Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

V Nemocnici Košice-Šaca vyšetria protilátky na COVID-19 z krvi aj samoplatcom

21.5.2020

V Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, vyšetria zdravotníci prítomnosť protilátok ochorenia COVID-19 v krvi aj samoplatcom. Svoj záujem o vyšetrenie je nutné nahlásiť na telefónne číslo 055 7234 333. Samoplatca zaplatí za vyšetrenie 19,- EUR priamo na recepcii nemocnice.

Laboratórna diagnostika ochorenia COVID-19 sa v súčasnej dobe opiera o priamy dôkaz nukleovej kyseliny SARS-CoV-2 metódou RT-PCR (Real-Time Polymerase Chain reaction). Tento test ostáva základným a nenahraditeľným diagnostickým testom. Vzorka na vyšetrenie sa získava hlbokým výterom z nosohltanu, cez nosovú dutinu a výterom z orofaryngu cez dutinu ústnu. Odber vzorky sa vykonáva na základe stanovených indikácií a za stanovených podmienok pri odbere. Odber sa  vykonáva nalačno, bez vykonanej ústnej hygieny. Pre výsledok je dôležitá dobrá technika odberu a dodržanie všetkých stanovených podmienok pri odbere a transporte vzorky. Pozitívny výsledok infekciu potvrdzuje, negatívny výsledok však infekciu nevylučuje, preto sa tieto odbery pri vážnom klinickom podozrení opakujú v stanovených intervaloch,“ vysvetľuje nemocničná hygienička MVDr. Ľubomíra Bodnárová.

Od minulého týždňa realizuje nemocnica v Košiciach-Šaci aj sérologické testy, ako doplnkovú nepriamu diagnostiku ochorenia COVID-19. „Ide o dôkaz protilátok IgM a IgG. Výsledky sérologických testov je pre stanovenie diagnózy ochorenia COVID-19 vždy nevyhnutné overiť priamym dôkazom vírusu metódou RT-PCR,“ ozrejmuje Ľubomíra Bodnárová.

Ochorenie COVID-19 je možné prekonať a pritom o tom ani nevedieť. Ide o tzv. bezpríznakový priebeh ochorenia. Stanovenie protilátok je vhodné na zistenie percenta populácie, ktoré s vírusom prišlo do kontaktu. Test môže potenciálne naznačovať či osoba už bola infikovaná a či sa u nej vytvorila imunitná odpoveď voči danému vírusu. 

Späť