Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

V nemocnici AGEL Košice-Šaca vysterilizujú denne materiál v objeme viac ako 21 tisíc litrov

10.9.2020

Je skryté pred zrakmi pacientov, ale mimoriadne dôležité pre všetkých. Reč je o centre sterilizácie v nemocniciach. Sterilizáciu zdravotníckeho materiálu v nemocnici AGEL Košice-Šaca zabezpečuje pracovisko Centrálnej sterilizácie vybavené prístrojovou technikou, počítačovým zariadením a informačným systémom patriacim k najmodernejším na Slovensku. Súčasťou deväťčlenného ženského kolektívu pracoviska sú certifikované sestry, odborníčky na dezinfekciu a sterilizáciu.

Sterilná, teda zbavená všetkých životaschopných organizmov, musí byť každá zdravotnícka pomôcka, ktorá porušuje celistvosť pokožky a slizníc pacienta. Ide o rôznorodé pomôcky z kovu, gumy, skla a textilu, určené na opakované použitie, od inštrumentov, skalpelov, nožníc, operačných setov, cez  koagulačné a optické káble, hadice, vzduchovody, cumle na dojčenské fľaše, až po odmerky, kadinky, misky, obväzový materiál, tampóny, plachty a posteľnú bielizeň. V menšom rozsahu je sterilizovaná textilná operačná bielizeň, ktorú v súčasnosti z 90 % nahrádza používanie sterilných jednorazových materiálov.     

To, čo bolo v minulosti možné zabezpečiť na jednotlivých oddeleniach a ambulanciách, by už v dnešných časoch nepostačovalo. Prisálová sterilizácia bola zriadená iba pre potreby chirurgických operačných sál. Operačné odbory v nemocnici neustále pribúdali a požiadavka centralizácie sa ukázala ako nevyhnutná. Nové pracovisko centrálnej sterilizácie bolo v priestoroch Operačného centra uvedené do prevádzky v roku 2015. Podľa riaditeľa Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Jána Slávika, MBA „záujem o služby našich odborníkov v chirurgických oblastiach neustále rastie, čo predstavuje nárast operačných výkonov a teda aj nárokov na výkon sterilizácie. Centrálna sterilizácia je  moderným pracoviskom vybaveným špičkovou prístrojovou technikou so systémom dokumentácie celého sterilizačného procesu vykonávaného pomocou informačného systému DoctIS. „Systém automaticky eviduje všetky procesy, vyhotovuje čiarové kódy, kontroluje expiráciu a iné povinné údaje. Zároveň umožňuje prepojenie s objednávateľom sterilizácie, teda jednotlivými pracoviskami nemocnice,“ hovorí Ján Slávik. V praxi to znamená, že nemocnica vie kedykoľvek, aj spätne, dohľadať a zdokumentovať kto, kedy a akým spôsobom vykonal jednotlivé kroky v rámci celého procesu predsterilizačnej prípravy aj samotnej sterilizácie.

Pracovisko je vybavené tromi prekladacími parnými sterilizátormi a jedným prekladacím formaldehydovým sterilizátorom. Sterilizačný program parnej sterilizácie trvá 60 až 70 minút. Sterilizácia vo formaldehydovom sterilizátore je zdĺhavejšia a trvá 5 hodín. „Uvádzať váhu materiálu, ktoré nemocnica denne vysterilizuje v kilogramoch by nebolo ideálne, nakoľko sterilizujeme ťažké operačné súpravy, ale tiež množstvo obväzového materiálu s nízkou hmotnosťou,“ hovorí laboratórna diagnostička MVDr. Ľubomíra Bodnárová. „Kontajner s ortopedickými inštrumentmi napríklad váži 15 až 20 kg, pričom k jednej operácii je možné použiť aj 5 takýchto kontajnerov. Ak budeme hovoriť o preväzových setoch a gázových rolkách, na jedného pacienta s rozsiahlymi popáleninami použijeme minimálne 100 ks vysterilizovaných  gázových roliek denne pri preväzoch a raz toľko pri operácii,“ vysvetľuje doktorka Bodnárová. Denne je na pracovisku vysterilizovaných priemerne 80 až 100 operačných súprav a každý z troch parných sterilizátorov vykoná v priemere 7 sterilizačných cyklov, čo v objeme vysterilizovaného materiálu predstavuje približne 7128 litrov. Náklady na prevádzku predstavujú takmer 350 tisíc eur ročne.

Proces sterilizácie je náročnejší pri komplikovaných pomôckach s rôznymi súčasťami, ktoré je potrebné rozmontovať a opätovne zložiť, ako napríklad laparoskopické inštrumenty. Ide o náročný a zdĺhavý proces predsterilizačnej prípravy vo forme čistenia v ultrazvukovej čističke, dezinfekcie v termodezinfektoroch, setovania a následnej sterilizácie. Pre dôkladné vyčistenie zdravotníckych pomôcok s dutinami sa navyše využívajú vodné a vzduchové tlakové pištole a taktiež lupy, nakoľko môže ísť o mikroskopické znečistenia.

Dôležitou súčasťou sterilizácie je správne skladovanie už vysterilizovaných zdravotníckych pomôcok. Nemali by byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, prachu a vlhkosti a je nevyhnutné ich chrániť pred mechanickým poškodením sterilizačného obalu. Najvhodnejšie je skladovanie v uzavretých skriniach, skladovacích kontajneroch a zásuvkách. Transport vysterilizovaného materiálu na miesto použitia, teda operačné sály, oddelenia a ambulancie je realizovaný v špeciálnych uzatvorených prepravných skriniach. Nákup štyroch nových transportných skríň nemocnica plánuje v budúcom roku.  

Späť