Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Svetový deň hlasu: Najdôležitejšie informácie o chorobách, prevencii a v akom prípade je životne nevyhnutné vyhľadať lekára?

16.4.2021

Od roku 2003 si každoročne pripomíname Svetový deň hlasu, ktorý pripadá na 16. apríla. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť informovanosť verejnosti či poukázať na prevenciu. Aké najčastejšie ochorenia hlasu a hlasiviek poznáme, môže ich ovplyvniť aj koronavírus, treba sa báť, keď si počas dňa opakovane odkašliavame? Na otázky odpovedá MUDr. Valéria Doláková, lekárka Otorinolaryngologického oddelenia Nemocnice AGEL Košice-Šaca.

Aké najčastejšie ochorenia hlasu, hlasiviek poznáme?

Ľudský hlas je charakteristický, jedinečný a nezameniteľný pre každého z nás. Prvým prejavom ľudskej existencie je novorodenecký krik pri narodení. Tvorba hlasu je veľmi zložitý proces, podieľajú sa na ňom nielen samotné hlasivky, ako hlavný fonačný orgán, ale aj systém dychový, artikulačné orgány a rezonančné priestory. Nie je jednoduché zamerať sa len na poruchy hlasu, pretože systémov, ktoré na tom participujú, je oveľa viacej. Z pohľadu etiológie môžeme samotné ochorenia hlasiviek rozdeliť na dva základné systémy: zmeny organické, ktoré sú podmienené zmenami na hlasivkách (zápal, nádor) a druhú, menšiu skupinu, predstavujú funkčné poruchy hlasu, ktoré vznikajú vtedy, keď sú hlasivky z pohľadu otorinolaryngológa zdravé, ale funkcia je porušená.

Priblížite nám ich delenie?

Medzi základné choroby hlasiviek patria zápalové ochorenia, sú to laryngitídy, ktoré každý z nás bežne prekoná, najčastejšie majú vírusový pôvod a od toho sa vyvíja liečba. K zápalovým ochoreniam v poslednom období pribúdajú aj zmeny na hlasivkách, ktoré vznikajú pod vplyvom laryngofaryngeálneho refluxu, kedy sa vracia obsah z pažeráka do oblasti hrtana, kde spôsobuje zmeny. K ochoreniam hlasiviek dochádza aj pri poruchách inervácie, pri úrazoch, veľkú skupinu predstavujú nádory v oblasti hrtana, tie môžu byť benígne, najzávažnejšia diagnóza je ale karcinóm hrtana. Funkčné poruchy vznikajú prevažne u hlasových profesionálov a najčastejšie sú podmienené nesprávnou hlasovou technikou. Tam je to veľmi hraničné, pretože zmeny sú najskôr funkčné, ale časom môže dôjsť aj k organickým zmenám. Pri nesprávnej hlasovej technike, pri dlhodobom nesprávnom používaní hlasu vznikajú na hlasivkách uzlíky, polypy aj Reinkeho edém. To sú nozologické jednotky, ktoré patria do starostlivosti otorinolaryngológa.

Ako pacient zistí, že jeho telo bojuje s vážnym ochorením a je nevyhnutné vyhľadať lekára?

Vo všeobecnosti, každá zmena na hlasivkách sa prejaví zmenou hlasu, jeho zastretím. U nás je zaužívaný úzus, že ak zachrípnutie a zmena hlasu trvá viac než tri týždne, každý takýto pacient má byť vyšetrený otorinolaryngológom, aby sa vylúčili organické zmeny. Pretože len pri laryngoskopickom vyšetrení vidíme zmeny na hlasivkách. Ak má ešte aj pridružené príznaky, bolesti hrtana, vykašliavanie krvi, pocit tlaku v hrudníku, zvieranie v hrdle, toto všetko môžu byť príznaky aj nádorových zmien. Ak sa pridružia celkové príznaky ako nechutenstvo, chudnutie, zväčšenie lymfatických uzlín na krku, väčšinou to už býva dosť neskoro, to znamená, že tie zmeny sú dlhodobejšie a proces pokročil.

Považuje sa za problém, keď si niekto len tak „odkašliava“ v priebehu dňa?

To je zadrhávanie, zlozvyk, ktorý hlasivkám škodí. Každý z nás má pocit, že keď to urobí, bude lepšie.

Čo môže byť spúšťačom spomínaných ochorení?

Ako lekári odporúčame pacientom prestať fajčiť, je to výrazný vyvolávajúci faktor, ktorý spôsobuje rakovinu. Rakovina hrtana patrí medzi jednu z desiatich najčastejších malígnych diagnóz u mužov. Už fajčenie viac než 20 cigariet denne viac než 20 rokov je výrazným faktorom pre vznik rakoviny. V takomto prípade liečba a prognóza závisí od toho, ako včas prídu. Rizikovými sú aj faktory z pracovného prostredia, vplyv iritačných látok v ovzduší, ktoré poškodzujú hlasivky každému z nás, v súvislosti s prácou alebo v domácom prostredí. Aj na túto stránku je potom zameraná samotná prevencia hlasu.

Ako si  máme hlas a hlasivky chrániť? Popíšte nám spomínanú prevenciu.

Čo sa týka prevencie, predstavuje súbor opatrení, ktorých cieľom je predchádzať vzniku hlasových porúch. Všeobecne zaužívaná je správna hlasová technika, je dôležité, aby sa hlasivky neprepínali, aby sa nekričalo, nerevalo, nešepkalo. Krik a šepot sú dve polohy, ktoré najviac poškodzujú hlas u každého pacienta. Ďalej ide o nácvik správneho dýchania, bráničné dýchanie, zdravý životný štýl, dostatok spánku, vylúčiť všetky rizikové faktory, fajčenie, eliminovať zlozvyky (zadrhávanie, pokašliavanie). Sú to mechanizmy, ktoré dosť poškodzujú hlasivky. Takisto pravidelná konzumácia alkoholu nie je veľmi vhodná v prípade pacientov s poruchami hlasu. Dôležité je vynechať iritanty pracovného prostredia, dostatočné zvlhčovanie domáceho prostredia, napríklad vo vykurovacej sezóne, pitný režim. Tieto preventívne opatrenia slúžia na to, aby boli hlasivky pre svoju funkciu zdravé a aby bola zabezpečená správna hlasová technika. Osobitnú skupinu predstavujú hlasoví profesionáli, pri ktorých je prevencia veľmi dôležitá, pretože hlas je to, čo ich živí.

Čo v prípade, ak moderátorovi alebo spevákovi odíde hlas?

Môže ísť o akútnu stratu hlasu pri nadmernej nesprávnej hlasovej technike, pri jednostrannom zaťažení. Tam je dôležitý hlasový pokoj, takisto zákaz fajčenia, vynechanie iritantov, zvlhčovanie hrtana v zmysle inhalácie, dostatočného pitného režimu, spánku. Samotná medikamentózna liečba už je v rukách lekára, užívajú sa rôzne preparáty, antiflogistiká, kalciový sirup, venotoniká, vitamíny skupiny B, C, antihistaminiká a antiedémové liečby. V prípade, že sú pridružené aj respiračné infekty, dôležité je začať kauzálnu liečbu antibiotikami, aby proces neprogredoval, tým pádom by bol ten človek dlhodobo vyradený z pracovného procesu. Druhú stránku predstavujú trvalé zmeny na hlasivkách alebo funkčné poruchy, ktoré vznikajú pri dlhodobo nesprávnej hlasovej technike. Tam je dôležitá následná starostlivosť zo strany hlasového pedagóga, logopéda.

Môže aj infekcia koronavírusu ovplyvniť hlasivky? Napríklad v prípade, že pacient veľmi veľa kašle a ide o ťažký priebeh?

Určitá súvislosť tam je, pretože je to vírus, ktorý má afinitu k respiračnému traktu. Ak vyvoláva zápalové zmeny na úrovni horných a dolných dýchacích ciest, môže takisto spôsobiť zápalové zmeny na hrtane, na všetkých rezonančných priestoroch a môže dôjsť aj k zmenám na hlasivkách z dlhodobého hľadiska.

Späť