Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Na Urgentnom príjme Nemocnice AGEL Košice-Šaca ošetrili za dva mesiace viac ako 4 200 pacientov

1.7.2022

Urgentný príjem Nemocnice AGEL Košice-Šaca je v prevádzke dva mesiace. Zdravotnú starostlivosť v ňom za ten čas poskytli už viac ako 4 200 dospelým pacientom, ktorí sú triedení podľa závažnosti zdravotného stavu. Od neho sa odvíja doba čakania na vyšetrenie. Ako to prebieha v praxi, kto je ošetrený bezodkladne a kto si na vyšetrenie musí počkať?

Nový, moderný urgentný príjem bol v Nemocnici AGEL Košice-Šaca spustený do prevádzky koncom apríla. Za prvé dva mesiace jeho fungovania v ňom stihli poskytnúť zdravotnú starostlivosť už viac ako 4 200 dospelým pacientom. Najviac z nich, takmer 2 600, si vyžiadalo chirurgické ošetrenie, približne 1 200 starostlivosť odboru internej medicíny a zvyšok tvorili pacienti ambulantnej pohotovostnej služby. Pacienti sú triedení podľa závažnosti zdravotného stavu a rozlišujú sa priradením príslušného farebného označenia. „Pacientom vyžadujúcim neodkladnú starostlivosť z dôvodu vysokého rizika ohrozenia života prideľujeme červenú farbu. Ide o pacientov s náhlou zmenou vitálnych funkcií, po resuscitácii alebo v kóme, u ktorých je riziko opätovného zlyhania vitálnych funkcií,“ vysvetľuje primárka Urgentného príjmu Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Katarína Hricová. Týmto pacientom je zdravotná starostlivosť poskytnutá okamžite po príjazde sanitného vozidla, respektíve od ich príchodu na urgentný príjem. Službukonajúci lekári a personál urgentného príjmu disponujú informáciou o tom, že k nim bude takýto pacient privezený už vopred na základe hlásenia Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ktoré zároveň poskytne prvotné informácie o zdravotnom stave pacienta. 

Triedenie pacientov podľa farby

Medzi pacientov, ktorých zdravotný stav je naliehavý a vyžaduje okamžitú zdravotnú starostlivosť, patria osoby s poruchami vedomia, bolesťami na hrudníku a podozrením na akútny koronárny syndróm, náhlu cievnu mozgovú príhodu či úrazové stavy s veľkým krvácaním alebo po autonehode. V zmysle triáže je týmto pacientom priradená oranžová farba s ošetrením do 10 minút od príchodu na urgentný príjem. Skupinu označovanú žltou farbou s dobou čakania do 60 minút predstavujú urgentné stavy vyžadujúce včasnú zdravotnú starostlivosť, ako napríklad dýchavičnosť, bolesti brucha, menšie krvácajúce rany a ostatné úrazy.  „Pacienti, ktorých zdravotný stav nie je urgentný, sú v rámci rozdelenia označení zelenou farbou. Patria sem napríklad takí, ktorí sa sťažujú sa na bolesť hlavy, celkovú slabosť alebo horúčku,“ uvádza MUDr. Hricová.

Modrou farbou sú v rámci triáže označovaní pacienti, ktorých zdravotný stav nevyžaduje ošetrenie na urgentnom príjme. V praxi ide zvyčajne o pacientov, ktorí prichádzajú napríklad s bolesťami chrbtice alebo končatín, ktoré trvajú už niekoľko dní, nádchou, prípadne bolesťou hrdla. Informačná tabuľa v čakárni v prípade modrej farby uvádza čakaciu dobu od 120 minút vyššie.

Pridelená priorita môže byť v priebehu čakania na ošetrenie zmenená. „Pracovník triáže pacientov v čakárni priebežne sleduje a na prípadné zhoršenie ich zdravotného stavu okamžite reaguje. Napríklad, ak u človeka, ktorý sa pri registrácii sťažoval na bolesť hlavy spozoruje pokles ústneho kútika alebo poruchu chôdze, zmení prvotne pridelený status ošetrenia,“ hovorí primárka Hricová.

Čo sa nachádza na urgentnom príjme:
 

 • recepcia - triáž pacientov

 • 4 ambulancie pre interné odbory

 • 2 ambulancie pre chirurgické odbory

 • ortopedická ambulancia so sádrovňou

 • izolačná miestnosť

 • dekontaminačná miestnosť

 • expektačná miestnosť

 • zákroková operačná sála

 • pozákroková miestnosť

 

Urgentný príjem v číslach:
 

 • 12 431 pacientov ošetrených v roku 2021

 • 4 206 pacientov ošetrených v období od 28. 4. 2022 do 30. 6. 2022

 • nárast ošetrených pacientov o 45 % za mesiace 04 - 05/2022 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka

Späť