Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Ako na správnu hygienu rúk

15.10.2020

Učíme to malé deti, no spôsob, ako si umývať ruky správne a dôkladne, si častokrát potrebujú osvojiť aj dospelí. A to nielen v dobe, kedy bojujeme s pandémiou. Svetový deň umývania rúk (15. október) určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2008 s cieľom zvyšovať povedomie o význame uplatňovania hygienických návykov. O tom, prečo je hygiena rúk dôležitá a ako ju správne vykonávať, sme sa rozprávali s hygieničkou Nemocnice AGEL Košice-Šaca MVDr. Ľubomírou Bodnárovou.

Prečo je hygiena rúk dôležitá?

Verím, že na túto otázku už v čase pandémie ochorenia COVID-19 vie odpoveď prevažná väčšina ľudí na celom svete. Hygiena rúk patrí medzi základné preventívne protiepidemické opatrenia, a to nielen počas pandémie, s ktorou dnes zápasíme. Je známe, že nedostatočnou hygienou rúk sa prenášajú rôzne ochorenia, napríklad žltačka typu A, nazývaná tiež „choroba špinavých rúk,“ rôzne vírusové a bakteriálne hnačkové ochorenia, ktorých pôvodcom sú salmonely, rotavírus, norovírusy a rôzni pôvodcovia respiračných ochorení. Dnes sme v osvete hygieny rúk, paradoxne vďaka koronavírusu, pokročili, preto by som možno otázku položila trochu inak. Nie prečo je hygiena rúk dôležitá, ale ako ju vykonávať tak, aby bola účinná, to znamená kedy, akým spôsobom a ako často ju vykonávať. 

Kedy a ako často je teda potrebné si ruky umývať?

Jednoducho povedané, umývajte si ruky vždy, keď máte pocit znečistenia. Dôležité je umyť si ruky po príchode na pracovisko a po príchode domov. Treba si uvedomiť, že ak sme cestovali v prostriedkoch hromadnej dopravy, alebo sme boli u lekára, či nakúpiť v obchode, dotýkali sme sa rôznych kontaktných povrchov (kľučiek, zábradlí, vypínačov, vozíkov, košíkov...), ktorých sa dotýkalo mnoho ľudí pred nami. Je to, ako by sme si so všetkými tými neznámymi ľuďmi podali ruky. Umývanie rúk je nevyhnutnou súčasťou osobnej hygieny, preto si vždy umývajte ruky pred jedlom, po použití toalety, alebo po kontakte s domácimi zvieratami. V súčasnosti, keď nosíme tvárové rúška, je dôležité umyť si ruky pred jeho nasadením, aj po zložení. V prípade že ste chorí, nezabúdajte na respiračnú hygienu, súčasťou ktorej je umývanie rúk po kýchnutí, zakašľaní alebo čistení nosa. Samozrejmosťou by malo byť umývanie rúk po manipulovaní s odpadkovým košom a odpadom pri starostlivosti o bábätko, teda po výmene znečistenej plienky. Frekvencia umývania či dezinfikovania rúk záleží od činností, ktoré vykonáváme. Pre zaujímavosť, napríklad chirurg, ktorý ambuluje, si v práci dezinfikuje ruky v priemere 50 až 60-krát.

Akým spôsobom by sa mali ruky správne umývať?

Ideálne je, aby na rukách neboli prstene a náramky, ktoré znižujú účinnosť umývania a dezinfekcie rúk. Preto je nosenie šperkov v zdravotníctve zakázané. Po zložení šperkov si ruky navlhčite teplou vodou a naneste dostatočné množstvo tekutého mydla. Dávkovač stlačte určite dvakrát, aby bolo množstvo mydla dostatočné.  Po napenení si ruky umývajte správnou technikou najmenej 30 sekúnd. Najprv dlane, potom chrbty rúk, spojte prsty v medziprstovom priestore a premývajte. Potom prsty zakliesnite oproti sebe, v takzvanom zámku. Pokračujte premývaním oboch palcov krúživým pohybom. Sústreďte sa najmä na priestor medzi prstami a pod nechtami, kde sa mikroorganizmy hromadia najviac. Dôslednosť pri vykonávaní jednotlivých krokov sa určite vyplatí. Na vysušenie rúk sú ideálne jednorazové papierové utierky, ktorými zároveń uzavriete vodovodný kohútik, ak sa nejedná o bezdotykové vodovodné batérie. Treba pripomenúť, že sušiče rúk nie sú vhodné a v súčasnej situácii sa nesmú používať, pretože paradoxne prispievajú k šíreniu mikroorganizmov do okolia. Doma samozrejme použite čistý uterák, ale tiež dbajte na jeho častú výmenu. Dnes sú k dispozícii edukačné letáky s presným postupom umývania rúk na rôznych pracoviskách priamo pri umývadlách, alebo na internetových stránkach. Dôležitý je však nácvik, aby to človek vykonával s rutinou a správne. Najčastejšími chybami pri umývaní rúk je krátke oplachovanie pod tečúcou vodou bez použitia mydla, nedostatočné množstvo mydla alebo jeho aplikácia na suché ruky, prípadne nedodržanie správnej techniky a času, ktorý si tento úkon vyžaduje. Je dôležité udržiavať pokožku rúk zdravú a v dobrej kondícii, preto nezabúdajte ani na pravidelné krémovanie rúk. 

Je účinnejšie umývať si ruky mydlom alebo ich dezinfikovať?

Je rozdiel vo vykonávaní hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach a v bežnom živote. Pravidlá pre hygienu rúk v zdravotníckych zariadeniach sú dané vyhláškou vydanou Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. V rámci prevencie šírenia prenosných ochorení sa používajú alkoholové dezinfekčné prostriedky určené na hygienu rúk. V bežnom živote platí, že správne umývanie rúk mydlom a vodou je postačujúce. Platí však, že použitie akoholových dezinfekčných prípravkov je alternatívou tam, kde nie je dostupné zariadenie na umývanie rúk, mydlo a voda.

Späť