Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Nemocnica AGEL Košice-Šaca obhájila zisk najvyššieho statusu ocenenia ESO ANGELS AWARDS

9.5.2022

Nemocnica AGEL Košice-Šaca opätovne získala DIAMANTOVÝ STATUS ESO ANGELS AWARDS. Po prvenstve v roku 2020 obhájilo neurologické oddelenie najvyšší status ocenenia udeľovaného za liečbu a starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou aj za rok 2021. Zdravotnícke zariadenie získalo v predchádzajúcich rokoch trikrát po sebe tiež GOLD STATUS ESO ANGELS AWARDS za roky 2017-2019.

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) patrí k tretej najčastejšej príčine úmrtí na Slovensku. Až polovica z prežívajúcich pacientov s uvedenou diagnózou zostáva s väčším či menším postihom invalidných. Ekonomické  straty pri liečbe a následnej starostlivosti o takýchto pacientov sú obrovské. Ochorenie najčastejšie postihuje ľudí nad 60 rokov, avšak v posledných rokoch je pozorovaný pokles vekovej hranice a výnimkou nie sú prípady ani vo veku 45 - 50 rokov, zriedkavo aj menej.

Tím Neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Košice-Šaca považuje náhlu cievnu mozgovú príhodu a jej závažný dopad na život človeka s možným trvalým postihnutím za prioritu svojej práce. Dôsledne preto sleduje a do svojej práce implementuje všetky pokyny a odporúčania liečby NCMP platné v Európe a na Slovensku. „Ak pacient náhlu cievnu mozgovú príhodu prežije a odíde od nás „po vlastných,“ príznaky ochorenia sa u neho zmiernia alebo vymiznú a dokáže sa vrátiť do svojho predošlého života, je to pre nás to najvyššie ocenenie,“ uvádza primárka Neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Košice-Šaca, MUDr. Eva Rozprávková. „Ocenenie si vážime o to viac, že sa nám ho podarilo získať v období epidémie COVID-19, ktoré bolo nesmierne náročné špeciálne v oblasti starostlivosti o pacientov, ale tiež z dôvodu niekoľkoročného rozširovania spádovej oblasti našej nemocnice o polovicu pôvodného regiónu Neurologického oddelenia nemocnice v Rožňave, ktoré z personálnych dôvodov starostlivosť o pacientov s NCMP v hyperakútnom štádiu nezabezpečuje,“ dodáva MUDr. Rozprávková.

V uplynulom roku ovplyvnenom pandémiou COVID-19 na neurologickom oddelení šačianskej nemocnice hospitalizovali s diagnózou náhlej cievnej mozgovej príhody 192 pacientov. Z tohto počtu bolo 183 príhod ischemických (teda z nedokrvenia). Rekanalizačná liečba mohla byť realizovaná pri 38 percentách chorých, a to podaním trombolytickej liečby, endovaskulárnym výkonom na okludovanej tepne alebo kombináciou oboch metód.

European Stroke Organisaton (ESO) je európska lekárska organizácia, ktorá riadi liečbu NCMP podľa najnovších vedeckých poznatkov. Súčasťou ESO je aj projekt ANGELS Intitiative, ktorého cieľom je zvyšovať úroveň liečby a starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Podrobné údaje o poskytnutej liečbe každého jedného pacienta sa zaznamenávajú do dotazníka a hlásia do Národného registra, odkiaľ sa každoročne anonymizované odosielajú do registra RESQ. Tam sú následné vyhodnocované a zdravotníckym zariadeniam sú za účelom priebežného monitorovania kvality v jednotlivých nemocniciach udeľované ocenenia Angels Awards. Neurologické oddelenia musia spĺňať rôzne kritéria, aby dosiali určitú úroveň statusu ESO ANGELS AWARDS. Hodnotený je čas od príchodu pacienta do nemocnice do podania liečby, percento trombolyzovaných pacientov zo všetkých NCMP, vyhľadávanie závažnej poruchy srdcového rytmu, ktorá spôsobila vystrelenie krvnej zrazeniny zo srdca do mozgovej tepny a ďalšie ukazovatele. Na základe výsledkov týchto kritérií môžu nemocnice získať zlatý, platinový, alebo diamantový status.

 

Späť