Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Jednodňovú zdravotnú starostlivosť preferujú lekári aj pacienti: O aké výkony je najväčší záujem?

27.9.2022

Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS) je považovaná za moderné, efektívne a diskrétne riešenie rôznych zdravotných komplikácií. Ďalšou z jej výhod je aj krátkosť času, ktorý pacient strávi v zdravotníckom zariadení, vďaka čomu sa eliminuje riziko takzvaných nozokomiálnych nákaz. Okrem iného dochádza aj k rýchlejšiemu začleneniu pacienta do jeho bežnej činnosti, keďže tento celosvetový trend umožňuje riešiť stavy, ktoré nie je možné realizovať v ambulancii, ale nevyžadujú si ani dlhodobú hospitalizáciu v nemocnici. V akých odboroch sa preferuje? Téme sa venuje primár Jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Tomáš Ševčík.

Ako ovplyvnila pandémia výkony Jednodňovej zdravotnej starostlivosti?

Na jednej strane negatívne. Väčšina výkonov v JZS sa počas pandémie (výnimočného stavu) nerealizovala. Na druhej strane, po ústupe pandémie je trend realizovať čo možno najviac výkonov v JZS. Často sa na to pýtajú aj samotní pacienti, ktorí chcú tráviť v nemocnici čo najmenej času. 

Zaznamenali ste nárast operácií po uvoľnení opatrení v porovnaní s uplynulým rokom?

Na našej klinike operujeme porovnateľné počty operácií ako pred rokom. Skôr vnímam nárast operácií po znížení počtu COVID pozitívnych pacientov po jednotlivých vlnách. Čiže napríklad teraz v lete.    

O aké výkony je najväčší záujem?

Najväčší záujem je o artroskopické operácie kĺbov, hlavne kolena a ramena, operácie deformít na nohách (vbočený palec) a operácie na ruke (karpálny tunel, skákavé  prsty).

Predstavíte nám portfólio všetkých výkonov v rámci JZS?

JZS výkony sa realizujú takmer vo všetkých chirurgických odboroch. Odbory, v ktorých sa v našej  nemocnici najčastejšie realizujú JZS výkony, sú ortopédia, gynekológia, ORL, chirurgia, očné, urológia a plastická chirurgia.

Aké výhody ponúka Jednodňová zdravotná starostlivosť?

Krátky pobyt v nemocnici, pri  ktorom je realizovaný rovnaký výkon, ako pri bežnej hospitalizácii. Musí sa dbať na dôkladné tlmenie bolesti pacienta, aby mohol komfortne odísť domov, k čomu sa používajú rôzne periférne nervové bloky. Týmto krátkym pobytom sa zároveň znižuje riziko nozokomiálnych nákaz. Výhodou pre zdravotnícke zariadenie je šetrenie nákladov na zdravotnú  starostlivosť a možnosť realizovať viac operačných výkonov.    

Aké sú čakacie lehoty na jednotlivé výkony?

Aj JZS výkony sú také operácie, ako iné. Čakacia doba závisí od možností pracoviska, počtu  operatérov, voľných lôžok. Prípadne, či dané pracovisko má samostatné JZS lôžka.

V akých prípadoch sa preferuje JZS? A kedy odporúčate zdravotnú starostlivosť formou dlhšej hospitalizácie a „štandardnej“ operácie?

Vždy, ak je možnosť výkon realizovať v JZS, tak to pacientovi ponúkame a odporúčame. Dlhšie hospitalizácie sú vyhradené pre komplikovanejšie výkony, napr. umelé kĺbové náhrady, komplikovanejšie rekonštrukčné operácie.  

Ako sa dá objednať na JZS?

Najlepšie je kontraktovať operatéra, ktorý ten daný výkon realizuje. Absolvovať štandardné  ambulantné vyšetrenie s prebratím operačného zákroku, prípadných komplikácií, dobu rekonvalescencie. Je potrebné vopred pacientovi pred JZS výkonom dať informovaný súhlas o výkone, aby si ho v pokoji preštudoval a podpísal. Prípade, aby sa ešte v deň zákroku vedel opýtať na nejaké nejasnosti.

Späť