Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Odborníci na popáleniny z celého sveta sa stretnú v Košiciach

9.9.2016

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, ktorá je členom skupiny AGEL, usporadúva v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach už 7. Stredoeurópsky popáleninový kongres. Tento rok sa očakáva účast viac než 150 lekárov a sestier z celého sveta, ktorí si odovzdajú najnovšie poznatky z oblasti popáleninovej medicíny a rekonštrukčnej chirurgie, ako aj z oblasti ošetrovania popálením postihnutých pacientov 22. a 23. septembra 2016 v hoteli Doubletree by Hilton, v centre Košíc, so začiatkom o 09:00 hodine. Vzdelávacieho podujatia, ktorého odborným garantom je MUDr. Peter Lengyel PhD., prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici Košice-Šaca, sa zúčastnia významné autority zo Slovenska, Českej republiky, Poľska aj Maďarska.

Účasť potvrdili známi odborníci ako prof. MUDr. Jan Koller , CSc., prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave, MUDr. Robert Zajíček Ph.D., prednosta Kliniky popáleninovej medicíny 3. Lekárskej fakulty v Prahe, Doc. MUDr. Leo Klein, CSc. z Popáleninového centra Vojenskej Nemocnice Hradec Králové, či renomovaní odborníci prof. Kawecki z Popáleninového centra Siemianowice Slaskie pri Katowiciach z Poľska a prof. Juhász z Debrecenu v Maďarsku.

Kongres sa koná pri príležitosti 45. výročia  založenia popáleninového centra v Košiciach-Šaci a na jeho príprave sa podieľajú aj Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Stredoeurópsky popáleninový kongres sa stal už tradičným odborným podujatím, ktoré sa koná každých 5 rokov. „Hlavnými témami  tohto ročníka pre lekárov sa stala súdobá liečba termických úrazov so zameraním na protišokovú liečbu, chirurgické riešenie popálenín, popáleniny elektrickým  prúdom ako aj novinky na poli odstraňovania chorobne zmeneného tkaniva a kultivácie kožných buniek. Nezanedbateľným spoločenským  problémom je aj posthospitalizačná starostlivosť o týchto pacientov a ich resocializácia,“ uviedol prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie MUDr. Peter Lengyel, PhD., ktorý je predsedom výboru popáleninového kongresu.

Hlavnou témou sesterskej sekcie je náročná starostlivosť o detského pacienta s termickým úrazom a rozsiahle popálených dospelých pacientov. „Pri dlhodobých hospitalizáciách odznie odborná diskusia o úskaliach barierového ošetrovania popálených pacientov a význam práce sestier na operačných sálach. Hovoriť sa bude aj o tom, že súčasťou celkovej starostlivosti o pacientov s termickým úrazom je aj liečba v hyperbarickej komore,“ doplnila vrchná sestra Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Helena Kapturová, ktorá zastrešuje sesterskú sekciu kongresu.

Prvé oddelenie pre liečbu popálenín v Košiciach-Šaci bolo založené v roku 1971 a v priebehu 45 rokov svojej existencie prešlo niekoľkými etapami. „Dnes je to klinické pracovisko, ktoré sa podieľa na výučbe študentov medicíny a taktiež doškoľuje lekárov v rámci predatestačného školenia. Spádová oblasť nášho pracoviska je polovica Slovenska,“ uzavrel riaditel nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Pozvánka na 7. stredoeurópsky popáleninový kongres.

Späť