Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Na seminári Športovej medicíny budú prednášať aj špecialisti zo Švédska

30.3.2017

Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, ktorá je FIFA Medical Centre of Excellence, usporiada v dňoch 7. - 8. apríla 2017 odborné podujatie venované športovej medicíne. Účastníci sa môžu tešiť na bohaté skúsenosti a poznatky prednášajúcich zo Slovenska, Čiech, ale aj Švédska či Slovinska.

Hlavnými témami odborného stretnutia sú Nové trendy v športovej medicíne a Návrat k športu po úrazoch a operáciách muskuloskeletálneho aparátu. Medzi prednášajúcimi nebudú chýbať telovýchovní lekári, ortopédi, rehabilitační lekári, kardiológovia, internisti, ale ani právnik, ktorý priblíži legislatívu v športovej medicíne na Slovensku.

Seminár bude hostiť aj špecialistovi športovej medicíny zo Švédska. Pozvanie prispieť svojimi odbornými znalosťami prijali Prof. Dr. Håkan Alfredson, ortopedický chirurg a profesor, ktorý sa 30 rokov venuje starostlivosti o rekreačných a vrcholových športovcov, Dr. Róbert Rapčan, špecialista na liečbu bolesti certifikovaný na Slovensku a v Českej republike. Spomedzi slovenských odborníkov môžeme spomenúť napríklad Doc. MUDr. Branislava Deleja, PhD., MPH, ktorého hlavným odborným zameraním je športová traumatológia, artroskopia a telovýchovné lekárstvo, bol vedúcim lekárom výpravy na olympiáde v Soči v roku 2014 a Rio de Janeiro v roku 2016 a podieľal sa na príprave nového Zákona o športe (2016), ktorý bude predmetom odbornej prednášky aj na Seminári športovej medicíny. O svoje skúsenosti sa príde podeliť aj MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, prednosta Ústavu telovýchovného lekárstva LF SZU, ktorý sa celý svoj profesijný život venuje telovýchovnej medicíne a od roku 2002 pracuje ako dopingový komisár UEFA. Cez ruky mu prešli aj také hviezdy ako Messi či Ronaldo.

Odborný program Semináru športovej medicíny sa začne v piatok 7. apríla 2017 o 8.00 hod v hoteli Yasmin v Košiciach.

Nemocnica Košice-Šaca je držiteľom prestížneho certifikátu FIFA Medical Centre of Excellence, ktorý ju radí medzi špičkové športovo-medicínske centrá sveta.  Výhodou nemocnice v Šaci je komplexnosť poskytovaných služieb. Tím špecialistov v oblasti  ortopédie, traumatológie, chirurgie, rehabilitácie, kardiológie, internej medicíny  či telovýchovného lekárstva, je podporený kvalitnou diagnostikou s moderným MRI, CT či USG prístrojovým vybavením. Detašovaným pracoviskom FIFA Medical Centre of Excellence v Šaci je AGEL clinic v centre Bratislavy. 

Pozvánka, Program

Späť