Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Kto sa skrýva pod „maskou“

13.10.2020

Vykonávajú prácu, ktorú im rozhodne nikto nezávidí a zaslúžia si obdiv širokej verejnosti. Reč je o zdravotníkoch, ktorí si každé ráno obliekajú ochranné obleky, aby zabezpečili testovanie ľudí. Napríklad aj pred Nemocnicou AGEL Košice-Šaca, kde sa v mobilnom odberovom mieste vykonávajú výtery na dôkaz PCR SARS CoV-2. Ak ste rozmýšľali nad tým, kto sa vlastne skrýva pod „maskou“ a ako vyzerá ich bežný deň, vedúca sestra Ušno-nosno-krčného oddelenia Bc. Mária Šoltésová nám prezradila nielen to.

Ako si spomínate na deň, kedy sa v Nemocnici AGEL Košice-Šaca začalo s testovaním? Bol to pre vás stres? 

Áno, bol to pre nás stres, pretože začala pandémia, bolo to niečo neznáme, nikto nevedel, aká bude ďalšia budúcnosť. Bolo treba riešiť nové metódy, s ktorými nikto nemal skúsenosti, čiže sme tvorili MOM - mobilné odberové miesto. Na základe prvotných teoretických poznatkov, noriem a minima praktických skúseností - spôsobom pokus omyl, ktorý si vyžadoval veľa invencie a flexibility. Výtery sme začali robiť 6. 4. 2020 ešte v priestoroch endokrinologickej ambulancie, ktorú sme si museli komplet vybaviť osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami - OOPP, odberovými setmi, dezinfekčným materiálom, žiadankami, absolvovali sme nácvik a školenie, ako správne používať OOPP, ako správne  zrealizovať výter a ako ho zadať do nášho informačného systému. Výtery sa odosielajú na spracovanie do Nemocnice Zvolen - AGELLAB.

Kto tvorí tím ľudí, ktorý má na starosti výtery? Obrazne povedané - kto sa skrýva pod „maskou"?  

Pod maskou sa skrýva niekto z ORL kolektívu našej nemocnice - všetko úžasní kolegovia. Členovia prvého tímu boli: MUDr. Ivan Veme, primár ORL oddelenia, MUDr. Doláková Valéria, Bc. Mária Šoltésová, Danka Husárová. ORL oddelenie bolo zatvorené, v prevádzke bola iba jedna ORL ambulancia, takže našou úlohou bolo otestovať najprv zamestnancov nemocnice. V prvý deň sme otestovali manažment nemocnice na čele s pánom riaditeľom MUDr. Jánom Slávikom, MBA, takže sme začali so 16 výtermi. Postupne sme otestovali skoro všetkých zamestnancov nemocnice. Pre celý tím to bola výzva, ale keď sme otvorili ORL oddelenie a začali operovať, museli sme za pochodu vytvárať systém a zapájať aj kolegov z iných oddelení, aby participovali na odberoch, pretože Covid-19 je tu, dlho s nami bude a stal sa neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Je potrebné, aby sme vedeli správne používať OOPP, pretože najdôležitejšia je ochrana členov tímu. Bola to dobrá príprava na terajšiu epidemiologickú situáciu.

Koľko ľudí denne vyšetríte? Vedeli by ste zosumarizovať aj nejakú štatistiku - koľko výterov ste spravili od začiatku testovania?

Začínali sme s testovaním 16 zamestnancov, postupne sa počty navyšovali na 20, 30, 40, 60. Aby to nebolo také jednoduché, museli sme odobraté vzorky pacientov distribuovať do viacerých laboratórií: do AGELLABU, pribudol Synlab, postupne sme posielali výtery aj do RÚVZ. Každé laboratórium má svoje odberové sety a, samozrejme, aj svoje žiadanky. Bolo potrebné na to dávať pozor, aby sme podľa zoznamu správne zaradili odbery a aby sme správne zabezpečili transport biologického materiálu v chladiacich boxoch. Postupne nám pribudli pacienti s Covid Passom - to sú objednaní pacienti, ktorých nám posiela RÚVZ a NCZI - repatrianti, dovolenkári zo zahraničia, dohľadané suspektné kontakty alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sú zamestnaní na Slovensku. Ďalšiu skupinu tvoria samoplatcovia a športovci.

Najnovšie denné počty výterov vyzerajú ako?

Aktuálne máme okolo 100, najviac bolo zatiaľ 141 pacientov, čo musíme zrealizovať približne za 2 - 3 hodiny, pretože v maskách, overaloch a so štítmi sa nevieme napiť, tak je veľmi náročné vydržať dlhšie. V súčasnosti už testujú 2 tímy. Podľa informácie od námestníka MUDr. Maroša Vargu, MHA sme otestovali v apríli 380 a postupne sa počet navýšil na 1147 v auguste, doteraz sme spolu vyšetrili 5863 pacientov. Teraz už všetky vzorky vyšetruje AGELLABU Zvolen.

Ako vyzerá váš bežný deň?

Každé ráno o 7:00 hod. nám doručia zoznamy pacientov, ktorých máme v daný deň vyšetriť, a vopred určený tím ide do MOM. Každý presne vie, čo má robiť. Zamestnanec, ktorý má na starosti vypisovanie žiadaniek na odber materiálu, poučí pacientov, ktoré údaje potrebujeme zapísať, lekár v spolupráci so sestrou alebo s povereným pracovníkom/sanitárom odoberie výter, sestra zadá potrebné údaje do nášho informačného systému. Po zrealizovaní všetkých odberov sa navzájom členovia tímu dekontaminujú.

Čo sa deje so vzorkou, keď ju odoberiete?

Vzorku po odbere označíme menom pacienta a dátumom narodenia, skúmavku vložíme do 2 obalov a uložíme do chladničky. Súčasne sa vypíše elektronická žiadanka na laboratórne vyšetrenie COVID -19. Transport vzoriek realizujeme 2x denne do AGELLABU. 

Aké máte skúsenosti s ľuďmi, ktorí chodia na testy? Správajú sa inak dovolenkári a inak pacienti?

Väčšinou sa všetci ponáhľame a nikto nemá trpezlivosť čakať. Je na personále v MOM, aby pacientov upokojil a zmanažoval priebeh odberov. Veľakrát čakajú na výter starí ľudia, diabetici, tehotné ženy, matky s deťmi a potom príde mladý a zdravý podnikateľ - samoplatca, ktorý je netrpezlivý, nechce čakať, keďže si zaplatil a chce byť vyšetrený ihneď. Takýto pacient sa aj najčastejšie sťažuje a zhoršuje morálku pred stanom. Odberový tím pracuje pod tlakom, no vždy sa snaží trpezlivou komunikáciou  situáciu upokojiť. 

Na čo zvyknú pacienti zabudnúť, no musia to dodržiavať?

Pri metóde RT-PCR sa vzorka na vyšetrenie získava výterom z nosohltanu, cez nosovú dutinu a výterom z orofaryngu cez dutinu ústnu. Odber vzorky sa vykonáva na základe stanovených indikácií a za stanovených podmienok pri odbere. Odber sa vykonáva nalačno, bez vykonanej ústnej hygieny. Pacienti v prevažnej miere tieto pokyny rešpektujú a sú poučení, že pred odberom majú zakašľať  a vyfúkajú si nos.

Riešili ste aj nejaké problémy?

Stále sú nejaké problémy, vždy sa vyskytne niečo nové, príde pacient, ktorému je zle, alebo máme v MOM dieťa, ktoré nespolupracuje. Snažíme sa situáciu spríjemniť, aby to pre pacientov nebol stres. 

Na odber sa dôkladne pripravujeme, deň vopred si pripravíme a skontrolujeme, či máme dostatok OOPP, dezinfekčných prostriedkov, dostatok žiadaniek, informovaných súhlasov. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sme radi, že môžeme byť súčasťou diagnostického procesu a prispieť tak k odhaleniu pozitívnych pacientov.

Späť