Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Na Oddelení klinickej biochémie Nemocnice AGEL Košice-Šaca vykonali v roku 2021 viac ako 900-tisíc vyšetrení

17.1.2022

Laboratórna diagnostička z Oddelenia klinickej biochémie Nemocnice AGEL Košice-Šaca RNDr. Eva Janoková uznáva, že rok 2021 bol pre laboratóriá jedným z najnáročnejších. Museli sa popasovať nielen s opakovane sa meniacou skladbou vyšetrení, zaradením nových parametrov do portfólia, ale aj neutíchajúcim náporom vzoriek na analýzu.

„Začiatkom roka vrcholila druhá vlna pandémie, a to zmenilo charakter našej práce. „Biela medicína“ bola redukovaná. Poskytovaná bola len akútna zdravotná starostlivosť. O to viac vyšetrení prichádzalo od pacientov z COVID oddelení. Starostlivý monitoring týchto pacientov vyžadoval množstvo vyšetrení, odbery aj niekoľkokrát za deň a zaradenie nových parametrov do nášho portfólia. Jedným z nich bolo stanovenie IL-6 (Interleukín 6). IL-6 je prozápalový cytokín s pleiotropným účinkom,“ uviedla laboratórna diagnostička RNDr. Eva Janoková s tým, že jeho zvýšená produkcia v priebehu krátkeho času je vyvolaná pri akútnych zápalových procesoch spojených s vírusovými a bakteriálnymi infekciami a polytraumami. „Po prekonaní ochorenia ľudí zaujímalo, či sa im vytvorili protilátky proti vírusu SARS-COV2. S rozbiehajúcou sa vakcináciou rástol aj záujem ľudí o stanovenie hladiny protilátok proti SARS-COV2 vírusu po očkovaní. A tak sme v priebehu roka k vyšetrovaniu protilátok po prekonaní ochorenia zaradili aj test na stanovenie hladiny protilátok po očkovaní. Nemálo času nám zabrali aj činnosti súvisiace s logistikou vzoriek, ktoré boli odoberané v našom zdravotníckom zariadení a odosielané do mikrobiologického laboratória na PCR vyšetrenie,“ priblížila odborná zástupkyňa Oddelenia klinickej biochémie. Pre potreby rýchlej diagnostiky a čo najskoršieho odhalenia možných pozitívnych pacientov bol v Nemocnici AGEL Košice-Šaca v priebehu júna uvedený do prevádzky analyzátor COBAS LIAT, ktorý slúži na rýchle PCR vyšetrenie. „Na základe  princípu polymerázovej reťazovej reakcie sa vo vzorke detekuje nukleová kyselina SARS-COV2 vírusu. Celá analýza trvá len 20 minút. Takže lekár v priebehu krátkeho času vie, či je pacient pozitívny na COVID-19 alebo má iné respiračné ochorenie,“ vysvetlila výhody moderného prístroja, vďaka ktorému môže lekár pacientovi rýchlo nasadiť adekvátnu liečbu a v prípade potreby pozitívnu osobu izolovať.

„Začiatkom leta, keď sa pandemická situácia trochu upokojila, sme sa opäť na chvíľu vrátili k „bielej medicíne“. Bolo potrebné realizovať vyšetrenia súvisiace s bežnými preventívnymi prehliadkami, špecializovanou zdravotnou starostlivosťou a plánovanými operačnými výkonmi, ktoré sa dlhší čas odkladali. Koncom roka, keď prišla tretia vlna pandémie, nemocnica ako subjekt hospodárskej mobilizácie musela opäť reprofilizovať lôžka pre pacientov s ochorením COVID-19 a tým sa opäť zmenila skladba našich vyšetrení,“ dodala na záver odborníčka z Oddelenia klinickej biochémie Nemocnice AGEL Košice-Šaca, na ktorom v priebehu uplynulých 12 mesiacov urobili viac ako 900-tisíc vyšetrení. 

Späť