Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Popáleninový úraz je jedným z najstrašnejších a najbolestivejších poranení Zanecháva trvalé následky nielen na tele, ale hlavne na duševnom zdraví

13.4.2022

Obarenie tekutinami, pracovné úrazy, hra s ohňom, nešťastia, ktoré vznikli z chvíľkovej nepozornosti... V Nemocnici AGEL Košice-Šaca každý rok ošetria približne 9000 pacientov s popáleninami rôzneho rozsahu. Vážne úrazy vyžadujúce hospitalizáciu predstavujú takmer 300 prípadov. Aj tento rok si jarné vypaľovanie trávy už stihlo vyžiadať niekoľko obetí. O najčastejších príčinách termických úrazov, náročnosti liečby popálených pacientov a trvalých následkoch poranení hovorí prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Peter Lengyel, PhD.

Pri popáleninách akej závažnosti a rozsahu je potrebná starostlivosť špecializovaného pracoviska?
Odborná starostlivosť špecializovaného pracoviska je nutná pri pacientoch s rozsiahlymi alebo hlbokými popáleninami vyžadujúcimi špecializovanú starostlivosť, respektíve chirurgickú liečbu. Rovnako tak pri pacientoch s popáleninami dýchacích ciest.

Koľko popálených pacientov ročne na klinike liečite?
Ročne na našej klinike hospitalizujeme priemerne 220 – 280 pacientov s diagnózami týkajúcimi sa termických, chemických poranení, prípadne omrzlín. Okrem toho v ambulancii ošetríme okolo 7500 – 9 000 pacientov.

Sú vašimi pacientmi častejšie deti alebo dospelí? V prípade dospelých ide skôr o mužov? 
Najčastejšími hospitalizovanými pacientmi sú u nás dospelí ľudia, ktorí tvoria dve tretiny, deti predstavujú jednu tretinu pacientov. V prípade dospelých sú pacientmi zväčša muži.

Čo býva najčastejším dôvodom termických úrazov u dospelých a čo pri detských pacientoch?
Z celkovej štatistiky najviac popálenín spôsobujú horúce tekutiny. Obarenie je u nás príčinou 63 % popálenín, pričom u detí obarenie tekutinami predstavuje takmer 79 – 80 % všetkých popálenín. Popálenie obarením je časté aj u dospelých pacientov, hlavne žien. Na druhom mieste sú popáleniny plameňom, ktoré tvoria 25 – 27 % všetkých popálených pacientov. Tu je obvykle väčšina pacientov mužského pohlavia (3:1 v pomere k ženám), v menšej miere ide o deti, kde príčinou je zväčša hra s ohňom. U mužov sú časté popáleniny plameňom, ku ktorým dochádza vznietením šatstva pri výkone povolania a nedodržania bezpečnostných predpisov. Ďalšími príčinami sú výbuchy pri manipulácii s horľavinami, vypaľovanie trávy alebo zaspatie s cigaretou v ruke s následným vznietením postele, čo sa týka hlavne súčasného ročného obdobia. V mnohých prípadoch pri týchto nešťastiach z neopatrnosti asistuje požitie alkoholických nápojov, ktoré je, žiaľ, pre našu krajinu príznačné, vyčerpanosť pri sociálne odkázaných a bezdomovcoch. V poslednom období sme zaznamenali niekoľko prípadov hlbokých a rozsiahlych popálenín III. stupňa, ku ktorým došlo pri vypaľovaní trávy a ktoré, bohužiaľ, skončili fatálne.

Ako prebieha liečba popáleného pacienta?
Rozsiahle popálený pacient býva obvykle v šokovom stave a je nutná resuscitácia podávaním tekutín, spravidla vnútrožilovo. V prípade popálenín dýchacích ciest, opuchu v oblasti hlavy a krku, dychovej nedostatočnosti je nutné zaistenie dýchacích ciest a napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. V prípade hlbokých popálenín (III.st. a hlbší) je nutná chirurgická liečba s odstránením odumretého tkaniva kože a nezriedka pri rozsiahlych popáleninách etapovite aj hlbších tkanív a postupné transplantácie vlastnej kože. Nutné je použitie dočasných kožných náhrad. Výkony sú náročné s nutnosťou opakovaných transfúzií krvných konzerv, podávania plazmy a širokospektrálnych antibiotík. Pri rozsiahle popálenom pacientovi s rozpadom tkanív aj dostatočným energetickým prísunom živín, pričom miestne ošetrovanie rán sa týka nielen popálenín, ale aj odberových miest kožných transplantátov. Počas tohto dlhého obdobia (spravidla sú to mesiace) treba zvládnuť aj všetky hroziace komplikácie, napríklad zápal pľúc, otrava krvi z rozpadu popáleného tkaniva, tromboembolická choroba. Pacienti majú často okrem popálenín aj iné závažné základné ochorenia, ktoré už samé o sebe človeka ohrozujú. Okrem ich liečby samozrejme liečime aj popáleniny. Súčasťou liečby je ďalej včasná rehabilitácia, motivácia pacienta vrátiť sa do života a jeho resocializácia.

Aká je priemerná dĺžka hospitalizácie a liečby celkovo?
Priemerná dĺžka hospitalizácie a liečby rozsiahlych a hlbokých popálenín býva často 2 – 4 mesiace, v niektorých závažných  prípadoch aj 6 a viac mesiacov.

Predstavuje termický úraz pre postihnutého vždy doživotné trvalé následky?
V prípade, že pacient mal hlboké popáleniny, ktoré boli riešené chirurgicky, termický úraz vždy predstavuje zdroj trvalých následkov. Takmer vždy ide o hypertrofické jazvy, poruchy pigmentácie, kontraktúry  s ťahom a blokovaním pohyblivosti kĺbov, deformácie tváre, úst, krku, rúk, atď. V prípade, že jazva, napríklad po popálení, premosťuje kĺbové spojenie v hĺbke, obmedzuje pohyblivosť, bráni funkcii končatiny alebo hrozí stuhnutie v určitej oblasti a stav nie je možné riešiť intenzívnou rehabilitáciou, je nutné vykonať rekonštrukčný zákrok.

Na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie sa venujete aj následnej plastickej a estetickej liečbe o popálených pacientov. Aké sú možnosti estetického riešenia po úrazoch popálením?  
V prvom rade ide o chirurgické uvoľnenie jazvovitých kontraktúr zrastov, ktoré premosťujú kĺby a obmedzujú hybnosť s miestnymi posunmi tkanív alebo kožnými transplantáciami. Ide hlavne o funkčne dôležité lokality ako ruky, viečka očí, ústa, krk, lakte, pazuchy, dolné končatiny. Hlavným cieľom je zlepšenie už aj tak výrazne zhoršenej kvality života popáleného pacienta, ktorého prospech sa snažíme mať v prvom rade na zreteli. Ide o zdravotný, nie estetický dôvod operácie spravidla miestnou plastikou, lalokovou plastikou alebo transplantáciou kože.

Ako poskytnúť prvú pomoc pri popáleninách menšieho rozsahu?
V prípade popálenín menšieho rozsahu je prvou pomocou chladenie studenými obkladmi, priloženie sterilného obväzu na ranu a transport na odborné ošetrenie.

Čo robiť v prípade vážneho termického úrazu do príchodu záchranárov?
V prvom rade zaistenie vitálnych funkcií, v prípade bezvedomia a chýbania dychovej aktivity alebo srdcovej aktivity je nutná kardiopulmonálna resuscitácia, teda oživovanie pacienta. Ako som spomenul, chladenie popáleninových plôch, avšak pri rozvoji šokového stavu je potrebné sa vyhnúť podchladeniu pacienta.

Aké percento termických úrazov končí fatálne? 
V prípade nášho pracoviska je úmrtnosť rozsiahle popálených pacientov na úrovni 2,5 – 3 % hospitalizovaných, čo zodpovedá referenciám väčšiny pracovísk na našom kontinente, ako aj vo svete.

Mohli by ste odhadnúť, koľko popálených pacientov ste za svoju lekársku prax ošetrili?
Na klinike pracujem vyše 33 rokov. Nebolo ich málo, ale presne to neviem.

Z titulu svojho povolania ste častokrát svedkom obrovských ľudských tragédií. Spomeniete si na svoje lekárske začiatky? Asi nebolo jednoduché zvyknúť si na konfrontáciu s ľudským utrpením a pohľad na ťažké zdravotné poškodenia obetí termických úrazov ...
V začiatkoch sa človek veľa učí hlavne od starších, skúsenejších kolegov. To, že sme často konfrontovaní  s ľudským utrpením nás ako zdravotníkov nemôže neovplyvniť. Naučil som sa však koncentrovať  v prvom rade na stav pacienta a možnosti, ako mu pomôcť. Nie je to jednoduché, ale je to jediná cesta, preto emócie niekedy pri našej náročnej práci musia ísť trochu bokom. K poraneniu už totiž došlo a čas nedokážeme vrátiť, preto sa musíme k pacientovi postaviť a spolu s jeho chcením prežiť a zahojiť sa  mu pomôcť.

Zanechal vo vás niektorý z prípadov obzvlášť hlbokú stopu?
Pamätám si v začiatkoch na  jedenásťročné dievčatko, ktoré sa popálilo prilievaním acetónu do ohňa a utrpelo popáleniny plameňom na 80-tich percentách plochy tela, zväčša III. stupňa, ktoré sa podarilo zachrániť. V súčasnosti je šťastnou mamičkou a uplatnila sa úspešne aj v práci a spoločnosti. Ďalším prípadom bol mladý muž s rozsiahlymi popáleninami plameňom III. st. na dvoch tretinách plochy tela s popálením dýchacích ciest, ktorý prekonal všetky možné komplikácie. Mal amputované prsty na rukách, ale  prežil a po 6 mesiacoch sme ho prepustili domov. V minulosti sme ošetrovali napríklad aj hromadný úraz 18 rozsiahle popálených vojakov základnej služby. Šlo o popálenie plameňom po vznietení, výbuchu a zapálení výparov farby na korbe vojenského auta V3S vo vojenskom útvare na hornom Spiši. Muži mali popáleniny v rozsahu od 25 do 93 % plochy tela, pričom k udalosti došlo potom, čo si niekto zapálil cigaretu a odhodil ju. Tí chlapci boli, bohužiaľ, v nesprávnom čase na neprávnom mieste. Takýchto prípadov je viac, spomenul som len niektoré.

Čo by ste ako lekár ošetrujúci pacientov v život ohrozujúcom stave, ktorý je častokrát následkom nerozvážneho konania, odkázali ľuďom, ktorí sa napriek varovaniam vystavujú riziku?
Popáleninový úraz je jedným z najstrašnejších a najbolestivejších poranení, ktorý zanecháva trvalé následky nielen na tele, ale ak to postihnutý prežije, tak hlavne na jeho duševnom zdraví. Neopatrnosť vystavuje riziku nielen jednotlivca, ale aj jeho najbližších a ostatných prítomných bezbranných ľudí. Bezpečnosť  sa vždy oplatí, pretože život a úplné zdravie, ako v čase pred úrazom sa už nemusí vrátiť ...

Späť