Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Počet onkologických pacientov stúpa. Lekári zvádzajú boj nielen s ochorením, ale aj dezinformáciami z internetu

4.2.2021

Zhoršujúce sa životné prostredie, nesprávna životospráva a vysoká miera stresu spôsobujú nárast civilizačných ochorení, ktoré trápia čoraz väčšiu časť populácie. Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine (4. február) sme sa zhovárali s lekárom z Mamárneho centra Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Ladislavom Saksunom, PhD., ktorý sa venuje liečbe pacientov s nádorovými ochoreniami prsníkov.

Je rakovina prsníka najčastejším ochorením, ktoré v Mamárnom centre liečite?

Mamárne centrum je špecializované pracovisko, ktoré poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú a poradenskú starostlivosť pre pacientov s ochorením prsníka. Okrem liečby zhubných a nezhubných nádorov sú ďalšími najčastejšími diagnózami, ktoré liečime zápaly a cysty v prsníkoch.

 Existuje viacero druhov rakoviny prsníka?

Pri väčšine zhubných nádorov existuje viacero typov, ktoré majú rôzne vlastnosti. Biologické správanie nádorov je rôzne, môžu byť relatívne priaznivého typu, s ktorými pacient žije celé roky a potom sú veľmi agresívne, ktoré sa zle liečia a pomerne rýchlo môžu viesť k smrti.

Aké sú najčastejšie prvé príznaky ochorenia?

Najčastejším príznakom je, že si žena sama na prsníku nahmatá hrčku. Druhým najčastejším spôsobom odhalenia ochorenia je nález pri ultrazvukovom alebo mamografickom vyšetrení v rámci prevencie. Prejavom ochorenia ďalej môžu byť zmeny tvaru prsníka, teda akékoľvek deformácie, vtiahnutie bradavky, kožné zmeny alebo zväčšenie uzlín pod pazuchami, ktoré sú znamením, že ide o pokročilejšie štádium ochorenia.

Sú pacientky v tomto smere zodpovedné a dodržiavajú preventívne prehliadky a následnú liečbu?

V porovnaní s minulosťou je našťastie stále viac a viac žien, ktoré k nám do ambulancie prichádzajú včas. Jednak sa viac venujú vlastnej kontrole a vďaka osvete tiež problematike lepšie rozumejú. K téme samovyšetrovania prsníkov sú k dispozícií rôzne inštruktážne videá. Pre včasné zachytenie ochorenia je veľmi dôležité dodržiavanie preventívnych vyšetrení v pravidelných intervaloch. Diagnostikovanie ochorenia vo včasnom štádiu umožňuje menej agresívnu a menej nákladnú liečbu, ako aj dosiahnutie lepších výsledkov. Vzhľadom na to, že väčšina nádorov rastie mesiace až roky, je preventívna lekárska prehliadka jedenkrát do roka dostatočným nástrojom prevencie, ktorý nám umožňuje včasnú diagnostiku a podchytenie ochorenia. V tejto súvislosti by som však chcel poukázať na rôzne šarlatánske vyšetrovacie metódy, ktoré sú ponúkané na internete. Je to napríklad termovízia, termografia a takzvaná elektroimpedančná „mamografia.“ Pacientky platia nemalé peniaze vo viere, že ide o neškodnú a účinnú diagnostiku, pričom v skutočnosti sú to absolútne bezcenné vyšetrovacie metódy, na ktorých výsledky nie je možné sa spoliehať. Osobne som liečil niekoľko pacientiek, ktoré na základe takejto diagnostiky boli označené za zdravé napriek tomu, že mali zhubný nádor. Odporúčam preto spoliehať sa predovšetkým na ultrazvukové a mamografické vyšetrenia, ktoré sú v rámci diagnostiky rakoviny prsníka v celom svete uznávané ako jediné spoľahlivé vyšetrovacie metódy.

Zohráva pri karcinóme prsníka úlohu genetika?

Určite áno. Nie je to dedičné ochorenie, ale ak niekto v rodine prekonal rakovinu prsníka alebo iné nádorové ochorenie, najčastejšie rakovinu vaječníka či hrubého čreva, je riziko prepuknutia choroby v takom prípade štatisticky vyššie. Karcinóm prsníka môže mať viacero príčin. Časť tvorí genetika, hormonálne zmeny, civilizačné faktory ako nadváha, pravidelný príjem alkoholu, environmentálne vplyvy a iné, neznáme činitele. Dlhodobý stres sa javí ako veľmi dôležitý faktor pri onkologických ochoreniach vo všeobecnosti, avšak pri rakovine prsníka zohráva obzvlášť významnú úlohu. V praxi vidíme, že niektoré povolania k tomuto ochoreniu inklinujú. Častokrát postihuje učiteľky alebo ošetrovateľky, pre ktorých prácu je stres typický. Riziko vzniku rakoviny je u ľudí, ktorí majú problém s odbúravaním napätia vyšší, než u jedincov, ktorí sa so stresom vyrovnávajú jednoduchšie. Príkladom môže byť aj povolanie opatrovateľky v zahraničí, ktoré predstavuje psychicky náročnú prácu, izoláciu, jazykovú bariéru a odlúčenie od rodiny. To všetko sú aspekty, ktoré v človeku hromadia negatívne emócie a ich dlhodobé pôsobenie môže vyústiť až k prepuknutiu nádorového ochorenia. V anamnézach pacientiek, ktoré rakovina prsníka postihuje, sa častokrát vyskytujú životné okolnosti, ako napríklad dlhodobé opatrovanie nevládneho rodiča, starostlivosť o hendikepované dieťa, či prípady matiek maloletých detí žijúcich s manželom alkoholikom. Typickým spoločným znakom žien, u ktorých ochorenie prepukne, je dlhotrvajúce pôsobenie stresu a napätia spôsobeného vplyvom neľahkých životných okolností, ktoré v sebe celé roky dusia.  Je známe, že chronický stres znižuje imunitu, pričom imunita nás chráni aj proti nádorovým bunkám.

V akom veku zvykne ochorenie najčastejšie prepuknúť?

Najčastejšie je to medzi päťdesiatym a sedemdesiatym rokom života, ale máme aj oveľa mladšie pacientky.

Aká prevencia je v tomto prípade účinná?

Neexistuje spôsob, ako rakovine prsníka predchádzať. Ochoreniu zabrániť nevieme, môžeme iba eliminovať rizikové faktory, ktoré naň vplývajú. Jedným z nich je prvý pôrod vo vyššom veku, dlhodobé užívanie hormonálnej substitučnej liečby a už spomínaný nezdravý životný štýl, najmä obezita a dlhodobé požívanie alkoholu. To sú veci, ktoré vieme pomerne jednoducho ovplyvniť. Fajčenie nepatrí k rizikovým faktorom pre rakovinu prsníka, ale je dôležitým nepriaznivým faktorom pri mnohých iných zhubných nádoroch, napríklad karcinóme pľúc alebo rakovine krčka maternice. Ako sme už spomínali, dôležitú úlohu zohráva aj miera prežívania stresu.

Aké sú faktory úspešnej liečby?

Jednoznačne včasná diagnostika a plná dôvera v zdravotníkov, ktorí majú na starosti diagnostiku, operačnú liečbu, chemoterapiu a rádioterapiu. Odporúčam pacientkám, aby lekárom dôverovali a využili všetky možnosti liečby. Stáva sa totiž, že pre obavy zo straty vlasov odmietajú liečbu chemoterapiou, prípadne ožarovanie po operačnom zákroku, čo žiaľ, častokrát znamená, že sa k nám po mesiacoch až rokoch vracajú s recidívou a v horšom prípade aj s metastázami. Rakovinové bunky sú v okolí nádoru prítomné aj po odstránení nádoru. V prípade, že pacientka pre obavy zo škodlivosti ožarovania odmietne rádioterapiu, ktorá by rakovinové bunky účinne zlikvidovala, vystavuje sa podstatne vyššiemu riziku. Štatistiky jednoznačne dokazujú, že riziko recidívy (opakovaného ochorenia) je oveľa vyššie v prípadoch, kedy pacientky chemoterapiu a rádioterapiu odmietnu podstúpiť. Recidíva má pritom väčšinou ťažší priebeh a výsledky liečby sú menej priaznivé.

Rakovina prsníka sa netýka iba žien. Koľko percent vašich pacientov tvoria muži?

Ide o sporadické prípady. Muži majú rovnako ako ženy mliečne žľazy, ktoré môžu byť zdrojom nádorového ochorenia, ale vzhľadom na nízku hladinu ženských pohlavných hormónov ich toto ochorenie nepostihuje v takej miere, ako ženskú populáciu.

Stúpa alebo klesá v súčasnosti počet onkologických pacientov?

Počet pacientov s nádorovým ochorením stúpa a zároveň sa posúva do nižších vekových skupín. Nakoľko genetické podmienky sú rovnaké, narastajúci trend pripisujeme nesprávnemu životnému štýlu a kvalite životného prostredia. Väčší výskyt je zaznamenávaný v krajinách s vyššou životnou úrovňou.

Jedinečnosťou vášho pracoviska je skutočnosť, že pacientom poskytuje starostlivosť vo všetkých troch fázach procesu ochorenia. Koľko pacientov ročne liečite?

Mamárne centrum v Nemocnici AGEL Košice-Šaca je jediné pracovisko na východnom Slovensku poskytujúce komplexne diagnostiku, operačnú liečbu aj rekonštrukčné výkony. Prichádzajú k nám pacientky prakticky z celého Slovenska. V uplynulom roku našu ambulanciu navštívilo viac ako 4500 pacientov a uskutočnili sme 232 prevažne onkologických operačných výkonov na prsníkoch. Pri liečbe takého množstva pacientov nie je náročná iba samotná zdravotná starostlivosť. Okrem boja s chorobou totiž zvádzame aj boj s dezinformáciami. Pacientky častokrát veria polopravdám a hoaxom, ktoré v súvislosti s diagnostikou a liečbou karcinómu prsníka nájdu na internete. Do ordinácie potom prichádzajú s informáciami o „zázračných“ bylinách, rôznych diétach a konkrétnou predstavou, čo sú i nie sú v rámci štandardnej liečby ochotné podstúpiť. Vo všeobecnosti ľudia radi veria jednoduchým riešeniam. Liečba onkologického pacienta je ale komplexná a zložitá, preto jednoduché riešenie pri nej neexistuje. Vyvracanie nezmyslov a nepodložených informácií predstavuje zbytočnú prácu naviac, ktorá nás stojí veľa času a úsilia.

Späť