Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

V nemocniciach stále platí prísny zákaz návštev, zdravotnícke zariadenie však môže udeliť výnimku

13.5.2020

Od 11. februára 2020 platí v Nemocnici Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, prísny zákaz návštev. Od utorka 12. mája je vo výnimočných prípadoch návšteva blízkej osoby povolená. Potrebný je predchádzajúci súhlas lekára.

V lôžkových zdravotníckych zariadeniach platí všeobecný zákaz návštev. Výnimku zo zákazu na základe predchádzajúceho súhlasu zdravotníckeho zariadenia tvoria niektoré okolnosti. „Blízki budú môcť navštíviť pacienta v koncovom štádiu ochorenia. Tu výnimka platí až pre 2 osoby súčasne. Rovnako sa povoľuje návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,“ hovorí riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA. Rovnako bude výnimka povolená jednej návšteve u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus, ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti tohto pacienta. „Blízka osoba bude môcť navštíviť aj pacienta s psychickými ochoreniami podľa odporučenia lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu. Rovnako sa povolí návšteva pacienta v umelom spánku na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná, to znamená, že je odporučená ošetrujúcim lekárom. Ide napr. o pacientov po ťažkých traumatických poradeniach, či pacientov v bdelej kóme. Obvyklý čas návštevy pri pacientovi je 15 minút,“ vysvetľuje riaditeľ MUDr. Ján Slávik, MBA.  

Od pondelka 11. mája je v nemocnici Košice – Šaca opätovne povolený sprievod jednej osoby pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici za splnenia určitých podmienok. „Základnou podmienkou, aby lekár povolil sprievod pri pôrode, je negatívna epidemiologická anamnéza sprievodu na ochorenie COVID-19. To znamená, že sprevádzajúca osoba neprišla do priameho kontaktu s ochorením ani so žiadnou osobou, ktorá mala potvrdený pozitívny test na COVID-19. Rovnako je nutné, aby sprievod nejavil  príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest. Lekár, ktorý povoľuje návštevu, môže požadovať aj vyšetrenie na dôkaz vírusovej RNA s negatívnym výsledkom. To znamená, že môže požadovať negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19,“ vysvetľuje prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky, MUDr. Ján Richnavský, PhD. Osoba sprevádzajúca mamičku pri pôrode musí rešpektovať pokyny personálu pôrodnice. „Sprievod musí používať osobné ochranné pomôcky, ako je chirurgické rúško, jednorazový plášť, musí dodržiavať adekvátnu hygienu rúk, to znamená umývať si ich mydlom a tečúcou vodou a dezinfikovať alkoholovým dezinfekčným roztokom. Sprievod musí dôsledne dodržiavať všetky ďalšie opatrenia podľa nariadenia pôrodnice,“ hovorí prednosta Richnavský a dodáva, že „sprievod sa zdržiava výlučne v miestnosti určenej personálom a minimalizuje pohyb na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení. Výnimkou je návšteva dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti novorodencov za dodržania stanovených preventívnych opatrení.“ Každá návšteva či sprevádzajúca osoba musí byť zaevidovaná do zoznamu návštev, či knihy sprievodov pri pôrode.

Uvedené výnimky sa nevzťahujú na osoby mladšie ako 16 rokov, rizikové skupiny osôb nad 65 rokov, osoby s chronickými ochoreniami alebo závažnými základnými ochoreniami so zníženou funkciou imunitného systému či osoby v paliatívnej starostlivosti. Rovnako sa návšteva a sprievod nepovolí osobám s potvrdeným ochorením COVID-19, osobám v karanténe či osobám vykazujúcim príznaky respiračného ochorenia. „Vo výnimočných prípadoch hodných zreteľa môže takúto návštevu blízkemu rodinnému príslušníkovi povoliť vedenie pracoviska alebo službukonajúci lekár za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok. To znamená, že lekár presne určí potrebné osobné ochranné prostriedky ako aj dĺžku trvania návštevy. Tá musí návšteva musí dodržať hygienu rúk ako aj  vzdialenosť 2 metre od akýchkoľvek osôb na oddelení, miesta vykonania návštevy apod. V takýchto prípadoch sa návšteva povoľuje na vlastné riziko návštevníka,“ uzatvára riaditeľ nemocnice, MUDr. Ján Slávik, MBA.

Späť