Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Univerzálnym liekom pre srdce a cievy sú kvalitná čokoláda a orechy

29.9.2021

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sú zodpovedné za takmer polovicu všetkých úmrtí nielen v Európe, ale aj na Slovensku. Sú hlavnou príčinou invalidity a zníženej kvality života. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že mierny pokles tlaku krvi, obezity, cholesterolu a používania tabaku by incidenciu kardiovaskulárnych ochorení znížil o viac než polovicu. Keďže 29. septembra si každoročne pripomíname Svetový deň srdca, v rozhovore s kardiologičkou Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Natáliou Vaňovou, EMBA sa o tejto problematike môžete dočítať viac.

Medzi najčastejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení patria sedavý spôsob života, fajčenie, stres, nadváha, poruchy metabolizmu tukov, inzulínová rezistencia, neliečený vysoký tlak, pohybová inaktivita či nadmerná konzumácia alkoholu. Najväčší vplyv na výskyt KVO má však životný štýl, t. j. výskyt modifikovateľných rizikových faktorov. Veľké epidemiologické štúdie ukazujú, že najčastejšími rizikovými faktormi ischemickej choroby srdca sú faktory – artériová hypertenzia, dyslipidémia a fajčenie. Aterosklerotický proces začína vo veľmi mladom veku. Jeho prevencia by sa mala začať tak skoro, ako je to len možné. V čím mladšom veku sa zistia rizikové faktory, tým intenzívnejšie musia byť terapeutické a preventívne postupy. „Ak sa vyššie riziko odhalí včas, pomocou intenzívnej úpravy životného štýlu je možné oddialiť alebo zabrániť vzniku KVO v neskoršom veku. Jedincom s nízkym kardiovaskulárnym rizikom (< 5 %) radíme, ako tento priaznivý stav udržať. U jedincov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (≥ 10%) a u tých, ktorí vysoké riziko dosiahnu vo veku do 60 rokov života, ihneď začíname s preventívnymi a ak je to nevyhnutné aj s terapeutickými opatreniami. Primárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení v modernej podobe je rýchla, neinvazívna a dokáže predchádzať prevažnej väčšine ochorení, ktoré skracujú život. Cielenou intervenciou zameranou na ovplyvniteľné rizikové faktory KVO môžeme zabrániť vzniku ireverzibilných zmien. Moderná preventívna medicína dokáže zachytiť ochorenie v jeho „subklinickom štádiu“, čiže ešte skôr, než sa ochorenie prejaví,“ uviedla MUDr. Natália Vaňová, EMBA.

Jedným z najčastejších rizík kardiovaskulárnej morbidity, mortality a predčasnej smrti je dnes obezita. Pandémia obezity je zodpovedná nielen za zvýšené kardiovaskulárne riziko, stúpajúci výskyt cukrovky 2. typu, ale je aj významným rizikovým faktorom zhubných onkologických ochorení, ktoré sú na druhom mieste v úmrtnosti – hneď za kardiovaskulárnymi príčinami. Odmerať si obvod pása a vydeliť tento údaj výškou môže predstavovať jednoduchý stimul k absolvovaniu preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre dospelých. Kľúčovú úlohu v prevencii KVO má kontinuálna starostlivosť, stratifikácia pacientov do skupín podľa stupňa kardiovaskulárneho rizika.

Pripomíname si Svetový deň srdca. Viete ako kardiologička zhodnotiť, ako sa ľudia správajú k svojim srdciam? Dbajú na preventívne prehliadky?

V posledných rokoch vnímam väčšiu snahu získať vedomosti o svojom zdravotnom stave a pozitívny prístup našich pacientov k svojmu telu, snahu o zlepšenie a úpravu životosprávy a celkového životného štýlu, ako to bolo napríklad pred niekoľkými rokmi. Vnímame väčší záujem aj o preventívne prehliadky, snahu poznať hladinu svojho cholesterolu, krvného tlaku. Myslím si, že mnoho ľudí už registruje, že dôslednými pravidelnými lekárskymi prehliadkami, zameranými na srdcovocievny aparát, môžeme zásadným spôsobom znížiť riziko vzniku komplikácií, ako je infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda a iné. Teší nás, že v súčasnej dobe sa mnoho ľudí začalo viac venovať svojmu srdcu, úprave životného štýlu, zmenou spôsobu stravovania a zaradením pohybu do každodenného života. Mnohí majú sedavé zamestnanie, posledné roky v dobe pandémie mnohí pracovali z domu, pohybu mali ešte menej ako predtým, počítače nás pripútali na stoličky, gauče, moderný trend a vedomosti, celosvetová a celonárodná osveta nás ale, našťastie, „núti" športovať. Skutočne „IN" je beh, jogging, bicyklovanie, plávanie, turistika – jednoducho, každý druh pohybu.

Ak sa to dá porovnať s minulosťou, vidíte v rámci stavu civilizácie a chorobnosti nejaký rozdiel?

Populácia starne, a to aj vďaka pokroku v medicíne a kardiológii vieme lepšie liečiť mnohé srdcovo-cievne ochorenia, máme k dispozícii nemedikamentóznu liečbu vo forme kardiostimulátorov a iných prístrojov. V dôsledku toho sa pacienti dožívajú vyššieho veku ako v minulosti, s lepšou kvalitou života.

Poradíte nám zopár tipov na prevenciu, akým spôsobom si môžeme posilniť srdce a podporiť jeho zdravé fungovanie?

Každému z nás je jasné, že zdravý životný štýl, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je pravidelná fyzická aktivita a zdravé stravovanie, neprejedanie sa, vyhýbanie sa sladeným nápojom a „fast foodom“, sa pozitívne podpíšu pod naše zdravie a ako prevencia srdcovocievnych chorôb. Myslieť treba aj na mnohé iné faktory, ktoré sa podpisujú na zdraví srdca, ako napríklad psychosociálne, preto sa nezabúdajme každý deň usmievať, byť spokojný, šťastný, obmedziť stres, dostatočne dlho spávať.

Existuje aj nejaká odporúčaná strava, vitamíny, ktoré ovplyvňujú činnosť srdca?

Dobrým pomocníkom pre naše zdravie je aj kúsok kvalitnej čokolády či káva. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí pijú najmenej štyri šálky kávy denne, majú o 64 percent nižšie riziko úmrtia na akúkoľvek chorobu, vrátane kardiovaskulárnych, než tí, ktorí kávu nepijú. A s každou druhou šálkou kávy navyše tento priaznivý účinok silnie, zvlášť u tých osôb, ktoré prekročili 45. rok. Univerzálnym liekom pre srdce a cievy je kvalitná čokoláda, orechy, to má vplyv na pomalší vývoj aterosklerózy, ktorá je príčinou srdcovocievnych chorôb.

Aké ťažkosti riešite v Nemocnici AGEL Košice-Šaca najčastejšie?

Nie je prekvapením, že sú to práve pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami, ktorí sú „lídrom“  nielen u nás, ale aj celosvetovo. Snažíme sa byť pacientovi naozaj blízko, preto už niekoľko rokov u nás vykonávame okrem bežných kardiologických ambulantných vyšetrení a liečby komplikovanejších stavov počas hospitalizácie na Internej klinike aj ambulantné prehliadky pre jednotlivcov,  poskytujeme aj komplexnú starostlivosť pre profesionálnych, ale aj rekreačných športovcov, ktorých neustále pribúda, vykonávame edukáciu pre športové kluby, aktívne sa zúčastňujeme domácich, ale aj zahraničných kongresov, prednášok. Zo štatistických údajov za rok 2020 vyplýva, že na odborných kardiologických ambulanciách Nemocnice AGEL Košice-Šaca bolo ošetrených 9983 pacientov, kde percentuálne vychádza, že približne 43 percent z nich tvorili ženy a 57 percent muži.

Obdobie nečakanej pandémie a obmedzenia s tým súvisiace nás na chvíľu donútili sa ešte viac zamyslieť nad našimi životmi, životným štýlom, mnohí práve v tomto období začali po rokoch opäť športovať, objavovať krásy prírody. Nenechávajme preto nič na náhodu, žime zdravo, pravidelne športujme a hlavne s úsmevom, starajme sa o seba, o svoje telo aj dušu, lebo to sú jediné veci, s ktorými musíme prežiť celý náš život.

 

Späť