Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Nemocnica Košice–Šaca zaviedla ako jediná na Slovensku preventívny program na odhalenie rizika náhlej srdcovej smrti v športovej medicíne

6.9.2016

Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica, ktorá je členom skupiny AGEL, obohatila program preventívnych prehliadok pre rekreačných, ale aj profesionálnych športovcov o vyšetrenie rizika náhlej srdcovej smrti. Stala sa tak jediným zdravotníckym zariadením na Slovensku, ktoré v súčasnosti toto vyšetrenie ponúka. Od začiatku augusta 2016 vyšetrenie náhlej srdcovej smrti absolvovali desiatky športovcov rôznych športových klubov, ako napríklad basketbalistky Good Angels Košice, hokejisti HC Košice či basketbalisti KB Košice, ktoré plne využívajú služby nemocnice v oblasti prevencie či následnej liečby. Program preventívnych prehliadok pre rekreačných, ale aj profesionálnych športovcov prebieha pod dohľadom celého tímu skúsených lekárov z oblasti ortopédie, telovýchovného lekárstva, kardiológie či internistov.

Rekreačných športovcov v dnešnej dobe neustále pribúda. Napriek tomu, že väčšina ľudí má sedavé zamestnanie, sociálne siete nás pripútavajú na stoličky a gauče, nás moderný trend núti športovať. Skutočne IN je všetko, pričom sa môžeme hýbať, či už je to je beh, jumping alebo crossfit. Ľudia dbajú na zdravú výživu, dodržiavajú pitný režim. Naši odborníci na nutričné poradenstvo zaznamenali zvýšený záujem aj rekreačných športovcov o konzultácie v oblasti zdravej výživy, ktorá k aktívnemu športu neodmysliteľne patrí. Napriek tomu deti a tínedžerov čoraz viac treba nútiť, aby sa venovali nejakému športu a pritom máme množstvo nových športových klubov, kde môžu aktívne stráviť čas po škole. „Naša nemocnica kráča s dobou, snažíme sa byť pacientovi naozaj blízko aj v oblasti prevencie a aj preto sa preventívne prehliadky neustále obohacujú o nové vyšetrenia, medzi ktoré sme vo FIFA Medical Centre of Excellence zaradili aj vyšetrenie rizika vzniku náhlej srdcovej smrti v kardiologickej ambulancii priamo v nemocnici Košice-Šaca,“ uviedla kardiologička Internej kliniky Nemocnice Košice-Šaca MUDr. Natália Vaňová.

Príčinou náhlej zástavy srdca u športovca môže byť akékoľvek kardiovaskulárne ochorenie. U športovcov starších ako 35 rokov dominuje ako príčina úmrtia koronárna choroba srdca, najčastejšie akútny koronárny syndróm, čiže infarkt myokardu. U mladších jedincov prevládajú geneticky podmienené ochorenia.  Spoločným menovateľom všetkých náhlych úmrtí v športe sú malígne poruchy srdcového rytmu, ktoré vznikajú v dôsledku nepoznaných štrukturálnych a elektrických ochorení srdca, pri ktorých dochádza  k elektrickej instabilite myokardu. Typickým príkladom tohto je športovec, ktorý v dôsledku tejto arytmie a následnej zástavy obehu náhle padá na zem, a ak nie je v nasledujúcich minútach defibrilovaný, nie je mu poskytnutá profesionálna prvá pomoc, dochádza k smrti.

Doménou kardiológov a športových lekárov je odlíšiť EKG zmeny, ktoré sú fyziologickými adaptačnými zmenami na pravidelnú fyzickú aktivitu u športovca, od potenciálne letálnych EKG zmien, za ktorými sa môže skrývať závažné kardiovaskulárne ochorenie. „V nedávnej dobe sme preventívne športové prehliadky v našej nemocnici rozšírili o kardiologické vyšetrenie, ktoré zahŕňa automatický EKG modul, ktorý stratifikuje u športovcov riziko  náhlej srdcovej smrti. Ide o automatickú interpretáciu EKG, ktorá lekára upozorní, ak je EKG záznam podozrivý z rizika NSS počas športu. Program sleduje prítomnosť 18 patologických nálezov na základe cca 80-tich EKG zmien a 10-tich porúch srdcového rytmu. Tento automatický EKG modul má veľmi vysokú senzitivitu a špecificitu na odhalenie zvýšeného rizika náhlej srdcovej smrti. Existujú rozsiahle literárne údaje ohľadom ďalšieho zvýšenia účinnosti skríningového vyšetrenia športovcov, a preto ďalšou vyšetrovacou modalitou  v rámci kardiologického vyšetrenia je neinvazívne ultrazvukové vyšetrenie srdca (echokg), ktoré je účinnou neinvazívnou metódou na odlíšenie športového srdca od iných závažných ochorení srdca. Tento rozšírený  a  upravený  protokol športových preventívnych prehliadok  sme zaviedli do praxe v našej nemocnici práve za účelom  včasného  odhalenia  nepoznaných, mnohokrát aj závažných  ochorení srdca,  a tým  zníženia  rizika  náhlej srdcovej smrti u športovcov. Okrem inkorporácie spomínaných vyšetrení neustále dbáme na výučbu kardiopulmonálnej resuscitácie u športovcov, a tým na dôslednú sekundárnu prevenciu náhlej srdcovej smrti,“ vysvetlila lekárka.

Práve športovcov často vníma spoločnosť ako nositeľov výnimočného životného štýlu, a zdá sa nám málo pravdepodobné, že by mohli byť aj nositeľmi nepoznaných, mnohokrát závažných kardiovaskulárnych ochorení. „V jednej minúte je športovec pred zrakmi divákov fenoménom života, zdravia, nezraniteľnosti, no v ďalšej minúte pred zrakmi tých istých divákov náhle umiera. Posledný takýto moment sme zaznamenali  v júli tohto roka, kedy iba 41 ročný triatlonista Rado Okrucký náhle zomiera  tesne pred cieľom preteku Ironman v Budapešti na zlyhanie srdca. Je to vždy veľmi tragická udalosť. Presné údaje o incidencii nie sú známe, ale literárne zdroje uvádzajú v priemere 1 úmrtie na 43 000 športovcov a rok.  Incidencia však súvisí s mnohými faktormi, ako je vek, pohlavie, rasa, keď najväčší výskyt náhlej srdcovej smrti v USA je u černochov basketbalistov. Tu sa uvádza až 1 úmrtie na 5 000 basketbalistov a rok. V Európe dominujú úmrtia u futbalistov,“ dodala MUDr. Vaňová.

Cieľom športovej medicíny je predchádzať tragickým udalostiam na športoviskách a prevencia náhlej srdcovej smrti zostáva stále v rovine zlepšovania a rozširovania kardiovaskulárneho skríningu v rámci pravidelných športových prehliadok. „Existuje určitá zhoda odborníkov, ktorá je od 1.1.2016  na Slovensku podporená aj novým zákonom o športe. Tento nariaďuje vrcholovým športovcom a talentovanej mládeži minimálne 1-krát ročne absolvovať preventívne športové prehliadky na akreditovanom pracovisku. Začiatkom leta naša nemocnica získala prestížny titul FIFA Medical Centre of Excellence , ktorý udeľuje medzinárodná futbalová federácia FIFA len tým najlepším pracoviskám vo svete. Vďaka tomuto oceneniu sa budeme môcť zapojiť do rôznych projektov, ktoré FIFA realizuje za účelom podpory zdravia športovcov, či už je to prevencia úrazov pohybového aparátu, alebo program na prevenciu náhlej srdcovej smrti,“ povedal riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca MUDr. Ján Slávik, MBA.

Počet tragických úmrtí u športovcov nemá klesajúcu tendenciu, práve naopak v dôsledku neprimeranej fyzickej záťaže a intenzity tréningov  a nedostatočných a nepravidelných preventívnych prehliadok, eventuálne aj  dôsledkom mnohých ďalších faktorov ako je napr. užívanie dopingu, nikotínu a ďalších návykových látok sa tieto tragické udalosti  dostávajú do popredia nielen v oblasti športovej medicíny, ale aj v samotnej kardiológii a stávajú sa tak celosvetovým zdravotníckym, sociálnym a ekonomickým problémom s negatívnym dopadom na nás všetkých. To, že pravidelná fyzická aktivita je významným preventívnym faktorom rozvoja civilizačných ochorení je už dlhodobo dobre známe, avšak stále viac sa v poslednom období  v súvislosti s vrcholovým športom prezentuje aj zvýšené riziko náhlej srdcovej smrti,  práve v dôsledku veľmi vysokej intenzity záťaže a nepoznaných kardiovaskulárnych ochorení. Dlhodobý vytrvalostný šport kladie, z dôvodu vysokej intenzity záťaže, zvýšené nároky najmä  na pohybový a kardiovaskulárny aparát. Náhla srdcová smrť sa v poslednej dekáde svojou incidenciou stáva stále viac a viac diskutovanou témou aj medzi odborníkmi.

Zabezpečiť zdravotnú bezpečnosť pri športe je tým najdôležitejším záujmom celej športovej medicíny. „Výhodou nášho pracoviska je komplexnosť poskytovaných služieb, vrátane moderných zobrazovacích vyšetrení  - moderný, otvorený MRI prístroj či CT pracovisko. Náš lekársky tím je zložený z lekárov rôznych špecializácií: ortopédov, telovýchovných lekárov, internistov, kardiológov, fyzioterapeutov. Nenechávajme nič na náhodu. Žime zdravo, športujme, starajme sa o seba. Ale nezabudnime na starostlivosť o svoje zdravie, pretože to sa skutočne nedá kúpiť za žiadne peniaze,“ uzavrela kardiologička.

Späť