Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca sa starajú o tridsať pacientov s ochorením COVID-19, kritická situácia vo vývoji pandémie koronavírusu pretrváva

7.12.2021

Kritická situácia s vývojom pandémie koronavírusu pokračuje. Nemocnica AGEL Košice-Šaca poskytuje iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Mimoriadny režim sa týka lôžkovej časti ústavného zariadenia. Pacientom je poskytovaná ambulantná starostlivosť a výkony týkajúce sa jednodňovej starostlivosti.

Nemocnica AGEL Košice-Šaca, ako subjekt hospodárskej mobilizácie počas mimoriadnej situácie od 25. novembra poskytuje už len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Opatrenia sa týkajú lôžkovej zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná výhradne pacientom vyžadujúcim neodkladné operačné výkony. Výnimkou sú pacienti, ktorým je poskytovaná onkologická, dialyzačná alebo biologická liečba.

„Situácia v regióne a v Nemocnici AGEL Košice-Šaca je naďalej kritická, zdravotnú starostlivosť aktuálne poskytujeme 30 COVID-19 pozitívnym pacientom. Z uvedeného počtu sú 23 napojení na kyslík, 4 vyžadujú podporu high flow a 3 pacienti sú na umelej pľúcnej ventilácii (UPV). Z pohľadu štatistiky sú kyslíkové lôžka a high flow z 85 percent obsadené nezaočkovanými pacientmi. V prípade UPV ide až o 100 percent neočkovaných,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA.

V nemocničnom vakcinačnom centre bolo od jeho otvorenia podaných celkovo už 32.789 očkovacích dávok. Z radov zamestnancov nemocnice je dvoma dávkami vakcíny zaočkovaných 894 zamestnancov, pričom 363 z nich podstúpilo aj očkovanie posilňujúcou 3. dávkou. Aktuálne je v pracovnom procese neprítomných z dôvodu PN alebo karantény 39 zamestnancov zdravotníckeho zariadenia.

Vzhľadom na závažnú a rýchlo sa meniacu epidemickú situáciu zdravotnícke zariadenie žiada pacientov, návštevníkov a sprevádzajúce osoby vstupujúce do objektov nemocnice, aby sa riadili informáciami zverejnenými na oficiálnych informačných kanáloch nemocnice a rešpektovali pokyny službukonajúceho personálu. Informácie na webovej stránke, v záložke Pacienti a návštevy/Aktuálne informácie COVID-19 sú pravidelne aktualizované.

Očkovanie

Vakcinačné centrum Nemocnice AGEL Košice-Šaca na Poliklinike VA U. S. Steel je v prevádzke každý utorok a piatok v čase od 7:00 do 15:00 hod.. V prípade záujmu o očkovanie proti COVID 19 je potrebné vyplniť registračný formulár na portáli https://korona.gov.sk/ Záujemcovia môžu prísť aj bez registrácie, musia mať ale odporúčanie od lekára a pred príchodom si overiť, či na daný deň nie je naplnená kapacita vakcinačného centra registrovanými záujemcami. Uvedenú informáciu Nemocnica AGEL Košice-Šaca zverejňuje na sociálnych sieťach, pričom pre prvoočkovancov neplatia žiadne obmedzenia. Vakcinácia je realizovaná očkovacou látkou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech, registrovaným aj neregistrovaným záujemcom. Zdravotnícke zariadenie pripomína, že vakcinačné centrum sa nachádza na Poliklinike na Vstupnom areáli U. S. Steel na prvom poschodí. Parkovanie pri poliklinike je zabezpečené. 

Návštevy a opatrenia

So súhlasom riaditeľa spoločnosti sú povolené návštevy len k dlhodobo hospitalizovaným (s predpokladom 14-dňovej hospitalizácie a viac) a ťažko chorým pacientom, k zomierajúcim pacientom a na požiadanie pacienta kňazom za účelom podávania sviatostí a ostatným duchovným. Návštevy, ktoré spadajú do výnimiek, sú povolené len v režime ,,OTP“. Detailné informácie sú zverejnené na webe nemocnice v záložke Pacienti a návštevy/Návštevné hodiny. Prítomnosť otca pri pôrode bude umožnená, ak sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Zdravotnícke zariadenie žiada pacientov, vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a zefektívnenie služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti, aby bezodkladne, po výzve zdravotníckeho personálu, predložili k nahliadnutiu doklad o vakcinácii, o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami alebo doklad o negatívnom výsledku RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie staršom ako 72 hodín od odberu alebo doklad o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršom ako 24 hodín. Pacient má právo odmietnuť poskytnúť tieto informácie, v takom prípade môže lekár pacientovi navrhnúť otestovať sa bezodkladne v mobilnom odberovom mieste (MOM) alebo pacienta môže lekár vyšetriť na konci ordinačných hodín. K pacientovi sa bude pristupovať ako k pacientovi s pravdepodobným ochorením COVID-19. Každý pacient pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia musí mať riadne prekryté horné cesty dýchacie (nos a ústa) použitím respirátora FFP2, pravidelne si dezinfikovať ruky a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia R-O-R.

Späť