Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Stačilo pár rokov a z aktívneho človeka plného života sa stal pacient s obezitou: „Človek sa začne sám sebe hnusiť a prepadá sa do toho ešte viac,“ opisuje svoju skúsenosť bariatrický pacient

27.12.2021

Morbídna obezita výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života. Za najúčinnejšiu zbraň v boji s ňou je v súčasnosti považovaná chirurgická liečba. O strastiach s nadváhou a čerstvých skúsenostiach po odstránení časti žalúdka hovorí pacient Erik. Možnosti bariatrických operačných výkonov a ich benefity predstavuje prednosta Chirurgickej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.

Problému s nadváhou a obezitou čelí čoraz väčšia časť svetovej populácie. Negatívny trend má stúpajúcu tendenciu a trápi aj nemálo Slovákov. Túžba definitívne sa vysporiadať s nadváhou priviedla do Nemocnice AGEL Košice-Šaca aj 26-ročného Erika. Bariatrickú operáciu žalúdka podstúpil na chirurgickej klinike koncom októbra. Sympatický mladý muž pracuje v gastro sektore. Je profesionálnym kuchárom v hoteli, v práci preto niekedy zostáva aj 19 hodín nepretržite. Predstava, že obezita musí byť nutne výsledkom dlhoročného nevhodného spôsobu života v Erikovom prípade neplatí. Celé detstvo a dospievanie športoval. Zmena životného štýlu nastala až ukončením aktívnej športovej činnosti a nástupom do zamestnania. Náročné povolanie so sebou prinieslo nepravidelnosť v stravovaní a menej času na aktívny šport. Váha začala kolísať a iba štyri roky stačili na to, aby sa Erik z 81 kg dostal na váhu 142 kilogramov. „Kto to nezažije, nedokáže si predstaviť, aký je život s takou váhou náročný a nepríjemný. Keď som mal 80 kíl bol som aktívny a plný chuti do života. Neskôr mi robila problém obyčajná chôdza. Ťažké je to predovšetkým po psychickej stránke. Človek sa začne sám sebe hnusiť a prepadá sa do toho ešte viac,“ opisuje osobnú skúsenosť kuchár z východného Slovenska.

Erikovým snom je dostať sa na svoju pôvodnú váhu a cítiť sa dobre. „Mám ročného syna, ktorý začal chodiť. Chcem sa mu venovať a žiť aktívne, ako predtým,“ hovorí. S myšlienkou podstúpiť operačný zákrok prišla manželka, ktorá sledovala Erikove pokusy poradiť si s ručičkou váhy ukazujúcou čoraz vyššie hodnoty. „Veľakrát som schudol a opätovne pribral. Aj keď na to aktuálne nevyzerám, športu sa venujem naďalej, i keď už nie s takou pravidelnosťou, akú by som si želal. Mám boxovací mech a chodievam aj cvičiť, ale váha buď stála, alebo šla hore. Pôsobilo na mňa veľmi frustrujúco, že aj napriek fyzickej aktivite, ktorej som sa venoval toľko, koľko mi práca dovolila, sa výsledky nedostavovali. Počas covidu, keď som bol 3 mesiace doma a dodržiaval aj lepšie stravovanie, šla váha dolu. Po návrate do práce sa však situácia opäť vrátila do starých koľají. Po 14 hodinách v práci človeku veľa energie na športovanie nezostáva. Napriek tomu, že som sa snažil, ako som vedel, výsledky sa nedostavovali,“ približuje svoje trápenie s váhou Erik, ktorý sa po neúspešných pokusoch o chudnutie rozhodol problém riešiť operačne. „Nemocnicu AGEL Košice-Šaca som si vybral na základe kladných referencií a som veľmi rád, že som sa rozhodol práve pre toto zdravotnícke zariadenie. S lekármi aj sestrami som bol nadmieru spokojný,“ uvádza. Pred operáciou absolvoval endokrinologické, psychologické, obezitologické a gastroskopické vyšetrenie, ako aj ultrazvuk brucha.

V čase operácie Erik vážil 136 kilogramov. Pacientovi sme realizovali rukávovú, tzv. sleeve resekciu žalúdka, pri ktorej sa odstraňuje až 90 % objemu žalúdka. Operačný zákrok trval 90 minút a prebehol bez komplikácií,“ uviedol Erikov operatér, MUDr. Martin Múdry z Chirurgickej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca. „Prvé jedlo, ktoré mi po operácii doniesli, bola detská krupica. Lepšiu som nikdy nejedol,“ usmieval sa Erik pár hodín pred prepustením. Zjesť dokázal len pár lyžičiek. Nasledujúci mesiac prijímal iba tekutú stravu. Teraz ho čaká rok sledovania a dodržiavania pokynov týkajúcich sa odporúčaných objemov jedál. „I keď to tak nevyzeralo, ani predtým som nejedával veľa a stravoval som sa pomerne zdravo. Konzumoval som rovnaké porcie ako manželka. Pravdou je, že väčšina mojich rodinných príslušníkov trpí nadváhou. Na genetiku sa ale vyhovárať nechcem,“ uzatvoril svoje rozprávanie v posledný deň pobytu v nemocnici. A ako je na tom sedem týždňov po operácii? „Schudol som 22 kíl. Prestali ma bolieť kolená a nosím oblečenie, ktoré som si už roky neobliekol. Cítim sa fantasticky! Mám oveľa viac energie a väčšiu chuť do aktivít,“ nadchýna sa spokojný bariatrický pacient, ktorý sa po úspešnej operácii cíti ako nový človek.

V klinickej praxi sa na určenie stupňa obezity používa stanovenie indexu telesnej hmotnosti – BMI (body mass index), ktorý vyjadruje podiel hmotnosti v kg a výšky v m2, pričom za nadváhu sa považuje BMI viac ako 25, za obezitu BMI viac ako 30 a morbídnu obezitu BMI nad 40.  Liečba obezity vyžaduje multidisciplinárny prístup. Ako prvý krok sa najčastejšie využíva konzervatívny postup, ktorého podstatou je znížený energetický prísun - nízkoenergetická diéta  spojená so zvýšenou pohybovou aktivitou. Liečbu dopĺňa cielená farmakoterapia a snaha o celkovú zmenu životného štýlu. Konzervatívna liečba však často zlyháva, buď preto, lebo nie je dostatočne účinná alebo po počiatočnom znížení hmotnosti dochádza k jej opätovnému nárastu.

Za najúčinnejší postup v liečbe morbídnej obezity je v súčasnosti považovaná chirurgická liečba. Je indikovaná u pacientov s BMI (Body Mass Index) nad 40 kg/m2, u pacientov so závažnou komorbiditou aj pri BMI od 35 kg/m2. Zvýšená telesná hmotnosť zaťažuje predovšetkým kardiovaskulárny a pohybový aparát, preto obézni ľudia majú často vysoký krvný tlak, trpia ochoreniami chrbtice, bolesťami a predčasným opotrebovaním kĺbov, dýchacími ťažkosťami a častý je aj výskyt cukrovky II. typu. Aké sú teda najčastejšie operačné výkony v bariatrickej chirurgii? „Multifaktorálna povaha obezity podmieňuje aj skutočnosť, že len ťažko by bolo možné nájsť jednu operačnú metódu vyhovujúcu všetkým pacientom. Bariatrické operačné výkony majú v zásade za cieľ buď zmenšiť objem žalúdka a tým aj množstvo prijímanej stravy (tzv. reštrikčné operácie), alebo zmenšiť resorbčnú plochu čreva, čo sa deje najčastejšie vyradením jeho časti z pasáže (tzv. malabsorbčné operácie). Niektoré typy operácií sú kombináciou oboch postupov,“ uvádza prednosta Chirurgickej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.

Až 90 percent operácii v bariatrickej chirurgii je realizovaných laparoskopicky. Najčastejším typom operácie, ktorý sa v súčasnosti vykonáva nie len u nás, ale aj vo svete, je tzv. „sleeve gastrektómia“. „Pri tejto metóde je odstránená časť žalúdka v oblasti veľkého zakrivenia. Zo žalúdka sa vytvorí tubus v tvare rukáva, čím sa výrazne zmenší jeho kapacita. Výsledkom je dosiahnutie pocitu sýtosti už pri prijatí  podstatne  menšieho množstva potravy. Pri tomto type operácie sa zároveň odstráni aj tá časť žalúdka, kde sa produkuje tzv. hladový hormón – ghrelin,“ vysvetľuje skúsený operatér. Žalúdočný by-pass je kombináciou reštrikčného a malabsorbčného typu operácie. Na výrazne zmenšenú hornú časť žalúdka sa napojí kľučka tenkého čreva, pričom väčšia časť žalúdka, dvanástnika, ako aj časť tenkého čreva sú vyradené z trávenia a vstrebávania potravy.

Ako uvádza ďalej prednosta chirurgickej kliniky, z hľadiska pomeru účinnosti a  náročnosti operačného výkonu sa v súčasnosti za najvýhodnejšiu alternatívu ukazuje sleeve gastrektómia. Žalúdočný by-pass je náročnejší na konštrukciu a je spojený s vyšším rizikom závažnejších komplikácií. Na druhej strane sú po ňom zaznamenané vyššie váhové úbytky a je tiež menej náročný na spoluprácu pacienta. Je však potrebné povedať, že na pracoviskách, kde sa takéto operácie štandardne vykonávajú, je riziko pooperačných komplikácii minimálne a efekt operácií výborný. „V pooperačnom období je dôležité, aby pacient dodržiaval správny stravovací režim, o ktorom je poučený ešte pred operačným zákrokom. Okrem sledovania príjmu živín je dôležité aj sledovanie a prípadne doplnenie hladiny vitamínov, minerálnych a stopových prvkov. Ich nedostatok, ktorý sa v pooperačnom období môže objaviť, súvisí s ich zhoršeným vstrebávaním. Okrem dietetických opatrení je súčasťou pooperačného režimu  aj primeraná fyzická aktivita,“ hovorí doktor Vrzgula.

Prvá bariatrická operácia bola v Nemocnici AGEL Košice-Šaca realizovaná v roku 2018. Za prvý rok bolo operovaných 22 pacientov, v súčasnosti na pracovisku realizujú 1-2 bariatrické operácie týždenne. Je veľmi dôležité, aby bol pacient po operácií pravidelne sledovaný. „V bezprostrednom pooperačnom období je kontrolovaný chirurgom, neskôr sa starostlivosť o pacienta presúva viac na obezitológa. Na našom pracovisku realizujeme predoperačné vyšetrenia a pooperačné kontroly prostredníctvom bariatrickej poradne, kde pacienti nájdu odbornú pomoc a radu,“ uzatvára prednosta.        

Späť