Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Zdravotnícke zariadenia skupiny AGEL SK budú výučbovou základňou pre študentov prešovskej univerzity

17.2.2022

Skupina AGEL SK a Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove včera podpísali Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci pri vzdelávaní študentov. Cieľom spolupráce je zabezpečenie praktického vzdelávania budúcich zdravotníckych pracovníkov.

Sieť zdravotníckych zariadení AGEL SK a Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Prísľub spoločnej kooperácie pri zabezpečovaní praktického vzdelávania budúcich zdravotníckych pracovníkov včera spečatili podpisom memoranda na pôde Nemocnice AGEL Košice-Šaca. Vzdelávanie študentov prešovskej univerzity bude realizované v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL v Košiciach-Šaci, Kežmarku, Levoči a Krompachoch.

„Spoločnosť AGEL významne investuje nielen do špecializačnej prípravy a postgraduálneho vzdelávania svojich zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov, ale ako opakovane vyhodnotený najlepší zamestnávateľ sa snaží byť silným a stabilným partnerom aj pre absolventov a študentov lekárskych i ďalších zdravotníckych odborov. Systematicky pracujeme na budovaní stabilného pracovného prostredia súčasných i budúcich kolegov, kedy hlavnými atraktívami majú byť excelentná odbornosť, špičkové nastavenie procesov medicínskej kvality a príjemné, dôstojné, a vo väčšine prípadov kompletne nové pracovné zázemie vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou. A to bolo aj jedným z hlavných motivujúcich faktorov, prečo sme sa rozhodli vstúpiť do vzájomnej spolupráce s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Pedagogickou činnosťou našich odborníkov a poskytnutím reálneho prostredia výučbových základní nielen v priestoroch nového urgentného príjmu, ale na všetkých klinických pracoviskách Nemocnice AGEL Košice – Šaca, i v ďalších zdravotníckych zariadeniach spoločnosti AGEL SK, a. s., chceme aktívne participovať na pregraduálnom i postgraduálnom vzdelávaní budúcich generácií zdravotníkov, zdravotných sestier, záchranárov, fyzioterapeutov i ergoterapeutov, a tým proaktívne prispieť k budovaniu moderného slovenského zdravotníctva na princípoch medicíny 21. storočia a aj naďalej zostať prvou voľbou pre študentov a absolventov lekárskych fakúlt a fakúlt ošetrovateľstva i iných zdravotníckych odborov,“ uviedol MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA, medicínsky riaditeľ spoločnosti AGEL SK a podpredseda predstavenstva nemocnice AGEL Košice-Šaca.

„Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove sa počas svojej existencie vypracovala na uznávanú inštitúciu na Slovensku i v zahraničí a upevnila si postavenie významnej vzdelávacej inštitúcie v oblasti zdravotníckych vied na Slovensku. K základným úlohám fakulty patrí poskytovanie kvalitného vzdelania, zavádzanie nových a moderných spôsobov výučby, permanentná snaha o skvalitňovanie osobného vzťahu učiteľa a študenta, prehlbovanie kreativity a snaha o zabezpečenie individualizácie štúdia. Podpis memoranda o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi FZO PU v Prešove a skupinou AGEL výrazne prispeje k efektívnejšiemu zabezpečeniu praktickej, ale aj teoretickej časti vo vzdelávaní budúcich zdravotníckych pracovníkov a umožní prepojenie vzdelávania s klinickým prostredím prostredníctvom zdravotníckych zariadení patriacich do skupiny AGEL. Výsledkom spolupráce by malo byť vytvorenie spoločného výučbového priestoru, v ktorom budeme realizovať prednáškovú činnosť a praktické vzdelávanie študentov v akreditovaných študijných odboroch na Fakulte zdravotníckych odboroch PU v Prešove, ako sú ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, v medicínsko-technických odboroch, urgentnej zdravotnej starostlivosti a fyzioterapii,“ vyjadrila sa pri príležitosti podpisu memoranda dekanka Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH.

 

Späť