Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

V Nemocnici Košice-Šaca si uctili prácu zdravotných sestier

21.5.2018

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice III. spolu s vedením Nemocnice Košice-Šaca, člen skupiny AGEL, pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek udelili ocenenie Biele srdce štyrom zdravotným sestrám. Pripomenuli si tak dôležitosť povolania sestier celého sveta.

Dvanásty máj, ktorý je dňom narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightigaleovej, patrí sestrám. Pripomína nám náročnosť ich každodennej práce. Ich starostlivosť o pacientov si vyžaduje nielen veľa fyzických síl, ale aj more trpezlivosti a láskavosti. Sú zdrojom pochopenia a nositeľkami úsmevu, symbolom starostlivosti a ľudskosti, rovnako ako samotné ocenenie Biele srdce.

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice III. a vedenie Nemocnice Košice-Šaca ho udelilo štyrom sestrám, ktoré svoj život zasvätili tomuto náročnému povolaniu.

Ocenená by mala v tento deň byť každá sestra. Bez rozdielu, či je to sestra pri lôžku, manažérka dennej zmeny, alebo vedúca sestra. Všetky vkladajú do svojej práce srdce. Bez neho by toto povolanie vykonávať nemohli. Vďaka preto patrí každej jednej sestre, ktorá v našej nemocnici pracuje,“ povedal riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Námestníčka pre úsek ošetrovateľstva Bc. Mária Vinterová, dipl.s. pri slávnostnom odovzdávaní ocenení neskrývala hrdosť. „Ocenenie Biele srdce vyjadruje charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Denne si to v tejto náročnej dobe pripomíname. Bez tímového ducha a vzájomnej spolupráce by  práca v nemocnici nefungovala.“

Ocenenie z rúk Márie Vinterovej si prevzala Božena Krištoforyová, ktorá od roku 2008 pracuje ako staničná sestra Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny, v nemocnici však pôsobí od ukončenia stredoškolských štúdií a to celých 30 rokov.

Ocenenou sestrou je aj Priska Juhászová, sestra ktorá si v našej nemocnici prešla rôznymi oddeleniami, kde pracovala ako sestra pri lôžku, cez staničnú a neskôr vrchnú sestru neurologického oddelenia, až po ambulantnú sestru Závodnej ambulancie Oceliareň na poliklinike, kde pôsobí už viac ako 20 rokov.

Bc. Tímea Czingelyová, zmenová sestra Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny je ďalšou z ocenených sestier. Pacienti ju majú radi kvôli jej ľudskému prístupu, trpezlivosti a ochote, kolegovia ju zas vidia ako vždy pozitívne naladená a usmievavá. Povolanie sestry vykonáva už 23 rokov.

Posledné ocenenie si prevzala vedúca sestra Chirurgickej kliniky Anna Ducaničová, dipl. s., Svoj život  zasvätila ako fyzicky, tak aj psychicky náročnej práci, ktorá ju napĺňa natoľko, že vždy bola v plnej miere a za každých okolností pripravená pracovať s plným nasadením, aby bola  príkladným vzorom  a významným motivačným faktorom pre svoje kolegyne. V nemocnici pracuje 41 rokov.

V Nemocnici Košice-Šaca zamestnáva viac ako 340 sestier a pôrodných asistentiek.  

Späť