Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Medzinárodný deň nevidiacich: Aké sú príčiny vrodenej slepoty a pri akých úrazoch môžeme stratiť zrak?

13.11.2020

Keďže si práve dnes pripomíname Medzinárodný deň nevidiacich, ktorý oslavujeme už od roku 1946, oslovili sme MUDr. Moniku Lischkovú z Nemocnice AGEL Košice-Šaca. Lekárka z Očného oddelenia v nasledujúcom rozhovore vysvetlila, ktoré úrazy sú pre zrak nebezpečné a ako vyzerá starostlivosť o nevidiaceho pacienta.

Prečo je tak dôležité, aby sme poukazovali na deň, ktorý „patrí“ nevidiacim?

Tento deň by sa mal pripomínať z toho dôvodu, aby si ľudia uvedomili, nakoľko je zrak dôležitý, že je to jeden z najdôležitejších zmyslov, ak nie najdôležitejší, čo potvrdzuje aj Aristotelov výrok: „Všetci ľudia od prirodzenosti túžia po vedení. Ukazuje to ich láska k zmyslovým vnemom, lebo ich majú radi pre ne samy, nezávisle od úžitku, aký je z nich, a spomedzi nich najviac zrakové vnemy. Zrak uprednostňujeme takmer pred všetkými ostatnými zmyslami, a to nielen keď ide o naše konanie, ale dokonca aj vtedy, keď nič nezamýšľame robiť. A to preto, že tento zmysel viac než všetky ostatné napomáha naše poznanie a odhaľuje nám mnohé rozdiely."

Čo ovplyvňuje fakt, že niektoré deti sa ako nevidiace už narodia?

Príčiny vrodenej slepoty môžu byť rôznorodé,  pričom sú ovplyvnené intrauterinným vývojom dieťaťa, závažné zmeny pri vývoji očných bulbov môžu zohrať  napríklad aj ťažké  infekcie v gravidite. V súčasnej dobe, kedy je pomerne vysoký počet predčasne narodených detí,  je potrebné venovať sa aj včasnej diagnostike retinopatie nedonosených detí (ROP), a preto sú nutné včasné a opakované kontroly očného pozadia u detí narodených pred 32. gtt s pôrodnou hmotnosťou menej ako 1500 g, kde v prípade diagnózy ROP je pre ďalší správny vývoj zraku potrebná včasná intervencia, a to konkrétne olaserovanie postihnutej časti sietnice a tým prevencia odlúčenia sietnice. Samozrejme, takéto deti sú potom v dispenzarizácii na špecializovaných očných ambulanciách.

Pri akých úrazoch môže zdravý človek stratiť zrak úplne?

Zrak je možné stratiť v podstate pri každom úraze, závisí to najmä od intenzity, ako aj mechanizmu poranenia. Samozrejme, drobné poranenia spojovky bez zasiahnutia ostatných častí oka stratu zraku nespôsobia a sú riešiteľné obyčajnou sutúrou, nebezpečné sú však perforačné poranenia bulbu, ktoré často vedú k trvalému a ťažkému postihnutiu, a práve preto by každý človek pri činnosti, kde je čo i len malé riziko zasiahnutia drobnou časticou práve spracovávaného predmetu, mal nosiť ochranné okuliare.

Ako z lekárskeho hľadiska vyzerá starostlivosť o nevidiaceho pacienta?

Starostlivosť o nevidiaceho pacienta závisí aj od primárnej príčiny straty zraku, ak je príčinou poklesu zrakovej ostrosti eventuálne úplnej straty zraku napríklad dekompenzovaný glaukóm, vykonávajú sa zákroky na elimináciu  bolestí pacienta, samozrejme, iný je manažment pacientov s vrodenými poruchami, ale zásadné je, aby bolo o týchto pacientov postarané v súkromí, nakoľko ich život býva výrazne obmedzený a v prípade napríklad nutnosti aplikácie lokálnej oftalmologickej liečby je u pacientov, ktorí žijú sami, často výrazný non-compliance a tým pádom aj neúčinnosť liečby.

Myslíte si, že nevidiaci majú na Slovensku dostatočne dobré podmienky na to, aby sa vedeli zaradiť do bežného života?

V porovnaní s inými krajinami EÚ je zaradenie pacientov do bežného života ešte len v rozvoji, ale osobne si myslím, že za posledné obdobie prešla aj táto sféra výraznejšími pozitívnymi zmenami. 

Z dlhodobého hľadiska, ako človek svojmu zraku škodí najviac? 

Najviac škodíme svojim očiam ako aj celkovému zdravotnému stavu už často spomínanou nesprávnou životosprávou, nakoľko každá civilizačná choroba má aj svoje očné prejavy, napríklad diabetes, ktorý je dekompenzovaný a pokročilý, vedie k zmenám na očnom pozadí, ktoré spôsobujú zmeny od krvácania do sklovca až po odlúčenia sietnice a jej opuch. Taktiež aj zvýšený krvný tlak a zvýšená hladina cholesterolu môže rovnako, ako kdekoľvek inde v tele, „upchať" sietnicovú cievu a viesť tak k ťažkému poškodeniu zraku. Z takých menej závažných patológií je aj nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu a svetlu, ktoré urýchľuje skalenie šošovky.

Pri akých ťažkostiach odporúčate zbystriť pozornosť a vyhľadať odborníka?

Určite sú to príznaky ako náhle sčervenanie očí, bolesti očí, náhly pokles zrakovej ostrosti, výpadky zorného poľa, iskrenie, ktoré je príznakom zmien sietnice resp. sklovca. Pacienti často prichádzajú k očnému lekárovi aj vtedy, ak spozorujú plávajúce mušky, ktoré sú ale vo väčšine prípadov prejavom starnutia, kedy dochádza k skvapalňovaniu sklovca, avšak môžu byť príznakom aj závažnejších zmien, akým je napríklad krvácanie, takže určite netreba nič podceňovať a v prípade akútnych ťažkostí určite vyhľadať lekára.

Ako by sme sa o svoj zrak mali starať?

Všeobecne tak, ako sa staráme aj o svoje celkové zdravie, čiže správnou životosprávou, teda napríklad vyhýbaním sa fajčeniu, ktoré je rizikovým faktorom pre vznik obávaného glaukómového ochorenia ako aj degenerácií makuly, samozrejme je dôležité aj nosenie slnečných okuliarov ako ochrany proti UV žiareniu, ale mnoho očných diagnóz má aj genetickú predispozíciu a ich vznik sa nedá ovplyvniť.

Späť