Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Sedem rizikových aktivít počas letných prázdnin

21.6.2022

Letné prázdniny pomaly „klopú“ na dvere a mnohí sa už nevedia dočkať, čo všetko počas voľných slnečných dní stihnú. V tejto súvislosti je dôležité upriamiť pozornosť na niektoré aktivity, pri ktorých netreba zabúdať na bezpečnosť a prevenciu. Téme sa venuje traumatológ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Jozef Kubašovský.

Úvodom dáva lekár do pozornosti nafukovacie atrakcie, ktoré sa vyskytujú na oslavách, pri kúpaliskách či iných lokalitách spojených so zvýšeným pohybom detí. „Vyhodnotenie úrazov na nafukovacích atrakciách za obdobie 1990 - 2010 v USA sa zakladalo na údajoch Národného elektronického systému sledovania úrazov, pričom konštatovali 64 657 úrazov detí od 0 do 17 rokov. V roku 2010 štatistika uvádza 31 poranených detí na deň, čo pri počte obyvateľov predstavovalo 1 úraz každých 46 minút. Ako rizikové aktivity boli definované skákania na atrakciách, pád mimo mechanizmus, kolízia s inou hrajúcou sa osobou, kontakt s mechanizmom atrakcie - sieťou a mantinelom. Najčastejšou diagnózou pri tomto vzniku poranenia boli zlomeniny (27,5 %), natiahnutia, podvrtnutia (27,3 %). Prevahu mali úrazy dolných končatín (32,9 %), nasledovalo poranenie horných končatín (29,7 %) a ostatné časti tela,“ priblížil traumatológ MUDr. Jozef Kubašovský s dôrazom na potrebnú prítomnosť dozoru a dodržiavanie pokynov prevádzkovateľa a výrobcu.

Trampolína

Až ¾ úrazov sú spojené s prítomnosťou viacerých osôb na trampolíne. „Čo sa týka výskytu a lokalizácie jednotlivých úrazov, hovoríme o poraneniach končatín, ako napríklad skeletu v oblasti lakťa a predlaktia, zlomeniny ramennej kosti či úrazy v oblasti členka a kolena, zriedkavo má zastúpenie i zlomenina tela stehennej kosti alebo predná luxácia kolenného kĺbu spojená s trombózou popliteálnej artérie. Ďalej hovoríme o poraneniach hlavy a krku i tých špecifických (zlomenina holennej kosti, úrazy hrudnej kosti, poškodenie cievy na krku a chrbtice v oblasti krku). Najzávažnejšie poranenia, okrem vyššie spomenutých, sú poranenia spojené s aktivitou na trampolíne a tragickým výsledkom, exitom, napríklad po páde na konštrukciu trampolíny, poranenia krčnej chrbtice, pád mimo trampolíny, lézie miechy v krčnej oblasti, úmrtie pre kardiálnu zástavu a podobne,“ priblížil MUDr. Kubašovský, ktorý v rámci prevencie neodporúča skákanie viac ako jednej osobe na trampolíne, poukazuje na potrebné dodržiavanie pokynov výrobcov, kontrolu a správne používanie ochranných opatrení, zákaz sált a iných rizikových aktivít s tým, že ani prítomnosť dospelých osôb neznižuje riziko možného úrazu.       

Bazény, detské bazény

Významnou aktivitou detí počas letných prázdnin sú aj hry vo vode, pričom na verejných kúpaliskách by mal byť zabezpečený dozor. Avšak aj domáce bazény, ktorých počet rastie, predstavujú vysoko rizikovú oblasť aktivity detí. Obozretnosť je na mieste aj pri voľných vodných plochách a hlavne tečúcich vodných tokoch. „V prevencii je zdôrazňovaná nutnosť prítomnosti dospelej osoby, zabezpečenie okolia bazéna a zabránenie náhodnému pádu do bazéna. Nebezpečné sú aj nafukovacie zábavné predmety ako napríklad kolesá, nafukovačky. Znemožňujú dohľad nad dieťaťom a blokujú kontrolu pri vzniku ťažkostí. Významným faktorom je aj znalosť plávania, plavecký výcvik. Rizikovým miestom je aj detský bazén. Uvádza sa, že malé deti sa môžu utopiť vo vode menšej ako 5 cm. Odporúča sa nenechávať detský bazén naplnený vodou v záhrade alebo na inom mieste okolia domu. Všetky bazény a iné nádoby je potrebné vyliať a otočiť hore dnom, aby sa nenaplnili napríklad dažďovou vodou,“ odporučil MUDr. Kubašovský.

Aktivity v domácnosti, na dvore či v záhrade

Pri neprítomnosti rodičov počas prázdnin je rizikovým miestom pre deti, hlavne mladšieho veku, aj samotný pobyt v inak bezpečnej domácnosti či v okolí domu. Popisované sú pády zo schodov, okien a nábytku, u starších detí sa udávajú pády z balkónov, rebríkov a striech. Prevenciou zdravia ohrozujúcich pádov sú technické zabezpečenia ako napríklad bezpečnostné zámky okien, balkónov, zabezpečenie nemožnosti prístupu k rebríkom, otvorom na strechách. „Významným rizikom je používanie kosačky na trávu, pokusy detí o samostatné aktivity aj s inými technickými „pomocníkmi“ pri starostlivosti o záhradu, okolie domu. Príkladom sú vysokotlakové čističe, rôzne drviče dreva a podobne,“ upozornil traumatológ.

Dopravné prostriedky poháňané vlastnou silou - bicykel, trojkolka, kolobežka, korčule, skejtbord

Autori z Veľkej Británie vyhodnotili výskyt zlomenín u detí a konštatovali, že bicyklové úrazy boli príčinou zlomenín v 63 %. Podľa MUDr. Kubašovského používanie prilby počas jazdy redukuje riziko poranenia hlavy až o 85 %. Upozorňuje sa na zákaz používania trojkolky alebo kolobežky v blízkosti bazénov, ciest a dopravy, zákaz prítomnosti viac ako jednej osoby na bicykli či riadenia bicykla deťmi v nočných hodinách. Britskí autori vyhodnotili po úrazoch na bicykli ako druhú príčinu zlomenín u detí pád zo skateboardu a pri korčuľovaní. Pri oboch aktivitách možno za preventívne opatrenie považovať zabezpečenie vymedzených priestorov na nerušenú aktivitu, vyhýbanie sa kontaktom s motorovými vozidlami, zdôrazňovaný je aj význam ochranných súčastí výstroja ako prilba či chrániče.

Kontakt s domácimi zvieratami, psami

„Nárast úrazovosti pri kontakte s vlastným, susedovým či neznámym psom v letných mesiacoch je spôsobený viacerými faktormi. Jedným z nich sú vysoké vonkajšie teploty a možné prehriatie organizmu psa, nedostatok tekutín. Ďalším negatívnym faktorom je neprítomnosť dospelých a možnosť hry s „domácim miláčikom“, ktorú by inak dospelí nedovolili. Väčšina poranení detí psami je poranenie „vlastnými“ psami, viac ako 50 % pri pokuse o oddelenie dvoch „bijúcich“ sa psov. U malých detí do 12 rokov býva najčastejšie poranená časť tela hlava, tvár a krk. Samotná prvá pomoc a ošetrenie rán po pohryzení psom vyžaduje znalosti a skúsenosti, nemožno vylúčiť aj trvalé následky,“ vymenoval lekár Nemocnice AGEL Košice-Šaca, ktorý zároveň poukázal aj na prevenciu založenú na poučovaní detí o spôsobe kontaktu so psom, zákaz kontaktu malých detí so psom bez prítomnosti dospelého, zákaz kontaktu s cudzím psom.

Strelné zbrane - najvyššie riziko pre deti

Najvýznamnejšia oblasť možného rizika pre deti je vlastníctvo strelných zbraní rodičmi či príbuznými. Štatistiky uvádzajú, že náhodné strelné poranenia detí sa najčastejšie vyskytujú v poobedňajšom čase po príchode zo školy a neprítomnosti rodičov, ktorí sú ešte v práci, podobná situácia je aj počas prázdnin. Prevencia vyžaduje dodržiavanie pravidiel majiteľmi zbrojných preukazov, dostatočné zabezpečenie zbraní. Významný je zákaz manipulácie detí so zbraňami aj v prítomnosti dospelej osoby.

Späť