štádiu. Dôležité je pravidelne absolvovať preventívne gynekologické a mamografické vyšetrenia.

Aké vyšetrenia sú odporúčané pre mladšie a staršie ročníky?

Ženám do 40. roku života sa odporúča absolvovať ultrazvukové vyšetrenie prsníkov raz za dva roky, v prípade podozrenia na ochorenie prsníka aj v kratšom intervale. Žena po 40. roku života by mala absolvovať aj mamografické vyšetrenie, raz za dva roky, v prípade potvrdenej genetickej záťaže aj častejšie, prípadne v mladšom veku. V roku 2019 sa na Slovensku do praxe zaviedol populačný skríning rakoviny prsníka, v rámci ktorého ženy vo veku 50 - 69 rokov prichádzajú na mamografické vyšetrenie s pozývacím listom zo zdravotnej poisťovne na certifikované pracovisko, ktoré je v zozname siete skríningových mamografických pracovísk. V súčasnosti je ich na Slovensku 21, z toho na východnom 4.

Aké preventívne opatrenia by ste odporúčali?

Je známe, že hlavné rizikové faktory rakoviny prsníka sú vek, genetická predispozícia, hormonálna substitučná liečba, faktory životného štýlu, ako sú obezita, fyzická nečinnosť, nesprávne stravovacie návyky, vrátane zvýšenej konzumácie alkoholu a stres. Odporúčame, ako sme vyššie spomenuli, dodržiavať zásady zdravého životného štýlu.

Z vášho pohľadu, dávajú si na seba ženy v tomto smere pozor?

Nedá sa to zovšeobecniť, ale väčšina žien je uvedomelých a venuje adekvátnu pozornosť tejto problematike. Sú však aj ženy, ktoré na vyšetrenie prichádzajú neskoro, a to z dôvodu, že sa hanbia, bagatelizujú svoje ťažkosti alebo sú negatívne ovplyvnené okolím. Je ťažko pochopiteľné, keď žena príde s rozpadnutým, zapáchajúcim alebo farebne zmeneným prsníkom, prípadne s metastázami v spádových lymfatických uzlinách či vzdialených orgánoch.

Ako sa postupuje v prípade, keď sa rakovina prsníka zistí?

Rakovina prsníka sa potvrdzuje histologickým vyšetrením vzorky odobratej z prsníka rôznymi intervenčnými spôsobmi.  Na základe výsledku histologického vyšetrenia sa určí presný typ nádoru prsníka a podľa jeho špecifických vlastností sa nastavuje liečba podľa platných liečebných protokolov.  Liečbu koordinuje a nastavuje v spolupráci s ostatnými  odborníkmi onkológ, pričom pacientka podstupuje niektorú z nasledovných typov: chirurgickú liečbu, chemoterapiu, rádioterapiu, hormonálnu liečbu, biologickú.

Mnohé ženy majú z mamografie strach (napríklad sa vyhovárajú, že vyšetrenie bolí), preto sa radšej ani na vyšetrenie neobjednajú. Čo by ste im odkázali? 

Áno, aj v súčasnosti sa stáva, že žena mamografiu odmieta z dôvodu, že je bolestivá a že predstavuje istú dávku žiarenia. Nie je to pravda, dnešné mamografické prístroje sú moderné, lopatka, ktorá slúži na stlačenie prsníka, je z mäkšieho materiálu, prispôsobuje sa tvaru prsníka. Radiačná záťaž pri mamografii je veľmi nízka, nepredstavuje takmer žiadne riziko pre pacientku a benefit vyšetrenia je  niekoľkonásobné vyšší.

Ako prebieha mamografické vyšetrenie? Ako sa naň čo najlepšie pripraviť?

Mamografia je diagnostický proces, ktorý začína správnym umiestnením prsníka do mamografického  prístroja,  jeho správnym stlačením, expozíciou. Po zhotovení snímky je  táto vyhodnotená erudovaným rádiológom. Pred mamografickým vyšetrením sa nesmie používať deodorant ani žiadne kozmetické prípravky, ktoré môžu skresliť výsledok vyšetrenia.   

Ako dlho trvá, kým pacientka dostane výsledky vyšetrenia?

Na našom pracovisku pacientka obdrží výsledok vyšetrenia v ten istý deň.

Koľko žien k vám príde na mamografiu mesačne?

Spolu preventívne a diagnostické mamografické vyšetrenia mesačne absolvuje okolo 250 žien.

Koľko žien k vám príde na sonografiu prsníkov mesačne?

Mesačne je u nás ultrazvukom vyšetrených viac ako 300 žien.

Aká je u vás na mamografiu čakacia doba?

Čakacia doba na mamografické vyšetrenie je pomerne dlhá, nakoľko stúpa počet žiadateliek na jej realizáciu, avšak v prípade urgentnosti je pacientka prednostne vyšetrená v čo najkratšom možnom čase.

 

O preverenom skríningovom pracovisku

Mamodiagnostické centrum Kliniky rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s. bolo zaradené do siete mamografických pracovísk v populačnom skríningu rakoviny prsníka po splnení všetkých požiadaviek v roku 2021, ako jedno zo štyroch pracovísk na východnom Slovensku. Mamografické vyšetrenia prsníkov vykonávajú v zdravotníckom zariadení viac ako dve desaťročia. Okrem nich sa realizuje aj ultrazvukové vyšetrenie prsníkov a intervenčné zákroky, ako sú core-cut biopsie, vákuové mamotómie, duktografie či predoperačné zavádzanie Frankových vodičov. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná poistenkyniam a poistencom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku z rôznych, často vzdialenejších regiónov.

Veľkou výhodou je úzka spolupráca s Mamárnym centrom, v ktorom sa vyšetrujú pacientky s klinickými príznakmi ochorenia prsníkov. Na základe výsledkov rádiologických zobrazovacích vyšetrení a biopsie navrhnú pacientke ďalší liečebný postup a následnú pooperačnú starostlivosť, v prípade nutnosti nasmerujú pacientku na onkologické pracovisko.

 

Späť