Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Prvý mobilný robot novej generácie v nemocničnom prostredí

26.7.2017

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, Katedrou eletrotechniky a mechatroniky, dnes slávnostne uviedli do procesu mobilného robota novej generácie, ktorý preberie časť práce zdravotníckeho personálu. Pathfinder je unikátny autonómny robot novej generácie určený na transport materiálu medzi jednotlivými pracoviskami v medicínskom prostredí.

V našej nemocnici robíme všetko preto, aby pacient a starostlivosť o neho boli na prvom mieste. V nemalej miere nám v tejto snahe napomáha moderné prístrojové vybavenie ako aj zavádzanie inovácií v medicínskej praxi. K takým sa práve dnes zaradí aj spoločný projekt nemocnice Košice-Šaca a Technickej univerzity v Košiciach,“ povedal riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Tvorcom robota je Ing. Ján Bačík, PhD. z Technickej univerzity. „Jedinečnosť systému spočíva v jeho unikátnom navigačnom systéme, ktorý sa podobá navigačným systémom v autonómnych vozidlách. Pre svoju navigáciu využíva dáta z viacerých senzorov, ktoré sú umiestnené na jeho palube. Tieto dáta následne robot spracuje a vyhodnotí svoju pozíciu v rámci budovy vo virtuálnej mape,“ ozrejmil fungovanie samotného robota jeho tvorca. Najväčšou výhodou tohto systému je fakt, že pri implementácii robota a jeho používaní sa všetko deje virtuálne a nie sú potrebné žiadne zásahy do infraštruktúry nemocnice, akými sú umiestnenie indukčných vedení v podlahe, či  lepenie rôznych typov vizuálnych navigačných čiar. „Ak chce obsluha zmeniť trasu robota, jednoducho si ju prekreslí v mapovom editore. Najväčšou výzvou pri zavádzaní robota do praxe bol jeho autonómny presun pomocou výťahu cez jednotlivé poschodia,“ prezradil detaily Ján Bačík.

 „Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE sa zaoberá výskumom v oblasti mobilnej robotiky a dlhodobo sa snaží o transfer výsledkov výskumu do praxe. Nemocnicu Košice-Šaca sme si ako partnera vybrali práve pre jej snahu zavádzať inovácie v medicíne. Našou spoločnou motiváciou bolo zníženie pracovného zaťaženia zdravotníckeho personálu,“ dodáva vedúca katedry prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.

Pathfinder prispeje k optimalizácii interných procesov prostredníctvom automatizácie nemocničnej logistiky. „Veľmi sa teším zo spolupráce Technickej univerzity s Nemocnicou Košice-Šaca a verím, že v budúcnosti prinesú šikovní študenti a pracovníci Katedry elektrotechniky a mechatroniky ďalšie zaujímavé projekty, ktorým určite nájdeme využitie v našej nemocnici.

Tento unikátny transportný systém dostala nemocnica od Technickej univerzity do daru. Pomáhať bude zdravotníckemu personálu pri prevoze materiálu medzi jednotlivými pracoviskami nemocnice. Zdravotníci tak získajú viac priestoru pre tých, ktorí ich starostlivosť nevyhnutne potrebujú, pre pacientov nemocnice.

Späť