Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

V Košiciach si 330 odborníkov z celého sveta vymenilo najnovšie poznatky z oblasti popáleninovej medicíny

23.9.2016

7. stredoeurópsky popáleninový kongres a XXI. Výročná konferencia spoločnosti popáleninovej medicíny, ktoré zorganizovala Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, ktorá je členom skupiny AGEL, zahájili vysoko odborné podujatie určené lekárom aj zdravotným sestrám 22. septembra 2016 o 9:00 hod. v hoteli Doubeltree by Hilton, v Košiciach. Až 330 dborníkov z oblasti popáleninovej medicíny si počas dvoch dní naplnených odbornými prednáškami súbežne pre lekárov aj sestry vymenili svoje poznatky a odovzdali skúsenosti s termickými úrazmi a ich následnou liečbou u detí aj dospelých.

Kongres otvoril prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici Košice-Šaca MUDr. Peter Lengyel, PhD., ktorý priblížil publiku 45 rokov života popáleninového pracoviska v Košiciach-Šaci, ktoré bolo prvým svojho druhu na Slovensku. Dnes je klinikou, ktorá je zároveň výučbovým strediskom pre študentov medicíny. „7. ročník stredoeurópskeho popáleninového kongresu, ktorý sa už tradične koná v Košiciach sa niesol v duchu zdieľania nových poznatkov súdobej liečby termických úrazov so zameraním na protišokovú liečbu, chirurgické riešenie popálenín, popáleniny elektrickým  prúdom ako aj novinky na poli odstraňovania chorobne zmeneného tkaniva a kultivácie kožných buniek,“ skonštatoval MUDr. Peter Lengyel PhD, predseda organizačného výboru a odborný garant kongresu.

Súbežne s lekárskou sekciou prebiehali aj prednášky pre zdravotné sestry. Hovorili o úskaliach barierového ošetrovania popálených pacientov a význame práce sestier na operačných sálach. „V rámci prednášok zaznelo aj to, že súčasťou celkovej starostlivosti o pacientov s termickým úrazom je aj liečba v hyperbarickej komore. Tá sa na našej klinike využíva od roku 2003,“ ozrejmila vedúca sestra Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Helena Kapturová, ktorá stála pri založení popáleninového centra v Košiciach-Šaci od počiatku.

Stredoeurópsky popáleninový kongres je vysoko odborným podujatím, ktoré si získalo prestížne meno medzi odbornou verejnosťou. „Každého ročníka sa zúčastňujú popredné osobnosti popáleninovej medicíny. Tento ročník priviedol do Košíc aj také významné autority akými sú prof. MUDr. Jan Koller, CSc., prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave, MUDr. Robert Zajíček Ph.D., prednosta Kliniky popáleninovej medicíny 3. Lekárskej fakulty v Prahe, Doc. MUDr. Leo Klein, CSc. z Popáleninového centra Vojenskej Nemocnice Hradec Králové, či renomovaní odborníci prof. Kawecki z Popáleninového centra Siemianowice Slaskie pri Katowiciach z Poľska. Verím, že účastníci si aj tentokrát odnesú nielen veľa nových poznatkov do ďalšej práce, ale aj nové kontakty a priateľstvá, ktoré k takýmto podujatiam neodmysliteľne patria,“ uzavrel MUDr. Ján Dudra, PhD. MPH, predseda predstavenstva spoločnosti AGEL a.s.

Klinika pre liečbu popálenín a plastickej rekonštrukčnej chirurgie rieši okrem termických úrazov aj rekonštrukčné zákroky pri stratových poraneniach,  špecifické rekonštrukčné zákroky, ako aj plasticko-chirurgické výkony. Spolupracuje s medzinárodnými aj tuzemskými odbornými spoločnosťami a pri riešení závažných poranení sa na liečbe  našich  pacientov samozrejme podieľajú  všetky oddelenia našej nemocnice. „Pacienti po termickom úraze sa stávajú súčasťou našej nemocničnej rodiny, pretože v starostlivosti našich lekárov zostávajú niekoľko týždňov, ba až mesiacov. Naša starostlivosť sa tu ale nekončí, pacienti sa k nám vracajú na rekonštrukčné zákroky, ktoré si ich následná liečba vyžaduje. Detskí pacienti sa každé leto môžu zúčastniť detského rehabilitačného tábora pre deti po termickom úraze, ktorý organizujeme pravidelne od roku 1994,“ hovorí riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Prvé oddelenie pre liečbu popálenín v Košiciach-Šaci bolo založené v roku 1971 a v priebehu 45 rokov svojej existencie prešlo niekoľkými etapami. „Dnes je to klinické pracovisko, ktoré sa podieľa na výučbe študentov medicíny a taktiež doškoľuje lekárov v rámci predatestačného školenia. Spádovú oblasť nášho pracoviska tvorí polovica Slovenska,“ uzavrel riaditel nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Späť