Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca denne vyperú tonu bielizne

4.8.2020

Nemocnica AGEL Košice-Šaca si ako jedna z mála nemocníc sama perie nemocničnú bielizeň. O celý servis sa starajú trinásti zamestnanci nemocnice a už takmer mesiac používajú aj novú práčku, ktorá zabezpečuje ergonomicky vhodnejšiu a technicky ľahšiu manipuláciu s bielizňou. Práčka vykonáva aj automatické váženie nemocničnej bielizne, čo tiež uľahčuje fyzicky náročnú prácu zamestnancov.

V práčovni, ktorá sa nachádza priamo v areáli Nemocnice AGEL Košice-Šaca, zabezpečujú pranie kompletnej zdravotníckej bielizne, bielizne pacientov, zamestnancov vrátane kuchynskej bielizne. Pranie operačnej bielizne a operačných odevov predstavuje menší objem, z dôvodu preferovania jednorazového operačného prádla. Aby zamestnanci zvládli tento nápor, majú k dispozícii dve veľkokapacitné prekladacie práčky na 120 kilogramov a jednu práčku menšiu na 90 kilogramov bielizne. ,,Vzhľadom na množstvo pacientov a veľkosť nemocnice denne vyperieme približne 1000 kíl bielizne a mesačne spotrebujeme viac ako 400 kíl pracieho prostriedku,“ vymenúva vedúca práčovne  Erika Fiľakovská. ,,V indikovaných prípadoch sa bielizeň pred praním dezinfikuje, a až následne sa perie s nastavením teploty prania na 90oC. To znamená, že prebieha termodezinfekcia bielizne. Pri praní používame dezinfekčné a pracie prostriedky, ktoré spĺňajú bezpečnostné a legislatívne požiadavky. Riadime sa pokynmi uvedenými v Kartách bezpečnostných údajov,“ uvádza nemocničná hygienička MVDr. Ľubomíra Bodnárová.

Prevádzka práčovne je zabezpečená denne počas pracovných dní od 6,00 hod. do 14,00 hod. Pacienti majú v niektorých prípadoch dokonca možnosť doniesť si vlastnú bielizeň. ,,Pacientom sa povoľuje používanie osobnej bielizne iba na určitých klinikách a oddeleniach, na ktorých to epidemiologická situácia umožňuje. Nemocničnú bielizeň používajú pacienti na pracoviskách  Oddelenia anestéziológie  a intenzívnej medicíny, jednotkách intenzívnej starostlivosti a vždy u pacientov s infekčným ochorením. Je to nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia protiepidemických opatrení,“ dodáva námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Bc. Mária Vinterová, dipl.s.

Späť