Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Dôležité informácie o herniách: Operácia, rekonvalescencia a výskyt

22.8.2022

Hernia, čiže prietrž alebo pruh, znamená defekt v brušnej stene, cez ktorý sa navonok tlačí obsah dutiny brušnej. Podľa čoho sa rozdeľujú a aké operačné možnosti sú k dispozícii popisuje chirurg Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Radoslav Krajničák, PhD.

Odkedy sa v Nemocnici AGEL Košice-Šaca vykonávajú operácie hernie?

Operácia hernie je základný chirurgický výkon a vykonávajú ho chirurgovia na každom chirurgickom pracovisku aj v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS), to na našom pracovisku nemáme zazmluvnené, nakoľko je dostatok iných pracovísk, kde sa tieto výkony v rámci JZS vykonávajú.  Samozrejme, je potrebné pripomenúť, že nie všetci pacienti sú vhodní na operačné riešenie hernie v rámci JZS. Z toho vyplýva, že tieto operácie sa na našom pracovisku vykonávajú od samého začiatku.

V ktorom roku bola vykonaná prvá laparoskopická operácia hernie?

Prvá laparoskopická operácia hernie na našom pracovisku bola vykonaná v marci 1999 a odvtedy sa metóda postupne etablovala, pričom 31 % bolo operovaných laparoskopicky už v roku 2002, v roku 2004 to už bolo cca 70 % . Od roku 2008 operujeme štandardne laparoskopicky viac ako 80 % pacientov a v súčasnosti dosahuje počet takto riešených hernií 90 – 95 %. To však stále hovoríme o ingvinálnej hernii, čiže slabinovom pruhu. Hernie prednej brušnej steny, tzv. ventrálne hernie, operujeme na našom pracovisku laparoskopicky od jesene 2014 a ročne je takto pooperovaných  15 – 20 % pacientov z celkového počtu operácií ventrálnych hernií.

Čo sa presne definuje ako hernia? Aké druhy poznáme?

Hernia - prietrž - pruh znamená defekt v brušnej stene, cez ktorý sa navonok tlačí obsah dutiny brušnej. Hernie rozdeľujeme podľa ich lokalizácie, pričom najčastejšie sa vyskytujú na oslabených miestach brušnej steny, čo sú slabiny a pupok, to sú oslabené miesta prirodzene sa vyskytujúce u každého z nás. Hernie sa vyskytujú aj nad pupkom a pod pupkom a na ďalších oslabených miestach, napr. kde sa anatomicky krížia svaly a netvoria súvislú pevnú stenu. Keď už hovoríme o oslabenom mieste, nesmieme zabudnúť na jazvy po operáciách. Jazva predstavuje menejcenné tkanivo, a práve preto je to “locus minoris resistenciae”, čo znamená, že v jazve častejšie vzniká hernia, ako na inom mieste mimo jazvy. Aby však rozdelenie hernií bolo jednoduchšie, vzniklo základné delenie na hernie ventrálne – prednej brušnej steny a hernie ingvinálne – slabinové a tie majú potom detailnejšie rozdelenie. Hernie sa vyskytujú aj na iných miestach, avšak oveľa zriedkavejšie. Hernie tiež rozdeľujeme na primárne, bez predchádzajúceho chirurgického riešenia, a recidívne, čiže opakujúce sa, ktoré už boli chirurgicky riešené a podľa toho vieme rozhodnúť o type riešenia, pričom dnes hovoríme o individualizovanom prístupe v súlade s odporúčaniami renomovaných spoločností zaoberajúcich sa danou problematikou zostavených na báze EBM – medicíne založenej na dôkazoch.

Koľko operácií sa mesačne zrealizuje?

Na našom pracovisku sa zrealizuje približne 250 operácií slabinových hernií a približne 150 ventrálnych hernií za rok, z čoho sa dá veľmi jednoducho vyrátať priemer na mesiac, no to je veľmi relatívne, keď berieme do úvahy napríklad letné dovolenkové obdobie, kedy je redukovaná aj prevádzka na jednotlivých pracoviskách, čo sa potom odrazí aj na počtoch operovaných pacientov.

Ako dlho trvá pobyt v nemocnici a ako dlho rekonvalescencia?

Pri slabinovom pruhu pobyt v nemocnici trvá 2 dni pri laparoskopickej operácii, pri operácii realizovanej klasickým spôsobom priemerne 4 - 5 dní, pričom rekonvalescencia závisí od pridružených ochorení pacienta a od jeho fyzického zaťaženia v práci, ale jednoducho môžeme povedať, že pri laparoskopickom spôsobe sa jednoznačne skráti.

Je tento úkon hradený poisťovňami?

Áno, tieto operácie sú hradené poisťovňou v plnej miere.

Herniami trpia najčastejšie muži alebo ženy? V ktorej oblasti sa najčastejšie vyskytujú?

Najčastejšie sa vyskytuje slabinový pruh a v literatúre sa uvádza jeho výskyt počas života u mužov v 27 – 43 % a len v 3 – 6 % u žien. Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou herniou je hernia v oblasti pupku s incidenciou 2 %, vyskytuje sa častejšie u žien v pomere 3:1, no je zaujímavé, že až 70 % operovaných sú muži.

Čo je pre úspešnosť laparoskopickej operácie najdôležitejšie?

Pre úspešnosť akejkoľvek operácie je dôležité dodržiavanie štandardného operačného postupu, ktorý potom, samozrejme, prináša aj štandardne dobrý výsledok. Pre tento druh výkonu sú tieto postupy detailne spracované a takisto sú na základe EBM pravidelne obnovované odporúčania herniologickou spoločnosťou. Preto je dôležité sústavné vzdelávanie sa a sledovanie týchto odporúčaní.

Sú po tejto operácii pre pacienta nejaké obmedzenia?

Áno, aj po tejto operácii sú obmedzenia, hlavne, čo sa týka fyzickej aktivity. Plná fyzická záťaž je možná na šiesty týždeň po operácii, pričom pacient by mal po operácii slabinového pruhu zvládať svoju bežnú aktivitu už pár hodín po operácii, pri operáciách ventrálnych hernií odporúčame pacientom nosiť brušný pás.

Aké je percento hernií, ktoré sa nedajú riešiť laparoskopicky?

Sú to hlavne tí pacienti, u ktorých je kontraindikovaná laparoskopia. Buď neznesú celkovú anestéziu alebo sú po opakovaných operáciách v dutine brušnej, na našom pracovisku to predstavuje 6 – 12 % pacientov z operovaných na slabinový pruh za ostatných 10 rokov.


 

Späť