Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

V Nemocnici Košice-Šaca vznikla prvá klinika všeobecného lekárstva na Slovensku a nová klinika muskuloskelektálnej a športovej medicíny

2.11.2016

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, ktorá je členom skupiny AGEL, sa môže pochváliť prvou klinikou všeobecného lekárstva na Slovensku a novou klinikou muskuloskelektálnej a športovej medicíny. Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., odovzdal slávnostný dekrét prednostovi Kliniky všeobecného lekárstva UPJŠ LF v Nemocnici Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica prof. MUDr. PhDr. Petrovi Kalaninovi, PhD., a prednostovi Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF v Nemocnici Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica MUDr. Petrovi Polanovi, PhD., MPH, priamo na pôde nemocnice, dnes 2. novembra 2016. Slávnostného odovzdania dekrétov sa zúčastnilo vedenie nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA, námestník liečebno preventívnej starostlivosti (LPS) pre internistické odbory MUDr. Ivan Skalina, námestník LPS pre chirurgické odbory MUDr. Andrej Vrzgula, PhD., námestník pre ambulancie MUDr. Maroš Varga a námestníčka pre ošetrovateľstvo dipl. sestra Mária Vinterová.

Klinika všeobecného lekárstva UPJŠ LF a Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica je jedinou klinikou svojho druhu na Slovensku a bude zabezpečovať vzdelávanie v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a pregraduálnu výučbu predmetu všeobecné lekárstvo v 5. ročníku štúdia medicíny v slovenskom a anglickom jazyku. V rámci špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo klinika umožní vzdelávanie pre budúcich všeobecných lekárov pre dospelých v rezidentskom programe podporovanom Ministerstvom zdravotníctva SR. "V súčasnosti nám v niektorých regiónoch na Slovensku chýbajú všeobecní lekári, pričom priemerný vek všeobecného lekára pre dospelých je 55 rokov. To je dôvod, prečo Ministerstvo zdravotníctva podporuje tzv. rezidentský program. Jedným z cieľov je zabezpečenie dostatočného počtu všeobecných lekárov, zníženie ich vekového priemeru a zvýšenie kvality všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti," vysvetľuje prednosta Kliniky všeobecného lekárstva prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD.

Klinika má 17 ambulancií a to priamo v nemocnici, na poliklinike Vstupného areálu U.S. STEEL Košice, v ambulantnom centre v Cassovar Business Centre a na Letnej ulici v Košiciach. "Klinika všeobecného lekárstva poskytuje liečebno-preventívnu zdravotnú starostlivosť o pacienta a zahŕňa základnú ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť a zdravotnú starostlivosť o dorast. Závodné ambulancie sú základnou jednotkou primárnej starostlivosti, kde je poskytovaná liečebno-preventívna a závodná zdravotnícka starostlivosť pracovníkom U.S. Steel Košice a občanom, ktorí si lekára zvolili v rámci slobodnej voľby lekára," uzavrel riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ  LF v Nemocnici Košice-Šaca nadväzuje na dlhoročnú kvalitnú prácu ortopedického oddelenia  v nemocnici Košice- Šaca.  Klinika poskytuje kompletnú ambulantnú starostlivosť  a operačnú liečbu pacientom s ochoreniami a úrazmi pohybového aparátu.  Medzi hlavné oblasti záujmu celého tímu lekárov patrí artroskopia, endoprotetika, ortopédia nohy a členka, traumatológia pohybového aparátu a v neposlednom rade športová medicína. „Veľmi si vážime  ponuku Lekárskej fakulty UPJŠ zriadiť klinické pracovisko zamerané na ortopédiu a športovú medicínu. V lete tohto roku sme boli zaradení medzi FIFA MEDICAL CENTRE of EXCELLENCE, čo je pre náš kolektív druhé veľké ocenenie v krátkom čase. Dlhodobo sa naše pracovisko radí medzi popredné slovenské ortopedické  pracoviská, ktorého služby využívajú pacienti z celého Slovenska,“ hovorí prednosta kliniky MUDr. Peter Polan, PhD., MPH. 

Ročne sa na ortopédii vykonáva viac ako 2 300 operácií a ambulantne je ošetrených viac ako 30 000 pacientov. Klinika disponuje skúseným tímom lekárov a sestier, modernými operačnými sálami a kvalitným prístrojovým vybavením. „Naše pracovisko poskytuje komplexnú starostlivosť o ortopedického a traumatologického pacienta, vykonávame kompletnú diagnostiku v oblasti športovej medicíny a snažíme sa modernými postupmi  zabezpečiť starostlivosť o rekreačných aj profesionálnych športovcov. Vďaka spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ chceme naše poznatky a skúsenosti ešte vo väčšej miere využívať aj vo vedeckej a výskumnej oblasti a získané skúsenosti odovzdávať študentom medicíny a to aj organizovaním seminárov a školení aj pre lekárov v postgraduálnom vzdelávaní,“ uzavrel Peter Polan.

Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny v Nemocnici Košice-Šaca vznikla aj zo záujmu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach posilniť oblasť výučby športovej medicíny. Tá má v nemocnici dlhoročnú tradíciu aj vďaka tímu odborníkov, ktorí zároveň pôsobia ako kluboví lekári popredných športových klubov akými sú hokejový klub HC Košice, basketbalový klub GOOD ANGELS Košice a KB Košice, ale aj ako lekári národných tímov v hokeji, basketbale, hádzanej.

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť do 200 000 obyvateľov. Zároveň pre kraje Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický poskytuje v odbore popálenín a rekonštrukčnej chirurgie zdravotnú starostlivosť Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka. V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená  pre pacientov z celého Slovenska. Ročne je v nemocnici hospitalizovaných vyše 17 tisíc pacientov, realizuje sa viac ako 10 tisíc operačných výkonov a celkovo sa v Šaci lieči viac než 850 tisíc spokojných pacientov.

Späť