Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

V hyperbarickej komore Nemocnice AGEL Košice-Šaca sa najčastejšie liečia ORL pacienti s náhlou stratou sluchu alebo tinnitom

13.1.2022

História hyperbarickej oxygenoterapie v Nemocnici AGEL Košice-Šaca siaha až 19 rokov dozadu. Za ten čas bolo v zdravotníckom zariadení liečených až 6829 pacientov pri 46 116 expozíciách. Na akom princípe funguje HBO, aký má vplyv na ľudské telo a komu za ňu vďačíme? Jej vznik, prínos a štatistiky približuje lekár MUDr. Ján Orság.

„Pri hodnotení liečby hyperbarickým kyslíkom v našej hyperbarickej komore je potrebné spomenúť aj jej históriu a využívanie liečebných hyperbarických komôr na Slovensku vôbec,“ povedal na úvod MUDr. Ján Orság a následne priblížil samotný vznik hyperbarickej komory, ktorý sa viaže na Generála MUDr. Štefana Šimka - nestora hyperbarickej medicíny na Slovensku. „Ako vojenský chirurg a náčelník chirurgického oddelenia v Ružomberku realizoval už v 50. rokoch minulého storočia výskum na psoch. Zároveň, ako náčelník chirurgického oddelenia vojenskej nemocnice v Košiciach, už v roku 1966 publikoval vo vojenských lekárskych listoch prvé skúsenosti s liečbou hyperbarickým kyslíkom u ľudí. V tom období využíval ako komoru kokpit vyradenej stíhačky, ktorý bol prispôsobený pre pacienta,“ uviedol ďalej k pokrokovým nápadom generála, ktorý od roku 1970 nastúpil do Železiarenskej nemocnice v Košiciach-Šaci, kde vybudoval oddelenie pre liečbu popálenín, pričom na Slovensku bol priekopníkom chirurgickej liečby popálenín. Od roku 1974 bola v Železiarenskej nemocnici inštalovaná liečebná hyperbarická komora firmy Dräger, ktorá bola skonštruovaná pre jedného ležiaceho pacienta, plnená kyslíkom a využívaná hlavne pri otravách CO, u pacientov s rozsiahlejšími popáleninami a infikovanými defektami po úrazoch, hlavne s anaeróbnou infekciou. „Koncom 80. a začiatkom 90. rokov došlo k hromadným úrazom, najprv k výbuchu plynu vo vtedajšom VSS, kedy bolo viac ako 15 ľudí otrávených CO, a neskôr k výbuchu vysokopecného plynu vo VSŽ, čo bolo jedným z dôvodov na zaobstaranie a spustenie prevádzky viacmiestnej hyperbarickej komory,“ priblížil lekár.

História

História hyperbarickej oxygenoterapie sa v šačianskej nemocnici začala písať pred devätnástimi rokmi, kedy bola na dnešnej Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie postavená prvá viacmiestna hyperbarická komora na Slovensku. „Od apríla 2003 sme otvorili prevádzku 13-miestnej hyperbarickej komory nemeckej firmy Haux. Počty pacientov a celkový počet expozícií prvých 7 rokov postupne stúpal, pri celkovom počte 2015 pacientov a 15751 expozícií. Ročne bolo priemerne liečených okolo 300 pacientov, od 2015 – 2019 hovoríme až o 2421 pacientoch, čo priemerne vychádza na 345 pacientov ročne. Roky 2020 a 2021 boli výrazne ovplyvnené COVID-om a počet pacientov klesol takmer o polovicu, priemerne na 245 pacientov ročne,“ vyjadril sa odborník.

Štatistiky

Štatistiky ukazujú, že za 19 rokov bolo celkovo liečených až 6829 pacientov pri 46 116 expozíciách. „V najčastejších diagnózach liečených pacientov majú až 40 %-né zastúpenie ORL diagnózy, ako náhla strata sluchu alebo tinnitus, 30 % pacientov majú chronické defekty, diabetické gangrény, osteomyelitídy, 15 % pacientov tvorí skupina neurologického charakteru, ako neuropatie, stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode, vigilná kóma po úrazoch. Zvyšok pacientov sú zmiešané diagnózy, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami, otravy plynmi, ischemické syndrómy,“ dodal na záver MUDr. Orság.

Na akom princípe funguje hyperbarická komora?

Dýchaním normosférického vzduchu dochádza v organizme k výmene kyslíka za CO2. Transport a výmenu zabezpečujú červené krvinky, konkrétne hemoglobín. Touto cestou je u zdravého človeka zabezpečený dostatočný prísun kyslíka pre život a metabolizmus buniek. Saturácia hemoglobínu kyslíkom v klasických podmienkach u zdravého človeka predstavuje 91 – 100 %. Základným princípom fungovania hyperbarickej komory je dýchanie čistého kyslíka pri pretlaku 2,0 barov, kedy je v telesných tekutinách rozpustených 20-krát väčšie množstvo kyslíka, než v prípade kyslíka viazaného na hemoglobín. Dýchaním stopercentného kyslíka pri pretlaku 1,6 - 2,0 barov sa zabezpečí dostatočná zásoba kyslíka pre organizmus aj do poškodeného, nedokrveného ischemického tkaniva, čo spôsobuje rýchlejšiu regeneráciu organizmu a zníženie edémov.

Ako táto terapia vplýva na ľudské telo a čo počas nej cíti pacient?

Pobyt v hyperbarickej komore predstavuje nezvyklé prostredie s pomerne výrazným tlakovým rozdielom oproti normálnym fyziologickým podmienkam. Zdravý ľudský organizmus nie je ohrozený ani pri pretlaku 6,0 barov. Liečebný tlak, bežne využívaný pri hyperbarickej oxygenoterapii, predstavuje hodnoty od 1,2 do 2,0 barov, čo je len jedna tretina hodnoty tlaku, ktorá je ešte stále bezpečná pre ľudský organizmus. Avšak dýchanie čistého kyslíka pod tlakom môže spôsobiť zdravotné problémy. Hladina tolerancie kyslíka je individuálna a pri pretlaku nad 2 bary môže spôsobiť už po 40 minútach vážne zdravotné komplikácie. „Pri aplikácii na našom pracovisku vychádzame zo základného predpokladu dýchania čistého kyslíka počas 90 minút pri jednej expozícii. Tlak v komore je možné prirovnať k ponoru pod hladinu vody. V Nemocnici AGEL Košice-Šaca vykonávame hyperbarickú terapiu pod tlakom od 1,2 - 1,6, prípadne až 2,0 barov, čo zodpovedá ponoru od 12 – 16 metrov, prípadne až do 20-metrovej hĺbky. Pre toxicitu kyslíka vyššia hladina ako 20 metrov nemá význam, pretože tam je potrebné dýchanie čistého kyslíka vypnúť a prejsť na dýchanie stlačeného vzduchu. Vzostup a pokles tlaku je nastavený tak, aby jeho zmeny bez problémov zniesli aj pacienti vo vyššom veku,“ vysvetľuje MUDr. Ján Orság a dodáva, že za 19 rokov prevádzky komory nezaznamenali u pacientov vážnejšie problémy. V prípade subjektívnych ťažkostí, napríklad bolestiach zubov, sufúzie do bubienka so sprievodnými bolesťami hlavy, je vzostup tlaku prerušený a cez vyrovnávaciu tlakovú nádobu je v sprievode zdravotníckeho pracovníka liečba v HBO prerušená alebo definitívne ukončená. Dýchanie čistého kyslíka cez masku nie je pre človeka celkom prirodzené, ale dá sa zvládnuť. Podľa doktora Orsága je najčastejším problémom u pacientov fakt, že dýchanie čistého vysušeného kyslíka môže spôsobovať dráždenie dýchacích ciest a nutkanie na kašeľ. Pri toxických účinkoch kyslíka môže dôjsť k malátnosti, kŕčom, až k strate vedomia. Po prerušení prívodu kyslíka sa stav pacienta veľmi rýchlo upraví. 

 

 

Späť