Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Dereprofilizácia v Nemocnici AGEL Košice-Šaca

10.5.2022

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca boli v uplynulých dňoch zrušené reprofilizované oddelenia vyhradené pre COVID-19 pozitívnych pacientov. V roku 2021 bolo v zdravotníckom zariadení hospitalizovaných 15 359 ľudí, z toho 355 s diagnózou koronavírusu.

Zrušením reprofilizovaných lôžok v Nemocnici AGEL Košice-Šaca boli v zdravotníckom zariadení vytvorené izolačné izby, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých klinikách a oddeleniach. V prípade výskytu COVID-19 pozitívneho pacienta si hospitalizáciu zabezpečí každé oddelenie v rámci vlastnej kliniky, oddelenia,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA s tým, že pred vstupom do areálu zdravotníckeho zariadenia je aj naďalej v prevádzke Mobilné odberné miesto. „Záujemcovia sa môžu objednať online cez https://rezervacie.agel.sk. Mobilné odberné miesto je aktuálne k dispozícii pondelok až piatok od 7:30 do 9:30 hod.,“ doplnil.

Pravidlá pre návštevy

„Návštevné hodiny sú vyčlenené každý deň od 14:00 do 16:00 hod., pred vstupom na oddelenie je návšteva povinná ohlásiť sa u službukonajúceho personálu. Návšteva a sprievod pacienta nesmie mať príznaky COVID-19 a nesmie mať nariadenú domácu izoláciu a liečbu pre pozitívny test na COVID-19. Takisto návšteva a sprievod pacienta nesmie mať nariadenú karanténu pre úzky kontakt s COVID-19 pozitívnou osobou. Platí povinnosť prekryť si horné dýchacie cesty respirátorom FFP2/FFP3 bez výdychového ventilu, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri príchode a odchode a v prípade potreby použiť predpísaný ochranný odev alebo ochranné pomôcky podľa pokynov personálu,“ priblížil MUDr. Pavol Rusnák, MBA, ktorý zároveň dodal, že návšteva sa zdržiava pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená, a optimálne je využívať vonkajší areál nemocnice, ak to zdravotný stav pacienta umožňuje.

Ošetrujúci lekár má právo rozhodnúť o okamžitom ukončení návštevy v prípade porušenia stanovených pravidiel. Vedenie nemocnice si vyhradzuje právo regulovať návštevy na základe vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a v rámci zdravotníckeho zariadenia.

Prevádzka Vakcinačného centra

Vakcinačné centrum v priestoroch Polikliniky VA U. S. Steel je v prevádzke piatky od 7:00 do 9:00 hod.

Zdravotnícke zariadenie žiada pacientov, návštevníkov a sprevádzajúce osoby vstupujúce do objektov nemocnice, aby sa riadili informáciami zverejnenými na oficiálnych informačných kanáloch nemocnice a rešpektovali pokyny službukonajúceho personálu. Informácie na webovej stránke, v záložke Pacienti a návštevy/Aktuálne informácie COVID-19 sú pravidelne aktualizované. Na https://nemocnicakosicesaca.agel.sk/ sú uvedené taktiež aj pokyny k očkovaniu či testovaniu.

Späť