Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Silvestrovské úrazy, spravidla devastačné, majú na svedomí výbuchy pyrotechniky

27.12.2017

Úrazy spôsobené petardami, výbušnou pyrotechnikou, otvoreným ohňom alebo vriacim nápojom môžu znepríjemniť nielen začiatok nového roka, ale v lepšom prípade zanechať celoživotné estetické následky, v horšom spôsobiť invaliditu alebo smrť.

Silvestrovské oslavy majú širokú škálu podôb, u niekoho na námestí, u iného spoločná zábava s kamarátmi na chate alebo u tých pokojnejších televízny program a teplo domova. Všetky oslavy však majú niečo spoločné - každý si ich chce užiť a nikto nepomýšľa na možnosť strávenia časti Silvestra alebo  prvej časti nového roka v nemocnici.

,,Medzi najčastejšie úrazy popáleninových centier a traumatologických ambulancií patria popáleniny. Môžu byť spôsobené priamym  pôsobením ohňa, napríklad z vybuchujúcej pyrotechniky, môžu byť ale spôsobené tiež pádom pyrotechniky do vlasov, na oblečenie a druhotným vznietením a následným plameňom. Nemenej časté sú úrazy ruky, spravidla devastačné, ktoré má na svedomí výbuch pyrotechniky priamo v ruke spôsobený buď technickým zlyhaním alebo najčastejšie nesprávnym použitím,“ vymenúva MUDr. Matúš Baran, lekár z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice Košice-Šaca.

Ak sa už úraz stane, výčitky ani spytovanie svedomia nie je na mieste, potrebná je účinná prvá pomoc. Pri menšom zranení je možné  vyhľadať lekársku pomoc na najbližšej chirurgickej pohotovosti, pri ťažšom zranení je potrebné kontaktovať integrovaný záchranný systém na čísle 112.   

,,Pri popáleninách je základom chladenie studenou čistou vodou minimálne 10-15 minút, následne zakrytie sterilnou alebo aspoň čistou tkaninou. V prípade prítomnosti hodiniek a náramkov, ktoré by pri opuchu končatiny mohli spôsobiť poruchu cirkulácie krvi, ihneď po úraze ich z končatiny odstránime,“ popisuje MUDr. Matúš Baran.

,,V prípade kombinovaného poranenia aj s devastáciou tkanív, ide napríklad o  výbuch petardy v uzatvorenej ruke, absolútnou prioritou je zastavenie krvácania tlakom v krvácajúcej rane, najlepšie tlakovým obväzom. Končatinu znehybníme a ak nastala aj amputácia, amputát zabalený vo vlhkej gáze a hermeticky uzatvorenom vrecku umiestnime do nádoby s vodou  a pridáme ľad v pomere 1 diel ľadu a 2-3 diely vody. Amputát sa týmto chladí, ale nesmie prísť do priameho kontaktu s ľadom, čo by znemožnilo jeho replantáciu. V prípade ťažkého úrazu kombinovaného s postihnutím aj iných orgánov nezabúdame na možnosť potreby oživovania – kardiopulmonálnej resuscitácie v pomere 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy,“ dopĺňa MUDr. Matúš Baran.

Úplne najdôležitejšia je teda prevencia úrazu. Podstatné je dodržiavanie základných bezpečnostných postupov, dodržiavanie návodu na použitie. S pyrotechnikou podľa návodu na použitie zaobchádza vždy len zodpovedná osoba, ktorá nie je pod vplyvom alkoholu či iných látok, ktorý by výrazne znížil schopnosť rozhodovať. 

Späť