Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Mamodiagnostické centrum Kliniky rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca získalo vzácne ocenenie

4.10.2022

Osvetový projekt ´Ja som už bola´, ktorý je zameraný na odstránenie psychologických bariér skríningovej mamografie na Slovensku, pokračuje udelením ocenenia pacientskych združení OZ Amazonky a Ružovej stužky n. f. preverenému skríningovému mamografickému pracovisku v Nemocnici AGEL Košice-Šaca. Podpora prevencie a včasného odhalenia ochorenia je dôležitou súčasťou boja s rakovinou prsníka.

Od roku 2019 pracuje pri ministerstve zdravotníctva Komisia pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne, ktorá hodnotí mamografické pracoviská na Slovensku. Už 19 preverených skríningových mamografických pracovísk v 16 mestách prešlo jej kontrolou s pozitívnym výsledkom. 7 z nich bolo symbolicky ocenených v rámci projektu Ja som už bola, ktorého cieľom je inšpirovať ženy k tomu, aby sa nebáli absolvovať mamografické vyšetrenie. K trom prevereným skríningovým mamografickým pracoviskám, ktoré dohliadajú na zdravie žien na východe Slovenska (Stará Ľubovňa, Prešov, Poprad), sa pripojilo aj preverené skríningové mamografické centrum v Nemocnici AGEL Košice-Šaca. Ženy v každom kraji na Slovensku tak majú možnosť absolvovať skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov v niektorom z najmodernejších preverených skríningových mamografických pracovísk vysokokvalitným mamografickým prístrojom aj s doplnením ďalších potrebných vyšetrení a oznámením výsledku osobne, ihneď, vrátane možnosti konzultácie s lekárom o ďalšom postupe zdravotnej starostlivosti v prípade potreby.

Zástupkyne oboch pacientskych združení odovzdali 4. októbra ocenenie preverenému skríningovému mamografickému centru v Nemocnici AGEL Košice-Šaca. Ide o v poradí 4. preverené skríningové mamografické centrum na východnom Slovensku a 19. na Slovensku. „Dovoľte mi poďakovať, v mene celej našej kliniky, za krásne ocenenie, ktoré považujeme za potešujúce ohodnotenie práce našich lekárov a rádiologických technikov. Pomocou mamografického vyšetrenia vieme diagnostikovať buď už predrakovinové lézie alebo karcinóm prsníka vo včasnom štádiu, čo umožňuje vysoké percento úspešnosti liečenia alebo 100 percentné vyliečenie, čo skvalitňuje a predlžuje život takejto pacientky,“ uviedla primárka Kliniky rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Tatiana Špakovská, PhD., MPH, ktorá taktiež upozornila na fakt, že pacientky sa často boja prísť na vyšetrenie. „Môžem ubezpečiť, že radiačná záťaž pri mamografii je veľmi nízka, nepredstavuje takmer žiadne riziko a benefit je niekoľkonásobne vyšší. Ak pacientka dostane pozývací list zo zdravotnej poisťovne na mamografické vyšetrenie v rámci skríningu, môže sa objednať napríklad prostredníctvom nášho call centra (pozn. 055/7234 333). Mamografické vyšetrenie je bezplatné a nárok naň majú na našom pracovisku všetky ženy s platným zdravotným preukazom na Slovensku. Je tu zabezpečená veľmi úspešná spolupráca s Mamárnym centrom, ktoré v kooperácii s naším pracoviskom zabezpečuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú starostlivosť o pacientky s takýmto ochorením,“ uviedla primárka, ktorá spolu s kolegyňou MUDr. Norou Leškovou prevzali ocenenie – sošku Amazonky. „Autorkou je umelkyňa vystupujúca pod menom Hromula. Osudy a príbehy členiek občianskeho združenia ju oslovili tak, že na ich základe vytvorila toto umelecké dielo. Amazonke chýba jeden prsník ako symbol ženskosti, o ktorý pacientky s karcinómom prsníka niekedy prichádzajú, a jej odev je vytvorený z obväzov. Hoci zvonku pôsobí krehko, vo vnútri sochy je kameň – symbol odvahy a nezlomnosti, s akou ženy Amazonky bojujú o zdravie svoje aj všetkých žien Slovenska,“ vysvetlila Mgr. Eva Bacigalová, predsedníčka OZ Amazonky.

„Sme veľmi hrdí na takéto kvalitné pracovisko, akým je Klinika rádiológie. Ako bolo povedané, máme sa čím pýšiť, nielen kvôli diagnostike, ale aj vďaka tomu, čo po nej nasleduje. Ženám, ktoré potrebujú pomoc, ju vieme aj plnohodnotne poskytnúť. Prevencia je najlepšia cesta liečby,“ reagoval na ocenenie generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA.

O pracovisku – Preverené skríningové mamografické  centrum AGEL

Mamodiagnostické centrum Kliniky rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s. bolo zaradené do siete mamografických pracovísk v populačnom skríningu rakoviny prsníka po splnení všetkých požiadaviek v roku 2021, ako jedno zo štyroch pracovísk na východnom Slovensku. Mamografické vyšetrenia prsníkov vykonávajú v zdravotníckom zariadení viac ako dve desaťročia. Okrem nich sa realizuje aj ultrazvukové vyšetrenie prsníkov a intervenčné zákroky, ako sú core-cut biopsie, vákuové mamotómie, duktografie či predoperačné zavádzanie Frankových vodičov. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná poistenkyniam a poistencom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku z rôznych, často vzdialenejších regiónov.

Veľkou výhodou je úzka spolupráca s Mamárnym centrom, v ktorom sa vyšetrujú pacientky s klinickými príznakmi ochorenia prsníkov. Na základe výsledkov rádiologických zobrazovacích vyšetrení a biopsie navrhnú pacientke ďalší liečebný postup a následnú pooperačnú starostlivosť, v prípade nutnosti nasmerujú pacientku na onkologické pracovisko.

Mamografia zachraňuje životy

Skríningová mamografia v Spojených štátoch, Európe a Veľkej Británii za posledných 30 rokov znížila úmrtnosť na rakovinu prsníka o 40 %. Na Slovensku tomuto ochoreniu ročne podľahne 900 žien. Nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 362 000 žien. V roku 2021 sa ho zúčastnilo len 41 554 žien s negatívnym nálezom a u 285 žien boli zistené včasné formy rakoviny prsníka. Zatiaľ najlepšie výsledky sú v západoslovenskom kraji, kde je miera účasti na mamografickom vyšetrení 16 - 17 %. Odborníci pripisujú toto nízke číslo nedostatočnej starostlivosti žien o vlastné zdravie, ale aj neopodstatnenému strachu z mamografického vyšetrenia. „Cieľom mamografického skríningu, to znamená včasného zistenia najmenších ložísk onkologického ochorenia prsníka  skríningovou mamografiou, je aspoň 70 % účasť žien vo veku 50 – 69 na skríningovom mamografickom vyšetrení. Takáto účasť by zabezpečila zníženie úmrtnosti na rakovinu prsníka na Slovensku o 30 %, a zachránila by 300 životov ročne,“ hovorí MVDr. Jana Trautenberger-Ricová z Národného onkologického inštitútu.

Aká je realita na Slovensku?

Na východnom Slovensku sa malo v minulom roku zúčastniť mamografického vyšetrenia 101 079 žien, zúčastnilo sa iba 6,4 % z nich. „Ženy by sa nemali báť skríningového mamografického vyšetrenia pod dohľadom lekára a za využitia tej najmodernejšej techniky. Mali by mať obavy z nedôsledného sledovania vlastného zdravia. Každá žena si musí uvedomiť, že zdravie začína v jej vlastných rukách, a jej správanie sa je vzorom aj pre jej vlastné deti a vnúčatá. Pravidelné vykonávanie nielen samovyšetrenia, ale aj skríningové mamografické vyšetrenie každé dva roky totiž dokážu odhaliť včasné štádia rakoviny, ktoré sú veľmi dobre liečiteľné, a zachránia mnohým roky kvalitného života,“ hovorí MUDr. Alena Kállayová, z Ružovej stužky a dodáva, že výhodou mamografického vyšetrenia je, že dokáže odhaliť ochorenie už o 3 – 5 rokov skôr, než by ložisko odhalilo bežné vyšetrenie u gynekológa pohľadom a pohmatom.

Späť