Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Praktické sestry si s podporou AGEL SK zvyšujú kvalifikáciu Diplomy má prvých 24 absolventiek

28.7.2020

AGEL SK, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, už 4 roky úzko spolupracuje s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a aj vďaka tomu si 24 praktických sestier z nemocníc siete AGEL SK na východnom Slovensku zvýšilo prostredníctvom štúdia kvalifikáciu na všeobecnú sestru. Vzhľadom na to, že promócie sú momentálne zrušené, vedenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca a vedenie spoločnosti AGEL SK im slávnostne odovzdalo diplomy v priestoroch nemocnice.

Zmluvná spolupráca medzi skupinou AGEL SK a touto vysokou školou je veľkým prínosom. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety má na Slovensku dlhú históriu a v Košiciach má detašované pracovisko. ,,Podarilo sa nám vytvoriť spoločný študijný program,  ide o prvú centrálnu podporu štúdia praktických sestier skupiny AGEL SK s cieľom podpory  zvyšovania si kvalifikácie a  lepšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim pacientom. Našim prvým absolventom srdečne blahoželáme, zároveň im ďakujeme im za ich trpezlivosť, nasadenie a zodpovednosť, ktoré preukázali počas štúdia. Uvedomujeme si,  aké ťažké je vykonávať si svoju prácu profesionálne a zároveň sa plne venovať štúdiu, za čo všetkým patrí náš veľký obdiv. Taktiež naša vďaka patrí profesorovi Vladimírovi Krčmérymu, profesorovi Petrovi Jurišovi a celému pedagogickému zboru vysokej školy, že táto spolupráca mohla vzniknúť, úspešne sa rozvíja a rady našich zdravotníkov si vďaka tomu môžu zvýšiť kvalifikáciu,“  hovorí Ing. Miroslava Sumková, členka predstavenstva AGEL SK.

Slávnostné odovzdanie diplomov prvým absolventkám bakalárskeho štúdia sa uskutočnilo za účasti zástupcu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety prof. Antona Fabiána, medicínskeho  riaditeľa AGEL SK MUDr. Jána Slávika, členky predstavenstva AGEL SK Ing. Miroslavy Sumkovej a Bc. Márie Vinterovej, námestníčky pre ošetrovateľstvo Nemocnice AGEL Košice-Šaca. ,,Spoluprácu s touto vysokou školou  si veľmi vážime a sme presvedčení, že je pre naše nemocnice veľkým prínosom, tešíme sa, že máme prvé absolventky, ktoré si svoj bakalársky titul obhájili na júnových štátniciach,“ hovorí MUDr. Ján Slávik, MBA, medicínsky riaditeľ AGEL SK, ktorý je zároveň aj riaditeľom nemocnice. V spolupráci s vysokou školou bude AGEL SK pokračovať a bude podporovať ďalších svojich zamestnancov, ktorí sa touto formou rozhodnú svoju profesnú kvalifikáciu zvýšiť.

Späť