Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Prejavy psoriázy je možné potlačiť natoľko, že pacienti dosahujú až bezpríznakový stav

29.10.2020

Napriek tomu, že psoriáza nepatrí k život ohrozujúcim ochoreniam, kvalitu života pacientov, ktorí sa na ňu liečia, ovplyvňuje veľmi výrazne. O úskaliach tohto kožného ochorenia a možnostiach jeho liečby sme sa pri príležitosti Svetového dňa psoriázy, pripadajúceho na 29. október, zhovárali s MUDr. Katarínou Drotárovou, primárkou Estetique centra z Nemocnice AGEL Košice-Šaca.

Čo spôsobuje psoriázu?

Psoriáza, z gréckeho slova psóra - šupina, je chronické zápalové ochorenie kože, ktorého presná  príčina nie je známa a na jej vzniku sa podieľa množstvo faktorov. Okrem genetickej predispozície, ktorá je prvotná, vplývajú na jej manifestáciu aj environmentálne faktory ako vplyv životného prostredia alebo životného štýlu, stres, infekcie, poranenia, niektoré lieky, hormonálne vplyvy a iné. Radíme ju medzi autoimunitné ochorenia, to znamená, že v dôsledku porušenej imunitnej funkcie telo nevie rozlíšiť vlastné a cudzorodé látky (antigény), preto napáda aj vlastné bunky a tkanivá. Je to ochorenie, pre ktoré je typický rýchly rast a nedokonalé rohovatenie kožných buniek. Zatiaľ čo normálne kožné bunky dozrejú a na povrchu kože sa dostávajú v intervale 28-30 dní, u psoriázy je tento prirodzený proces obnovy pokožky 6-9 krát rýchlejší, výsledkom čoho je zhrubnutá koža.

Koho najčastejšie postihuje?

Výskyt závisí od krajiny, geografickej oblasti a etnických skupín. Ochorenie postihuje 0,5-4 % svetovej populácie, pričom častejšie sa objavuje v severských oblastiach než v južných. Najčastejšie sa  vyskytuje u bielej rasy, menej v ázijskej a africkej populácii, vzácne u natívnych domorodcov v Južnej a  Severnej Amerike. Na Slovensku trpia touto chorobou asi 2 % obyvateľstva, približne v rovnakom pomere muži a ženy. Prvý výsev sa môže objaviť v ktoromkoľvek veku, ale najčastejšie v tretej dekáde života.

Ako sa ochorenie prejavuje?

Pre klinický obraz psoriázy sú typické ostro ohraničené ružovočervené škvrny rôznej veľkosti, so suchými, striebristolesklými, ľahko sa odlučujúcimi šupinami na povrchu. Najčastejšie postihnutou lokalitou sú lakte, kolená, spodná časť chrbta, vlasatá časť hlavy, ale psoriatické ložiská sa môžu vyskytovať kdekoľvek na koži. Ložiská sú veľkosti kvapky, mince, no môžu mať aj väčšie mapovité rozmery. V ťažkých prípadoch môžu postihovať pokožku celého tela, vtedy hovoríme o psoriatickej  erytrodermii. 

Aké sú prvé symptómy začínajúcej psoriázy?

Priebeh choroby a jej prejavy sú veľmi variabilné. Symptómy môžu byť ľahké, stredne ťažké až ťažké, pričom môžu viesť až k invalidite. Okrem kože môžu byť psoriázou postihnuté aj nechty a kĺby. Psoriatická artritída sa vyskytuje u 10-20 % psoriatikov. Rozlišujeme tri vývojové stupne psoriázy. Prvým je latentná, teda bezpríznaková, ktorá sa nedá diagnostikovať. Znamená to, že človek je nositeľom dedičnej vlohy na psoriázu, ale zatiaľ nemá klinické prejavy ochorenia. Druhým stupňom je subklinická psoriáza. Upozorňujú na ňu zmeny zloženia tukov, zvýšený metabolizmus cukrov, zmnožené bunky imunitného systému v pokožke, čo sa dá odhaliť špeciálnymi vyšetreniami. Poslednou fázou je manifestná psoriáza s už viditeľným postihnutím kože.

Psoriáza teda postihuje aj kĺby?

Psoriatická artritída je chronické zápalové reumatoidné ochorenie, ktoré sa prejavuje zápalom kĺbov.  Nie každý pacient s psoriázou má však postihnutý pohybový aparát. Často k nemu dochádza až po rokoch od objavenia sa kožných príznakov. Iba zriedka sa stáva, že zápal kĺbov predchádza kožnej forme psoriázy. Choroba sa začína bolesťami a opuchom jedného alebo viacerých kĺbov, šľachových úponov, alebo zápalovými bolesťami chrbtice. Takýto pacient patrí do rúk špecialistu - reumatológa, ktorý správne zvolenou terapiou môže priebeh ochorenia veľmi priaznivo ovplyvniť.

Ako sa psoriáza lieči?

Aj keď psoriáza nepatrí k infekčným a život ohrozujúcim chorobám, čo sa týka dopadu na kvalitu  života, môžeme ju nájsť na popredných priečkach. Ochorenie je vidieť voľným okom, preto ľudia trpiaci týmto ochorením sú nezriedka depresívni, majú problém v pracovnom, spoločenskom, súkromnom a intímnom živote. Neliečená alebo nedostatočne liečená psoriáza výrazne znižuje kvalitu ich života. Priebeh ochorenia a jej klinické prejavy sú individuálne a aj liečba, ktorá prinesie výrazné zlepšenie u jedného, nemusí byť úspešná u druhého pacienta. Spôsob liečby závisí od rozsahu a závažnosti ochorenia. Ide o ochorenie s dlhotrvajúcim priebehom, zväčša celoživotné, i keď možný je aj spontánny ústup. V zásade si takmer každý psoriatik postihnuté miesta ošetruje krémami, ktoré odlučujú šupiny a potláčajú zápal. V rámci rôznych liečebných režimov ich potom kombinujeme s fotoliečbou alebo liekmi užívanými celkove. Medzi najnovšie formy celkovej terapie patrí biologická liečba psoriázy u pacientov so stredne ťažkou a ťažkou ložiskovou formou ochorenia, u ktorých zlyhala predchádzajúca systémová liečba alebo fotoliečba pre nedostatočnú účinnosť, nežiaduce účinky, alebo ju nebolo možné z iných zdravotných dôvodov podávať. Pomocou týchto liekov rôzneho zloženia dokážeme cielene zasiahnuť a prerušiť zápalový reťazec bez ovplyvnenia zdravých procesov v organizme. To sa doteraz pomocou iných liekov nedarilo. Pacienti liečbu biologikami lepšie znášajú, čo umožňuje ich dlhodobé podávanie. V súčasnosti máme k dispozícii viacero druhov biologík. Užívajú sa týždenne alebo v dlhších intervaloch, niektoré dokonca len raz za tri mesiace, čo je pre pacientov veľmi výhodné. Táto metóda liečby má vysokú a dlhodobú úspešnosť, s minimom nežiaducich účinkov.

Ako je možné minimalizovať riziko vzniku psoriázy?

Riziko vzniku psoriázy môžeme minimalizovať dodržiavaním zásad zdravého životného štýlu, teda zdravo sa stravovať, športovať, vyhýbať sa požívaniu alkoholických nápojov a fajčeniu. Je dôležité snažiť sa minimalizovať stresové situácie a tiež adekvátne liečiť všetky infekcie. V poslednom období sa intenzívnejšie diskutuje o súvislosti medzi psoriázou a metabolickým syndrómom. Pod metabolickým syndrómom zjednodušene označujeme súbor príznakov a ochorení, ako je vysoký krvný tlak, obezita, vysoký cholesterol a cukrovka. Podľa nedávnych výskumov je práve výskyt metabolického syndrómu významne zvýšený u pacientov s psoriázou. U obéznych ľudí bol zaznamenaný podstatne ťažší priebeh ochorenia a horšie tiež reagovali na liečbu psoriázy.

Je možné psoriázu celkom vyliečiť?

Výskum v oblasti psoriázy rýchlo napreduje a v súčasnosti možno povedať, že aj keď psoriázu nedokážeme vyliečiť, jej prejavy vieme výrazným spôsobom potlačiť a dosiahnuť až bezpríznakový   stav, čo výrazným spôsobom zlepšuje kvalitu života pacientov.

Späť