Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Nemocnica Košice-Šaca pokračuje vo výstavbe nového urgentného príjmu

22.6.2020

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, pokračuje vo výstavbe nového urgentného príjmu. Táto stavba nebola situáciou vyvolanou novým koronavírusom zasiahnutá tak, ako projekty v iných zdravotníckych zariadeniach siete AGEL, a to predovšetkým z dôvodu, že sa vykonávali zväčša výkopové práce a prekládky sietí. Nový urgentný príjem by mal byť hotový najneskôr v januári 2022. Zhotoviteľom stavby je na základe výsledku verejného obstarávania spoločnosť MARCUS INDUSTRY, a.s.

,,Vzhľadom na povahu prác nebolo nutné stavbu pozastavovať. Po dohode so zhotoviteľom stavba nateraz pokračuje za sprísnených opatrení, ale bez výraznejších zdržaní a podľa schváleného  harmonogramu. Samozrejmosťou boli a sú vypracované hygienické štandardy pre zamestnancov zhotoviteľa stavby,“ hovorí MUDr. Ján Slávik, MBA, riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca.

Projekt vybudovania nového urgentného príjmu Nemocnice Košice-Šaca je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a to v celkovej sume 8 122 034,50 EUR, pričom 10% z uvedenej sumy uhradí nemocnica. Získané finančné prostriedky budú použité jednak na stavebné práce, ale taktiež na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia , novej zdravotníckej techniky či na investíciu  do informačno-komunikačných technológií.

Späť