Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

V hyperbarickej komore sa liečia poruchy sluchu, ale aj otravy oxidom uhoľnatým

29.5.2020

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, má na svojom špecializovanom pracovisku k dispozícii 13 miestnu hyperbarickú komoru. Hyperbarická oxygenoterapia slúži ako jediná účinná a rýchla liečba pri otravách oxidom uhoľnatým, liečia sa ňou však aj pacienti z oddelenia otorinolaryngológie a neurológie, či potápači a športovci.

Princíp hyperbarickej liečby spočíva v rozpustnosti kyslíka v telesných tekutinách pri vyššom tlaku ako je atmosferický, čo má za následok vyššiu ponuku kyslíka pre jednotlivé tkanivá a orgány a zabezpečuje rýchlejšiu regeneráciu a liečenie miest postihnutých nedostatočným prekrvením,“ vysvetľuje MUDr. Ján Orság. „Práve preto sa hypebarická oxygenoterapia využíva najmä v prípadoch  liečby ochorení, ktoré sú zapríčinené vonkajšími vplyvmi a spôsobujú nedostatok kyslíka v cieľových orgánoch. Následkom ťažkého devastačného poranenia alebo následkom vytvorenia vzduchovej bubliny alebo bubliny dusíka môže totiž dôjsť k nepriechodnosti veľkých ciev, čím sa blokuje prúdenie samotnej krvi, a tým aj prísun kyslíka na perifériu. Pri otravách plynmi tiež dochádza k blokovaniu väzby na červených krvinkách. V týchto prípadoch dochádza k priamemu ohrozeniu života a len včasnou aplikáciou hyperbarickej oxygenoterapie je možné zachrániť život pacienta alebo predísť trvalým zdravotným následkom postihnutého, ktoré sú najčastejšie neurologického charakteru,“ vysvetľuje doktor Orság. Ročne dochádza k viac ako 10-tisícom požiarov, pri ktorých je 60 osôb usmrtených a viac ako 200 zranených.

Indikácie pre oxygenoterapiu sa však neustále rozširujú aj pre iné diagnózy, kozmetické a športové účely. „Medzi ďalšie indikácie na liečbu oxygenoterapiou radíme napríklad chronické kožné defekty na dolných končatinách ako následok nedostatočného prekrvenia, liečime detských pacientov s poruchami mozgovej činnosti pri mozgovej obrne a pri úrazových poškodeniach mozgu, náhle vzniknuté poruchy sluchu akými sú nedoslýchavosť, hučanie, piskot, či stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách,“ hovorí doktor Orság.

Podstatou hyperbaroxie je dýchanie čistého kyslíka v špeciálnej vzduchom plnenej komore pri pretlaku l.6 až 2 Ata ,čím sa dosiahne podstatné obohatenie krvnej plazmy mechanicky rozpusteným kyslíkom, následkom čoho je vyššia ponuka kyslíka pre cieľové orgány, ktoré akýmkoľvek spôsobom trpia jeho nedostatkom. Pri pravidelnom absolvovaní liečby, kde jeden cyklus pozostáva z 10 - 15 dvojhodinových sedení, dochádza k zlepšeniu celkového aj miestneho prekrvenia, ľahšiemu odbúraniu toxických látok z organizmu, regenerácii jednotlivých orgánov ľudského tela a k zlepšeniu fyzickej a psychickej kondície organizmu.

Pravidelným pobytom v hyperbarickom prostredí dochádza aj k telesnej a duševnej regenerácii, preto sa jej využitie odporúča aj u ľudí vystaveným duševným stresom, pracujúcim v hlučných špinavých prevádzkach a u športovcov za účelom rekondície.

Viacmiestna komora umožňuje umiestnenie pacientov s posteľou, prítomnosť personálu pri resuscitácii v hyperbarickej komore, v urgentne indikovaných prípadoch aj operáciu, pre neakútne prípady pri liečbe diabetikov, cirkulačných porúch a nehojacich sa defektov umožňuje racionálnejšie a ekonomickejšie umiestnenie viacerých pacientov naraz. „Pred vstupom do hyperbarickej komory je potrebné ORL vyšetrenie so zameraním na funkčnosť vyrovnávania vonkajšieho tlaku a tlaku v strednom uchu. Ostatné vyšetrenia vrátane dôkladnej anamnézy sa robia pred samotnou hyperbarickou liečbou, aby sme neabsolvovali liečbu u pacientov, ktorým môže hyperbarická liečba ublížiť. Pri nesprávnej indikácii alebo aplikácii hyperbarickej liečby môže dôjsť k poškodeniu bubienka a stredného ucha, poškodeniu pľúc, prípadne k otrave kyslíkom,“ uzatvára MUDr. Ján Orság.

História využívania hyperbarickej oxygenoterapie sa v nemocnici v Šaci viaže k roku 1974, kedy bola do prevádzky uvedená prvá hyperbarická komora určená pre 1 pacienta a slúžila dlhých 29 rokov. 13 miestna hyperbarická komora je v nemocnici v prevádzke od júna 2003. V hyperbarickej komore sa ročne lieči približne 450 pacientov, ktorí absolvujú viac ako 2 330 sedení. Komora sa tak spustí viac ako 340 krát do roka.

Späť