Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

AGEL lekáreň v Košiciach získala štatút "Výučbová lekáreň“

3.3.2020

Slovenská lekárnická komora pridelila štatút ,,Výučbová lekáreň“ verejnej lekárni Nemocnice Košice-Šaca, ktorá patrí do celoslovenskej siete nemocníc skupiny AGEL SK. Vďaka tomuto štatútu je možné, aby sa študenti v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia uchádzali v tejto lekárni o odbornú prax.

Na výkon povinnej praxe do tejto lekárne, ktorá sa nachádza na Žriedlovej ulici v Košiciach, sa môžu študenti prihlásiť od februára tohto roka. Na to, aby lekáreň získala titul výučbovej, musela spĺňať prísne personálne, technické a logistické kritériá. Následne, po schválení Slovenskou lekárnickou komorou, sa zapísala do zoznamu výučbových lekární. Zákazníci a pacienti lekárne sú o tom informovaní logom na vstupných dverách. ,,Na záujemcov sa tešíme, pretože si uvedomujeme dôležitosť vzdelávania farmaceutov v praxi. Ich výučba u nás potrvá pol roka, za ten čas im poskytneme všetky potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré budú vo svojom budúcom pôsobení potrebovať. Ich univerzitné štúdium sa počas tejto praxe skvalitní a budú pripravenejší do svojho budúceho zamestnania,“ povedala PharmDr. Katarína Sklenárová, zodpovedná farmaceutka lekárne.

"Zapísanie práve tejto lekárne do zoznamu výučbových vnímame veľmi pozitívne, nakoľko považujeme pre túto oblasť získavanie mladých farmaceutov za veľmi dôležité. Pozícia farmaceuta je totiž pre fungovanie zdravotníctva nezastupiteľná,“ hovorí MUDr. Ján Slávik, MBA, riaditeľ Nemocnice Košice–Šaca.

V sieti spoločnosti AGEL SK pôsobia okrem tejto verejnej lekárne ďalšie 2 nemocničné lekárne so štatútom výučbovej lekárne, a to v Nemocnici Zvolen a v Nemocnici Komárno. 

Späť