Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Rekonštrukčné operácie po onkochirurgii: Aké sú možnosti záchrany prsníka a čo všetko je potrebné vedieť pred zákrokom?

22.6.2023

Prsia sú dôležitým aspektom v sebaobraze ženy. Do života mnohých však zasahuje zákerné onkologické ochorenie alebo jeho reálna hrozba a jeho dôsledkom býva aj život zachraňujúci onkologický výkon. Dnešná medicína však aj v tejto oblasti neuveriteľne napreduje. Ako sa v rozhovore vyjadrila MUDr. Petra Eliášová Dutková, lekárka z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice AGEL Košice-Šaca, rekonštrukcia prsníkov po onkologickom výkone uľahčuje ženám nielen rekonvalescenciu, ale v neposlednom rade im pomáha zvládnuť aj samotnú onkologickú diagnózu.

Čo všetko je dôležité vedieť pri rekonštrukčných operáciách prsníkov po onkochirurgii?

Ide  o operačné výkony, pri ktorých sa rekonštruuje prsník alebo jeho časť po onkologickom operačnom výkone, napríklad po odobratí celého prsníka pre nádor alebo profylakticky pre vysoké riziko vzniku malígneho ochorenia pri genetických mutáciách. Pacientka po odporučení onkológa absolvuje osobnú konzultáciu, kde sa oboznámi s možnosťami rekonštrukcie prsníka.

Majú túto možnosť automaticky všetky pacientky po onkochirurgii?

Rekonštrukcie sú indikované u takmer všetkých pacientiek po onkologickej operácii, ak je ukončená onkologická liečba a ambulantný onkológ odporučí výkon. Kontraindikáciou môže byť celkový stav pacientky, metastatické ochorenie, nesúhlas pacientky.

Existujú aj možnosti okamžitej rekonštrukcie po mastektómii?

U pacientiek s pozitívnou rodinnou anamnézou, genetickým vyšetrením, ktoré potvrdzuje niektorú z genetických mutácií spojených s vysokým rizikom vzniku onkologického ochorenia prsníkov, je indikované profylaktické odobratie celého prsníka a okamžitá rekonštrukcia prsníkov. Tieto operácie je možné vykonať v jednom kroku.

Po akom čase môže ísť pacientka na rekonštrukčný zákrok?

Načasovanie záleží na celkovom stave a želaní pacientky. Odložené rekonštrukcie vykonávame najskôr po 12 mesiacoch od ukončenia rádioterapie.

Aké sú možnosti „záchrany“ prsníka?

U pacientiek, ktoré podstupujú onkologickú operáciu, je najdôležitejšie zachovať onkologickú bezpečnosť.  Ak to typ nádoru a pokročilosť onkologického ochorenia dovoľuje, tak je možné vykonávať aj výkony, kedy je odobratá iba časť prsníka. O radikalite výkonu rozhoduje onkochirurg na základe klinického nálezu.

S akými technológiami, materiálmi pracujete?

Existujú viaceré možnosti rekonštrukcie, najznámejšou je použitie prsníkového silikónového implantátu, ale použiť vieme aj vlastné tkanivo pacientiek vo forme lalokov zložených z kože, podkožného tkaniva a svalu alebo vlastného tukového tkaniva. Ak u pacientiek nie je prítomné dostatočné množstvo zdravého tkaniva, je nutná rekonštrukcia vo viacerých etapách. To znamená niekoľko operačných výkonov v odstupe 3 – 6 mesiacov a kombináciu rekonštrukčných postupov.

Aké možnosti rekonštrukcie existujú?

Metódu volíme u každej pacientky podľa lokálneho nálezu a želaní pacientky. U pacientiek s dostatočným množstvom kožného krytu a podkožia niekedy stačí jednoetapová rekonštrukcia implantátom. Ak je po rádioterapii, je možné najprv doplniť dostatočný objem podkožia aplikáciou tuku, tzv. lipografting do podkožia v niekoľkých krokoch a následne pristúpiť k rekonštrukcii implantátom. Pri  pacientkach s minimálnym množstvom podkožia a kontrahujúcou jazvou, častokrát po rádioterapii, musíme najprv pristúpiť k doplneniu objemu tkaniva lalokovými plastikami a pokračovať vložením implantátu alebo dočasne expander implantátu.

Je možné upraviť aj druhý prsník?

Áno, častokrát vykonávame aj úpravy zdravého prsníka, napríklad zmenšenie prsníka, ak je príliš veľký a pacientkám by spôsoboval ťažkosti.

Čo je potrebné absolvovať pred samotnou operáciou?

Pacientka musí mať vykonané zobrazovacie vyšetrenia - ultrazvuk alebo mamografiu, aby bola vylúčená recidíva ochorenia. Ako pred každou operáciou, je nutná konzultácia s operatérom, kde je pacientka poučená o možnostiach rekonštrukcie,  následne, ak súhlasí s navrhovaným postupom, pristupujeme k určeniu termínu, objednaniu silikónového implantátu alebo dočasného expandera. Pred hospitalizáciou si pacientka doplní interné predoperačné vyšetrenie.

Ako dlho trvá zákrok a čo sa počas neho deje?

Výkon prebieha v celkovej anestézii, dĺžka je individuálna, záleží od rozsahu výkonu a lokálneho nálezu, cca 90 – 180 min. Existujú viaceré možnosti rekonštrukcie a ich kombinácie, ktoré sme už popísali vyššie, ak je potrebné, zmenšujeme aj druhý prsník.

Hradí tento zákrok poisťovňa?

Rekonštrukčné operácie sú hradené zo zdravotného poistenia.

Aká je priemerná doba rekonvalescencie?

Po operácii sú pacientky inštruované o starostlivosti o operačné rany, telesnom šetrení a nosení elastickej podprsenky po dobu minimálne 6 týždňov. Je to veľmi individuálne, pretože každá pacientka inak toleruje bolesť a telesné obmedzenia. V závislosti od operačného výkonu sa pohybuje od 4 – 8 týždňov, kedy je pacientka schopná návratu do normálneho života s miernym obmedzením telesných aktivít.

Ako často je potrebné chodiť na kontroly?

Štandardne sú plánované kontroly o 14 dní, mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov a 12 mesiacov po operácii pri nekomplikovanom priebehu.

Je tento zákrok už doživotný alebo je potrebné ho opakovať?

Ak ide o mladšie pacientky, je tu možnosť, že po nejakom čase bude nutná úprava prsníkov. Vzhľadom na to, že pacientky môžu časom pribrať, schudnúť a takisto vplyvom starnutia sa mení celkový vzhľad pacientiek.

Môže telo ženy implantát aj odmietnuť?

Áno, ale s týmto sa stretávame vo veľmi malom percente prípadov, v drvivej väčšine prípadov sú silikónové implantáty veľmi dobre tolerované.

Evidujete prípady, kedy si ženy neželajú rekonštrukčnú operáciu? Aké na to majú dôvody?

Samozrejme, častokrát sú pacientky vyčerpané po onkologickej liečbe a nechcú postupovať ďalšie operácie alebo si neželajú akýkoľvek operačný výkon v súvislosti s prsníkmi, lebo majú strach z recidívy, majú strach z možných komplikácií.

Dvorce sa transplantujú, alebo je možné ich aj vytetovať?

Dvorce a bradavky sú dôležitou súčasťou prsníka. Bradavky je možné dotvoriť miestnou lalokovou plastikou a dvorce s pomocou kožného štepu alebo tetovážou. 

Ako často vykonávate na klinike rekonštrukčné operácie po onkochirurgii?

Na našej klinike minimálne raz do týždňa.

Môžu sa pri operácii vyskytnúť aj komplikácie?

Ako u každej operácie, aj tieto sú spojené s komplikáciami. Môžu sa vyskytnúť komplikácie v mieste operačnej rany ako infekcia, odumretie kože v mieste operačnej rany, reakcia na syntetický materiál.

Späť