Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

Nemocnica Košice-Šaca je druhou najlepšou na Slovensku

10.10.2018

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, ktorá je členom skupiny AGEL, je podľa hodnotenia inštitúcie INEKO jednou z najlepších nemocníc na Slovenku. Spomedzi všeobecných nemocníc sa Nemocnica Košice-Šaca už po štvrtýkrát umiestnila na druhom mieste zo zariadení, ktoré boli zaradené do hodnotenia vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti. Ocenenie od neziskovej organizácie INEKO prevzal námestník riaditeľa LPS pre internistické odbory, MUDr. Ivan Skalina.

Nezisková organizácia INEKO zverejnila výsledky hodnotenia nemocníc podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2014-2017. Nemocnica Košice-Šaca opätovne obhájila druhé miesto v kategórii Všeobecných nemocníc.

Nemocnica v Košiciach-Šaci má vysoko nadpriemerné bodové hodnoty vo všetkých skúmaných oblastiach,“ hovorí Dušan Zachar, analytik INEKO a dodáva, že „aj keď po dvoch rokoch prenechala líderskú pozíciu v celkovej spokojnosti pacientov Ľubovnianskej nemocnici, zostáva tento ukazovateľ jej pýchou. Oproti minulému roku sa výrazne zlepšila v úrovni transparentnosti. V kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti patrí táto nemocnica medzi najlepších. Premiantom je pri indikátoroch kvality – úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu a úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Bodovala aj vďaka nízkej mortalite pacientov po uskutočnených operačných výkonoch. Slabšou stránkou zostáva relatívne vysoká miera rehospitalizovanosti, čo však môže súvisieť aj s neoptimálne fungujúcimi ambulantnými poskytovateľmi v spádovej oblasti košického okolia. Výborné hospodárenie šačianskej nemocnice vytvára dobré predpoklady pre jej stabilný rozvoj.“

Druhá priečka medzi tridsiatimi štyrmi hodnotenými všeobecnými nemocnicami teší aj vedenie spoločnosti. „Naše zdravotnícke zariadenie obhájilo svoju pozíciu a opäť  patrí medzi prvé tri najlepšie na Slovensku. Ukazuje sa tak, že snaha našich zdravotníkov a ich každodenná práca nezostáva nepovšimnutá.   Vďaka patrí všetkým  zamestnancom nemocnice. Oni sú tými, ktorí  budujú  naše dobré meno a denne sa snažia plniť naše spoločné  poslanie. Tým je  poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti s cieľom uspokojovať potreby a želania pacientov a klientov,“ povedal riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť do 200 000 obyvateľov. Zároveň pre kraje Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický poskytuje v odbore popálenín a rekonštrukčnej chirurgie zdravotnú starostlivosť Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka. V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená  pre pacientov z celého Slovenska. Ročne je v nemocnici hospitalizovaných vyše 18 tisíc pacientov, realizuje sa viac ako 10 tisíc operačných výkonov a celkovo sa v Šaci lieči takmer  900 tisíc spokojných pacientov.

 

 

 

Späť