Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Barokomora v Nemocnici Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica hostila potápačov, ktorí si vyskúšali ponor „nasucho“

1.6.2016

Šiesty ročník ECO akcie Čistenie Bukovca, ktorú každoročne organizuje POTÁPAČské centrum CMAS Košice bol opäť spojený s návštevou hyperbarickej komory na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica.

Potápanie tak povediac „nasucho“ si aj v minulom roku vyskúšalo viacero záujemcov. Návštevu barokomory umožňuje spolupráca POTÁPAČského centra s MUDr. Jánom Orságom, plastickým chirurgom, ktorý sa na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie venuje najmä rekonštrukcii ruky po popáleninových úrazoch a hyperbarickej medicíne. „Liečebná metóda označujúca sa ako hyperbarická oxygenoterapia (HBO) je v súčasnosti základnou metódou liečby otráv oxidom uhoľnatým, dekompresívneho syndrómu, vzduchovej embólie, cirkulačných ischemických porúch, nehojacich sa defektov dolných končatín a všetkých porúch okysličovania,“ vysvetľuje MUDr. Ján Orság.

Ročne dochádza k viac ako 10-tisícom požiarov, pri ktorých je 60 osôb usmrtených a viac ako 200 zranených. „Počet otráv sa v našom regióne pohybuje v priemere okolo 150. Tieto počty postihnutých môžu byť podstatne vyššie pri hromadných nešťastiach. Počet pacientov s poruchami cirkulácie dolných končatín, vredov predkolení a diabetikov sa pohybuje okolo 1000 ročne. Indikácie pre oxygenoterapiu sa však neustále rozširujú aj pre iné diagnózy, kozmetické a športové účely,“ dodáva riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Viacmiestna hyperbarická komora v Nemocnici Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, ktorú manažersky riadi skupina AGEL, umožňuje pre neakútne prípady ako liečba diabetikov, cirkulačných porúch a nehojacich sa defektov racionálnejšie a ekonomickejšie umiestnenie viacerých pacientov naraz, ale aj umiestnenie pacientov s posteľou či prítomnosť personálu. „Vzhľadom k tomu, že od roku 1995 došlo k viacerým hromadným otravám plynom a kysličníkom uhoľnatým, je hyperbarická komora strategickou liečbou aj v prípade hromadných nešťastí a medicínskych katastrof,“ dodáva MUDr. Ján Slávik, riaditeľ nemocnice.

Pred vstupom do hyperbarickej komory je potrebné ORL vyšetrenie so zameraním na funkčnosť vyrovnávania vonkajšieho tlaku a tlaku v strednom uchu. „Ostatné vyšetrenia vrátane dôkladnej anamnézy sa robia pred samotnou hyperbarickou liečbou, aby sme neabsolvovali HBO liečbu u pacientov, ktorým môže hyperbarická liečba ublížiť. Pri nesprávnej indikácii alebo aplikácii hyperbarickej liečby môže dôjsť k poškodeniu bubienka a stredného ucha, poškodeniu pľúc prípadne k otrave kyslíkom,“ vysvetľuje MUDr. Ján Orság.

Od júna 2003 pri Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici Košice-Šaca je v prevádzke 13miestna hyperbarická komora pre zlepšenie podmienok hojenia chronických defektov, otravách dymovými plynmi CO, akútneho nedokrvenia cieľových orgánov po úrazoch, pri dekompresnej chorobe, ktorá sa môže prejaviť u potápačov a letcov za nevhodných podmienok pri rýchlych zmenách celkového tlaku, hlavne pri jeho náhlom znížení, ale tiež ako relaxačný účinok HBO liečby. Hyperbarická oxygenoterapia si vyžaduje opakovanú liečbu v hyperbarickej komore (minimálne 8-10 sedení). Jedno sedenie trvá 120 minút. 

Späť