Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

Primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky o preeklampsii: Vieme oddialiť zbytočný predčasný pôrod a ochrániť dieťa pred následkami

21.5.2021

Preeklampsia, ktorá sa vyskytuje u 3-10 percent všetkých tehotných žien, je aj dnes významnou príčinou novorodeneckej a materskej chorobnosti a úmrtí. Stanovenie špecifického rizika rozvoja preeklampsie, včasná predikcia a adekvátny liečebný zásah však môže pozitívne ovplyvniť výsledok tehotenstva. Pri príležitosti Svetového dňa preeklampsie, ktorý pripadá na 22. mája, sme sa na túto tému rozprávali s primárom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca Doc. MUDr. Erikom Dosedlom PhD., MBA.

Aké sú rizikové faktory, ktoré môžu viesť k vzniku tohto ochorenia?

Pacientka nevie ovplyvniť vznik ani priebeh preeklampsie. Najlepšou prevenciou je nevyčkávať s tehotnosťou do vyššieho veku. Inak žiadna špecifická prevencia neexistuje. Preeklampsia môže vzniknúť už v 20. týždni tehotnosti, pričom táto včasná forma je veľmi vážna a môže skončiť aj fatálne pre matku a dieťa. Preeklampsia je sprevádzaná rastovou retardáciou plodu, hypoxiou, predčasným odlučovaním placenty. Medzi najvážnejšie komplikácie patrí kŕčovitý stav nazývaný eklampsia. Rizikovú skupinu tvoria veľmi mladé prvorodičky alebo potom prvorodičky po 35. roku života. Okrem toho máme množstvo pacientiek s vážnym predchorobím, ale aj pacientky po umelom oplodnení, ktoré majú takisto zvýšené riziko. Vplývajú aj genetické a environmentálne faktory.

Ako preeklampsia vzniká a aké sú jej hlavné príznaky?

Vzhľadom na v súčasnosti existujúce vedecké poznatky ako najperspektívnejšou teóriou patogenézy preeklampsie sa javí teória poruchy rovnováhy tzv. angiogénnych faktorov, teda faktorov ovplyvňujúcich tvorbu ciev v placentárnom riečisku. Vplyvom nedostatočnosti kyslíka v cievnom riečisku medzi maternicou a placentou dochádza k nadprodukcii tzv. antiangiogénnych faktorov. Dochádza k nerovnováhe a dôsledkom sú príznaky svedčiace pre preeklampsiu ako je vysoký krvný tlak u matky, poškodenie cievnej steny, poškodenie orgánov u matky, opuchy a poškodenie obličiek s únikom bielkovín do moču. 

Vďaka akému vyšetreniu dokážete preeklampsiu odhaliť?

Vďaka prvotrimestrálnemu skríningu, ktorý sa vykonáva medzi 11. a 14. týždňom tehotenstva, vieme včasne identifikovať rizikové tehotné a následne ich intenzívne sledovať. Účinnou prevenciou vzniku preeklampsie u rizikových tehotných je podávanie kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu). Problematika manažmentu preeklampsie spočíva v tom, že nepoznáme cielenú liečbu tohto ochorenia. Jedinou cielenou liečbou je dnes pôrod. V čase diagnostikovania preeklampsie však už často nevieme zabrániť progresii ochorenia a vzhľadom k ohrozeniu života matky a plodu ukončíme tehotenstvo predčasne. Takýto predčasný pôrod nesie so sebou taktiež nepriaznivé následky pre novorodenca. Preto sa dnes výskum zameriava na čo najvčasnejšiu diagnostiku ochorenia s cieľom predchádzať vzniku závažných komplikácií, ktoré vyplývajú z progresie ochorenia.

Môže spomínané vyšetrenie absolvovať každá tehotná žena?

Test (pomer sFlt-1/PlGF) by sa mal vykonávať iba u vysoko rizikových tehotných s hroziacim rozvojom preeklampsie. Tento test však v Slovenskej republike nie je dostupný všetkým rizikovým pacientkam, napriek tomu, že zavedením tohto testu v rámci včasnej diagnostiky by sa znížil počet zbytočných hospitalizácií a predčasných intervencií a v konečnom dôsledku predčasných pôrodov a zbytočných vnútromaternicových úmrtí. Tento test sme zaviedli ako prvá klinika na Slovensku ešte v roku 2017. Odvtedy sa nám podarilo vďaka testovaniu ochrániť zdravie matiek a plodov. Jednoducho povedané, vieme oddialiť zbytočný predčasný pôrod a ochrániť dieťa pred následkami takéhoto pôrodu, ale pri vysokých hladinách sFlt-1/PlGF vieme aj predísť úmrtiu plodu aj z iných príčin ako je preeklampsia. Po 5 rokoch máme dostatok skúseností s týmto testovaním, a preto sme aj poskytli dostatok informácií do odbornej diskusie s Ministerstvom zdravotníctva k zavedeniu tejto metodiky do štandardnej zdravotnej starostlivosti o tehotné pacientky, aby bola dostupná na celom Slovensku.

V čom spočíva najväčšie nebezpečenstvo preeklampsie?

Dnes je možné hladiny angiogénnych faktorov sledovať vďaka modernému testu spočívajúcemu v odbere krvi matky. Hladiny týchto faktorov sú v nerovnováhe už pred objavením sa prvých príznakov preeklampsie. Táto vedomosť nám umožňuje rozpoznať preeklampsiu včasnejšie ako doposiaľ. Zaujímavé je zistenie, že nerovnováha týchto faktorov nesúvisí len s rozvojom preeklampsie, ale taktiež predpovedá riziko vnútromaternicovej smrti plodu a závažných porúch placentácie s následnou rastovou reštrikciou plodu. Čím skôr sa vyvinie patológia tehotenstva, tým markantnejšia je dysbalancia angiogénnych faktorov. 

Ako vyzerá samotná liečba?

Liečba preeklampsie je stále len symptomatická, vyčkávacia, aby sme porodili čo najzrelší plod. Jedinou kauzálnou liečbou je pôrod plodu. V súčasnosti sa však študuje možnosť očisty plazmy od látok spôsobujúcich preeklampsiu, ale aj terapia pomocou nukleových kyselín. Ak liečba nezaberá, vážnymi komplikáciami sú zvýšenie krvného tlaku do život ohrozujúcich pasiem, kŕčovitý stav eklampsia, predčasné odlučovanie placenty so život ohrozujúcim krvácaním, rozvrat vnútorného prostredia až smrť plodu a matky.

Späť