Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

16. rokov Košických vertebrologických dní

27.3.2019

Klinika liečebnej rehabilitácie LF UPJŠ v Košiciach, Nemocnica Košice Šaca, 1.súkromná nemocnica v spolupráci so Slovenskou neurochirurgickou spoločnosťou a Technickou univerzitou v Košiciach usporiadajú 25.-26.4.2019 už v poradí 16. ročník Košických vertebrologických dní - konferencie s medzinárodnou účasťou. Na podujatí bude prezentovaná celá škála multidisciplinárnej diagnostiky, prevencie a najmodernejšej liečby ochorení chrbtice v podaní špecialistov zo Slovenska i zo zahraničia.

Snahou organizátorov tohto podujatia je predovšetkým využiť prítomnosť domácich i zahraničných neurochirurgov, spondylochirurgov, neurológov, radiológov a fyziatrov na riešenie interdisciplinárnej problematiky, hlavne náväznosti rehabilitačných postupov na spinálnu a rekonštrukčnú chirurgiu. Tak isto aj konzervatívnej liečbe prevláda snaha o optimalizáciu algoritmov akútnych i chronických vertebrogénnych pacientov na rehabilitačných pracoviskách. Veľká pozornosť bude venovaná samotnej rehabilitácii a jej významu v rekonvalescencii a v prevencii recidív formou edukácie pacienta. Obrovským prínosom na tomto podujatí bude v tomto smere už opakované vystúpenie prof. PaedDr. Kolářa, PhD., svetovo uznávaného autora najmodernejšej diagnostickej a terapeutickej metodiky v rehabilitácii tzv. Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie. Je so svojim pracoviskom nielen svetovo uznávaným propagátorom tejto metodiky, ale i osobným terapeutom  hláv štátov, olympijských tímov, hráčov NHL, NBA, svetových tenistov, ale hlavne excelentým pedagógom. Mimo tejto osobnosti na konferencii predstavia svoje skúsenosti lekári špičkových neurochirurgických a rehabilitačných pracovísk zo Slovensk a  Čiech.  

Veľká časť konferencie bude venovaná perspektívnej liečbe tkanivovými preparátmi, ktorých súčasné možnosti i perspektívy predstavia prednášatelia zo Združenej tkanivovej banky UPJŠ. KLR, ako líder v zavádzaní nových metodík fyzikálnej liečby , predstaví nukleárnu magnetickú rezonančnú terapiu a jej efekty v liečbe osteoporózy a degeneratívnych ochorení pohybového aparátu. Súčasťou konferencie bude i simultánna výstava dovozcov zdravotníckej techniky.

Pozývame lekárov i fyzioterapeutov, ktorí sa zaujímajú o problematiku vertebrogénnych ochorení. Podujatie je ideálnou príležitosťou nielen na osobné stretnutia, ale i na  konfrontáciu názorov a  získanie nových pohľadov na riešenie neustále zvyšujúceho sa počtu našich pacientov.

Pozvánka a program

 

Späť