Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Aktuálna situácia v Nemocnici AGEL Košice-Šaca

3.5.2022

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca naďalej klesá počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19. Zdravotnícke zariadenie pripomína, že s účinnosťou od 26. apríla 2022 sú so súhlasom riaditeľa spoločnosti povolené návštevy v zdravotníckom zariadení.

Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť 5 COVID-19 pozitívnym pacientom. Mimo pracovného procesu evidujeme 15 zamestnancov,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA.

Pravidlá pre návštevy

„Návštevné hodiny sú vyčlenené každý deň od 14:00 do 16:00 hod., pred vstupom na oddelenie je návšteva povinná ohlásiť sa u službukonajúceho personálu. Návšteva a sprievod pacienta nesmie mať príznaky COVID-19 a nesmie mať nariadenú domácu izoláciu a liečbu pre pozitívny test na COVID-19. Takisto návšteva a sprievod pacienta nesmie mať nariadenú karanténu pre úzky kontakt s COVID-19 pozitívnou osobou. Platí povinnosť prekryť si horné dýchacie cesty respirátorom FFP2/FFP3 bez výdychového ventilu, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri príchode a odchode a v prípade potreby použiť predpísaný ochranný odev alebo ochranné pomôcky podľa pokynov personálu,“ priblížil MUDr. Pavol Rusnák, MBA, ktorý zároveň dodal, že návšteva sa zdržiava pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená, a optimálne je využívať vonkajší areál nemocnice, ak to zdravotný stav pacienta umožňuje.

Ošetrujúci lekár má právo rozhodnúť o okamžitom ukončení návštevy v prípade porušenia stanovených pravidiel. Vedenie nemocnice si vyhradzuje právo regulovať návštevy na základe vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a v rámci zdravotníckeho zariadenia.

Prevádzka vakcinačného centra

Vakcinačné centrum v priestoroch Polikliniky VA U. S. Steel je v prevádzke každý piatok od 7:00 do 9:00 hod. Parkovanie pre návštevníkov Vakcinačného centra je zabezpečené.

Zdravotnícke zariadenie žiada pacientov, návštevníkov a sprevádzajúce osoby vstupujúce do objektov nemocnice, aby sa riadili informáciami zverejnenými na oficiálnych informačných kanáloch nemocnice a rešpektovali pokyny službukonajúceho personálu. Informácie na webovej stránke, v záložke Pacienti a návštevy/Aktuálne informácie COVID-19 sú pravidelne aktualizované. Na https://nemocnicakosicesaca.agel.sk/ sú uvedené taktiež aj pokyny k očkovaniu či testovaniu.

 

Späť