Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Na Klinike liečebnej rehabilitácie sa ročne starajú o tisíce pacientov: Čo ich trápi a ako im vedia pomôcť?

8.9.2021

Svetový deň fyzikálnej terapie (8. september) je príležitosťou pripomenúť si prácu tých, ktorí nám pomáhajú zostať mobilnými a aktívnymi. Možno nie každému je známe, že fyzioterapia a fyzikálna terapia sú dva rozdielne pojmy. To, aký je medzi nimi rozdiel, v čom spočíva práca fyzioterapeutov a aký dopad má na dnešné deti pohodlný spôsob života, vysvetľuje Mgr. Lena Klemová, manažérka dennej zmeny z Kliniky liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Košice-Šaca, na ktorej ročne preliečia viac ako 8-tisíc pacientov ambulantne a tisíc formou hospitalizácie.

Čo si treba predstaviť pod pojmami fyzioterapia a fyzikálna terapia?

Fyzioterapia, alebo tiež rehabilitácia je cielený a koordinovaný proces zameraný na sociálnu integráciu jedinca. Tento proces zahŕňa zdravotnícku, vzdelávaciu, pracovnú a sociálnu zložku. Rehabilitácia predstavuje všetky prostriedky smerujúce k zmenšeniu tlaku, ktorý spôsobuje disabilita. Liečebná rehabilitácia sa zaoberá najmä pohybovým systémom, možnosťami, ako ovplyvniť jeho poruchy a taktiež poruchy ďalších systémov. Fyzikálna terapia využíva účinky rôznych foriem fyzikálnej energie. Úlohou fyzioterapeutov je zbaviť pacientov bolesti, zlepšiť ich funkčný stav a čo najskôr ich vrátiť do plnohodnotného života. 

Aké druhy fyzikálnej terapie poskytuje Klinika liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Košice-Šaca?

Klientom ponúkame mechanoterapiu, ktorá zahŕňa techniky manuálnej medicíny, masáže, manuálnu lymfodrenáž, prístrojovú lymfodrenáž, prístrojový zdroj podtlaku, trakcie, vibrácie, pasívne pohyby a polohovanie pomocou motodláh, ultrazvukovú terapiu a terapiu rázovou vlnou. V rámci termoterapie a hydroterapie poskytujeme vodoliečebné procedúry, zdroje tepla a chladu, morský inhalačný kúpeľ a suchý uhličitý kúpeľ. K ďalším možnostiam patrí kontaktná a bezkontaktná elektroterapia, alebo fototerapia,  liečba polarizovaným svetlom  biolampy a laseru, efektívny vysokopulzný HIRO laser umožňujúci terapiu v krátkom čase a s dlhodobým efektom pre hlboko uložené chorobné, bolestivé stavy pohybového aparátu.  Napriek tomu, aké možnosti liečby nám ponúka fyzikálna terapia, v modernej rehabilitácii kladieme dôraz na aktívny prístup pacientov. Medzi základné liečebné postupy preto patrí kinezioterapia - liečba pohybom. Fyzioterapia ako metodicko-terapeutický odbor sa uplatňuje vo všetkých odboroch medicíny.

Prečo je rehabilitácia dôležitá?

Kvalitná rehabilitácia napomáha udržaniu, podpore a obnove maximálnych funkčných zdatností. Spomaľuje progresiu chorôb, prinavracia  stratené schopnosti, alebo funkcie ľudskému organizmu ako celku.

S akými diagnózami sa na klinike stretávate najviac?

Najčastejšie liečime vertebrogenné ochorenia, teda problémy chrbtice, degeneratívne ochorenia váhonosných kĺbov, úrazy, neurologické ochorenia najmä po cievnej mozgovej príhode, periférne poškodenia nervov a v posledných rokoch vzrastá rehabilitácia športovcov po úrazoch.

Čo je vhodné robiť v rámci prevencie a ako sa vyhnúť problémom s pohybovým aparátom?

Najlepším prostriedkom pre zachovanie zdravia a kvality života je dostatok pohybu. Je jedno, akú formu fyzickej aktivity zvolíme, dôležité je vykonávať ju pravidelne, či už to bude akýkoľvek druh športu, beh, prípadne obyčajná chôdza.

Čo podľa vás dnešným deťom škodí najviac? Preťažovanie chrbtice ťažkými školskými taškami, nesprávne sedenie alebo nedostatok pohybu?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Určite im neprospieva ani jedno z menovaných. Pri vzniku porúch pohybového systému sa väčšinou jedná o kombináciu viacerých škodlivých faktorov. Deti sa rodia do svojej doby. Tá dnešná je pretechnizovaná a vedie k pohodlnému spôsobu života. Niekedy bolo pre deti prirodzenejšie loziť, skákať, behať, vešať sa za ruky, rúčkovať na preliezačkách, ktoré sa takmer úplne vytratili. Týmto si deti prirodzene trénovali pohybové schopnosti a pripravenosť svalov na krízové situácie.

Čoraz viac sa poukazuje na úbytok pohybových činností v rámci telesnej výchovy žiakov. Myslíte si, že v súvislosti s nedostatočnou fyzickou aktivitou a celkovým zhoršovaním životného štýlu detí hrozí v budúcnosti nárast klientov rehabilitačných centier?

Nárast klientov s vertebrogénnymi poruchami na našej klinike pociťujeme už v súčasnosti. Novú vlnu pacientov nám priniesli napríklad aj opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Pod zhoršenie zdravotného stavu týchto klientov sa podpísalo dištančné vzdelávanie a práca z domu.

Vytváranie správnych návykov je nepochybne najlepším spôsobom pre docielenie zdravého pohybového aparátu. Je vďaka fyzioterapii možné v detstve zanedbaný pohybový aparát vrátiť do plnohodnotného, zdravého stavu napríklad v dospelosti?

Výchova k zdravému životnému štýlu a vytváranie správnych návykov je proces, na ktorom by sa mali podieľať v prvom rade rodičia. Mali by ísť deťom príkladom a byť pre nich nasledovania hodným vzorom. Narušené, až porušené pohybové stereotypy je možné upravovať i v dospelosti, dokonca aj vo vyššom veku. No tak, ako vo všetkom, aj tu platí, že prevencia je jednoduchšia ako liečba. Preto učíme už deti takzvanú „školu chrbtice,“ aby vedeli ako správne sedieť, stáť a pohybovať sa tak, aby im pohyb prinášal radosť, nie bolesť.

Späť