Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Svetový deň sepsy: Otrava krvi postihuje až 30 miliónov ľudí ročne, prečo jej výskyt narastá?

13.9.2022

Sepsa je najčastejšou príčinou smrti po nezvládnutej infekcii. Pri otrave krvi hovoríme o život ohrozujúcom zlyhávaní orgánov, ktoré je spôsobené neprimeranou odpoveďou hostiteľa na infekciu. Ako vzniká, kto je najviac ohrozený a ako sa dá sepse predchádzať? Téme sa venuje primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Michal Blanár.

Aká je najčastejšia príčina vzniku sepsy?

Najčastejšou príčinou vzniku sepsy je nezvládnutá infekcia. Sepsa môže vzniknúť aj po ľahkej infekcii. Infikovať sa môžete napríklad fyzickým poranením (nebezpečné sú uhryznutia od zvierat, uštipnutia hmyzom). Najrizikovejšie sú však infekcie, ktoré spôsobujú zápal pľúc (pneumóniu), infekcie močových ciest a vnútrobrušné infekcie. Existujú aj neinfekčné príčiny systémovej zápalovej odpovede organizmu (trauma, popálenina, operácia, poškodenie pľúc, infarkt, pankreatitída, krvácania, otravy a iné).

Prečo je dôležité na ňu upozorňovať? Narastá počet prípadov v porovnaní s minulosťou?

Sepsa, ľudovo povedané otrava krvi, je najčastejšia príčina smrti po nezvládnutej infekcii. Jej výskyt narastá v dôsledku multifaktoriálnych príčin. Je to zvýšené používanie invazívnych výkonov a nástrojov na liečbu rôznych ochorení, agresívnejšia protinádorová liečba a tiež dosiahnutie lepšieho prežívania chorých s predispozíciou k sepse, to je u starých pacientov, nedonosených novorodencov a imunokompromitovaných chorých s nádormi alebo AIDS. Tiež sa na tom podieľa starnutie svetovej populácie. Rozšírené užívanie širokospektrálnych antibiotík zvyšuje početnosť rezistencie patogénov a nozokomiálnych infekcií, čo má priamy dopad na prevalenciu sepsy.

Aký je celkový počet smrteľných prípadov?

Úmrtnosť na sepsu je vysoká a závisí od viacerých faktorov. V prvom rade závisí od príčiny vzniku septického stavu, od infekčného agens, ktorý sepsu vyvolá. Závisí od včasnej diagnostiky a včasného zahájenia liečby, od veku pacienta a jeho celkového zdravotného stavu. Aj napriek pokrokom v intenzívnej starostlivosti je úmrtnosť na sepsu stále medzi 28 % až 50 %.

Kto je najviac ohrozený?

Najviac ohrozené skupiny sú ľudia s oslabenou imunitou, ľudia, ktorí trpia chronickými ochoreniami ako cukrovka, ochorenia obličiek a pľúc, rakovina, seniori nad 65 rokov a malé deti. V nemocniciach sú to hlavne pacienti po operáciách a po ťažkých zraneniach, hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Ako často sa stretávate s takýmito diagnózami?

Sepsa - otrava krvi postihuje až 30 miliónov ľudí ročne po celom svete. Jej incidencia narastá každým rokom práve kvôli bakteriálnej rezistencii na antibiotickú liečbu a aj iným, už skôr spomenutým príčinám. Na našom pracovisku máme  približne  1 - 2 pacientov za mesiac so známkami ťažkej sepsy.

Ako sa dá diagnostikovať?

Základom pri stanovení diagnózy sepsy je pátranie po prítomnosti infekcie a zároveň po známkach jej dopadu na jednotlivé orgány a tkanivá. Samotná diagnostika pozostáva z fyzikálneho, laboratórneho, zobrazovacieho a mikrobiologického vyšetrenia.

Pri akých príznakoch spozornieť?

Ak trpíte nejakou infekciou s príznakmi sepsy ako teplota, zimnica, zrýchlenie dýchania a srdcovej frekvencie, vyrážky, zmätenosť a dezorientácia, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

Dá sa sepse aj predchádzať? Ako vyzerá prevencia?

V bežnom živote je potrebné si často umývať ruky, nepodceňovať dezinfekciu rán a odrenín. Ak je to možné, tak sa dať zaočkovať proti infekciám, ktoré môžu vyvolať vznik sepsy (pneumokokové infekcie, chrípka, COVID-19).

Ako dokážete takýmto pacientom pomôcť? Ako vyzerá liečba?

Pretože ide o naliehavé zmeny zdravotného stavu, je potrebné začať liečbu neodkladne. Základná liečba pozostáva z odstránenia zdroja sepsy (absces, nekrotické tkanivá, žilové katétre, cudzie telesá) a liečby infekcie - antibakteriálna liečba (antibiotiká, antimykotiká). Ďalej pozostáva z hemodynamickej podpory, tekutinovej resuscitácie a liekov podporujúcich obeh a činnosť srdca. Pri poškodení pľúc je potrebná liečba kyslíkom alebo umelá pľúcna ventilácia. Podporuje sa činnosti obličiek, výživa, rehabilitácia. Odporúča sa, aby mali nemocnice vypracované postupy pre liečbu a vyhľadávanie septických pacientov medzi akútnymi stavmi a rizikovými pacientami. Má to za následok významný pokles úmrtnosti septických pacientov, ak sú vypracované postupy na vyhľadanie takých pacientov, komunikáciu zdravotníckeho personálu a sú stanovené diagnostické a liečebné postupy.

 

 

 

Späť