Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca sa starajú o pacienta na umelej pľúcnej ventilácii, zákaz návštev platí aj naďalej

20.9.2021

Od minulého týždňa sú Košice I. – IV. podľa COVID automatu zaradené do I. stupňa ohrozenia (červená farba) na základe zhoršenia epidemiologickej situácie. Z uvedeného dôvodu sa v Nemocnici AGEL Košice-Šaca nariadilo prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora a zakázali sa návštevy. Ako vyzerá aktuálna situácia v zdravotníckom zariadení?

„V Nemocnici AGEL Košice-Šaca máme 2 suspektných pacientov a jedného pacienta na umelej pľúcnej ventilácii. Evidujeme 4 pozitívnych zamestnancov, 5 sú v karanténe. Situácia v našom regióne sa naďalej zhoršuje. Nemocnica robí všetky kroky a opatrenia pre to, aby nedošlo k obmedzeniu elektívnej zdravotnej starostlivosti, vrátane plánovaných operácií. Všetky naše odporúčania a obmedzenia, ktoré sú uverejnené aj na našich portáloch, sú v súlade s nariadeniami MZSR a platným COVID automatom a smerujú k ochrane nielen zdravotníka, ale aj pacienta či jeho sprievodu,“ vyjadril sa riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA, ktorý poukazoval na to, že s účinnosťou od 13. septembra 2021 platí v zdravotníckom zariadení zákaz návštev. So súhlasom riaditeľa spoločnosti sú povolené návštevy len k dlhodobo hospitalizovaným (s predpokladom 14-dňovej hospitalizácie) a ťažko chorým pacientom, k zomierajúcim pacientom, na požiadanie pacienta kňazom za účelom podávania sviatostí a ostatným duchovným, pričom pre uvedené výnimky platia striktné pravidlá. Prichádzajúci musia byť kompletne zaočkovaní, 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní; testovaní: od odberu PCR 72 hodín, Ag 24 hodín, osoby po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Pre výnimky, na ktoré sa nevzťahuje zákaz návštev, sú návštevné hodiny denne v čase od 14:00 – 16:00 hod..Pred vstupom na oddelenie sú povinné ohlásiť sa u službukonajúceho personálu a predložiť doklad o splnení hore uvedených podmienok, pacienti majú povolenú iba jednu návštevu najviac 2 osobami, v trvaní maximálne 15 minút, návštevy na izbe sa nesmú krížiť. Návšteva je povinná prekryť dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri príchode a odchode, prípadne použiť požadované OOPP, návšteva sa zdržiava pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom zariadení.

Nasledovné pokyny platia pre všetky ambulantné vyšetrenia, pre SVALZ zložky (MRI, CT, RTG, rehabilitácia a pod.), neplatia iba pre pacientov urgentného príjmu. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a zefektívnenie služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti Nemocnica AGEL Košice-Šaca žiada pacientov, aby bezodkladne, po výzve zdravotníckeho personálu, predložili k nahliadnutiu doklad o vakcinácii, o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami alebo doklad o negatívnom výsledku RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie staršom ako 72 hodín od odberu alebo doklad o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršom ako 24 hodín.

Poučenie pre pacientov:

Pacient má právo odmietnuť poskytnúť tieto informácie, v takom prípade môže lekár pacientovi navrhnúť otestovať sa bezodkladne v  Mobilnom odberovom mieste (MOM) alebo pacienta môže lekár vyšetriť na konci ordinačných hodín. K pacientovi budú pristupovať ako k pacientovi s pravdepodobným ochorením COVID-19.

Prípadové situácie:

  1. Pacient sa preukáže niektorým z týchto dokladov:
  • doklad o očkovaní,
  • doklad o prekonanom ochorení COVID-19,
  • doklad o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršom ako 24 hodín,
  • doklad o negatívnom výsledku RT-PCR testu nie staršom ako 72 hodín.
  1. Ak sa pacient nemôže preukázať žiadnym z dokladov uvedených v bode 1, môže požiadať o okamžité otestovanie antigénovým testom, ak mu to odporúča ošetrujúci lekár.
  2. Ak pacient nemá žiaden doklad uvedený v bode 1 a odmietne vykonanie antigénového testu na žiadosť lekára, lekár ho vyšetrí na konci ordinačných hodín.
  3. Ak ide o osoby podozrivé z ochorenia COVID-19 (musia byť v izolácii alebo v karanténe), môžu navštíviť ambulanciu len v prípade neodkladného zdravotného výkonu.

Každý pacient pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia musí mať riadne prekryté horné cesty dýchacie (nos a ústa) použitím respirátora FFP2, pravidelne si dezinfikovať ruky a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia R-O-R.

 

Späť