Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Neurologické oddelenie šačianskej nemocnice bolo ocenené za starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou

9.10.2017

Neurologické oddelenie Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, dostalo ocenenie GOLD STATUS za starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Ocenenie európskej spoločnosti združujúcej vedcov, lekárov a národné odborné spoločnosti pre cerebrovaskulárne ochorenia The European Stroke Organisation (ESO) bolo nemocnici udelené počas 45. slovenského a českého cerebrovaskulárneho kongresu, ktorý prebiehal od tretieho do šiesteho októbra v Košiciach.

Náhla cievna mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou smrti na Slovensku. Ide o najzávažnejšie akútne ochorenie v neurológii, ktoré postihuje pacientov vo vyššom veku, nad 60 rokov, avšak v posledných rokoch pozorujeme pokles vekovej hranice a nie sú výnimkou aj pacienti vo veku 45 - 50 rokov, výnimočne aj menej. NCMP (náhla cievna mozgová príhoda) je  život ohrozujúci náhly stav, pri ktorom dôjde z cievnych príčin k výpadku  funkcie časti mozgu.

Príčinou je v cca 15% prasknutie cievy a krvácanie do mozgu a v cca 85% nedokrvenie určitej časti mozgu - najmä z dôvodov upchatia mozgovej tepny,“ vysvetľuje primárka neurologického oddelenia Nemocnice Košice-Šaca MUDr. Eva Rozprávková a dodáva, že  „pri zastavení prívodu krvi a tým kyslíka a dôležitých živín do mozgu , po krátkom čase niekoľkých minút dôjde o odumieraniu mozgových buniek  až odumrie tá časť mozgu, ktorú daná tepna zásobuje.“ V prípade, že pacientovi nie je urýchlene poskytnutá odborná zdravotnícka pomoc, môže dôjsť  k ochrnutiu a iným trvalým závažným príznakom, aj smrti. Liečba patrí do rúk neurológa a ten musí zahájiť liečbu do 4,5 hodiny od prvých príznakov ochorenia.

Práve správny manažment starostlivosti o pacienta s NCMP, ktorý si vyžaduje  viacodborovú spoluprácu, predovšetkým s roentgenológom je predmetom ocenenia ESO Angels Awards.

Najväčším nepriateľom lekárov pri pomoci pacientom s NCMP je čas. Preto ma teší, že naše neurologické oddelenie získalo zlatú cenu za dosiahnuté výsledky pri liečbe NCMP a verím, že bude motiváciou k ďalšiemu zlepšovaniu,“ zakončil riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA.

V snahe zlepšiť povedomie  verejnosti o závažnosti cievnej mozgovej príhody,  usporiada neurologické oddelenie Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica  vzdelávacie podujatie určené širokej verejnosti, 8. novembra 2017, v inkubátorovom dome na Školskej ulici v Moldave nad Bodvou, v poobedňajších hodinách.

Starostlivosť neurologického oddelenia Nemocnice Košice-Šaca je zameraná na závažné a z hľadiska ekonomického náročné skupiny ochorení, akými sú cievne mozgové príhody, záchvatové ochorenia centrálnej nervovej sústavy, vertebrogénne ochorenia, roztrúsenú mozgovomiechovú sklerózu, extrapyramídové poruchy hybnosti, nádorové ochorenia centrálneho nervového systému, nervosvalové ochorenia a bolesti hlavy. 

Späť