Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Viac než 250 odborníkov sa zíde na XIV. KOŠICKÝCH VERTEBROLOGICKÝCH DŇOCH

12.4.2016

Už po štrnástykrát usporiada Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, ktorú manažérsky riadi skupina AGEL, a Klinika liečebnej rehabilitácie prestížnu celoslovenskú konferenciu špičkových osobností z rôznych zdravotníckych oblastí s medzinárodnou účasťou. Tento rok sa očakáva účasť viac než 250 lekárov, ktorí sa budú vzájomne inšpirovať pri hľadaní a získavaní skúseností z praxe. Konferencia „XIV. KOŠICKÉ VETEBROLOGICKÉ DNI“ sa uskutoční 14. až 16. apríla 2016 v priestoroch Technickej univerzity Košice, so začiatkom o 9.30 hodine. Vzdelávacieho podujatia, ktorého odborným garantom je prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie MUDr. Ľudovít Želinský, PhD., sa zúčastnia okrem významných slovenských autorít aj účastníci zo zahraničia.

Téma, ktorú  uvedená  konferencia postuluje, získava vo svetle konferenčných príspevkov čoraz väčšiu pozornosť.  Cieľom akcie je eiológia - náuka o pôvode a príčinách chorôbpatogenéza - vznik a vývoj chorobných zmien, diagnostika, konzervatívna - neoperačná liečba ochorení chrbtice, nové trendy v operačnej liečbe vertebrogénnych ochorení chrbtice, nové trendy v bunkovej terapii.Garanciou poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti sú len zdravotnícki pracovníci, ktorí si v tejto vysokorizikovej oblasti dopĺňajú poznatky. Uvedené dôvody nás viedli k presvedčeniu, že zorganizovanie odborného podujatia prispeje k mnohým riešeniam aplikovateľným do praxe,“ uviedol prezident konferencie a prednosta kliniky MUDr. Ľudovít Želinský, PhD. s tým, že pokonferenčný workshop odprezentuje prof. PaedDr. Kolář, PhD., ktorý je odborníkom svetového formátu a autorom najmodernejšej neurorehabilitačnej metodiky.

Organizátormi konferencie s medzinárodnou účasťou je Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Klinika liečebnej rehabilitácie, Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti, Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta a Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania. „Táto konferencia patrí k významným podujatiam, ktorá sa organizuje v regióne a má už svoju tradíciu. Našou víziou je, aby všetci účastníci tvorili jeden tím a výmenou svojich poznatkov zvyšovali kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na svojich pracoviskách,“ dodal MUDr. Želinský.

Späť