Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

Osteoporóza – tichá choroba, čo láme kosti: Ohrozená je každá druhá žena nad päťdesiat rokov

20.10.2022

Svetový deň osteoporózy pripadá na 20. október a pripomíname si ho od roku 1997. Diagnóza signalizujúca rednutie kostí je považovaná za chorobu tretieho tisícročia.  Postihuje najmä ženy po menopauze a podľa odhadov ňou celosvetovo trpí až 200 miliónov žien. Na Slovensku sa na osteoporózu lieči približne 400 tisíc pacientov. Štatistiky hovoria, že každá 2. žena nad 50 rokov je ohrozená rizikom osteoporotickej zlomeniny. Vzhľadom na rastúci počet starších ľudí v populácii sa predpokladá, že počet zlomenín v dôsledku osteoporózy sa v najbližšom desaťročí zvýši dvoj- až trojnásobne. Téme sa venuje lekárka Internej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Zuzana Lörinczová.

Čo je osteoporóza a koho postihuje? 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je osteoporóza metabolické ochorenie kostí, ktoré spôsobuje úbytok množstva kostnej hmoty, poruchu mikroštruktúry s následným zvýšením fragility a rizikom zlomenín. Prevalencia osteoporózy v našej populácii sa odhaduje na šesť percent. Každá druhá žena po menopauze utrpí niektorú z typických osteoporotických zlomenín, čo môže mať často závažný dôsledok a výrazne ovplyvniť kvalitu života. Celoživotné riziko osteoporotickej zlomeniny sa odhaduje na 40 percent u žien po menopauze a 13 - 25 percent v prípade starších mužov.

Aké sú príčiny jej vzniku?

Kosť je rigidné, ale dynamické tkanivo, ktoré podlieha neustálej remodelácii v závislosti od mechanického stresu a hormonálnych zmien. Remodelácia kosti prebieha celý život v rôznej intenzite. Maximum kostnej hmoty sa dosahuje vo veku 25 až 35 rokov. Po krátkom období rovnovážneho stavu nastáva prevaha odbúravania kosti na úkor novotvorby a kostná hmota v tele človeka postupne ubúda.

Ktoré rizikové faktory vplývajú na vznik osteoporózy?

National Osteoporosis Foundation publikovala 79 stavov, chorôb a liekov, ktoré sa spolupodieľajú na vzniku osteoporózy. K neovplyvniteľným faktorom patria vek, ženské pohlavie, genetická predispozícia, biela rasa, výskyt osteoporotickej zlomeniny u rodičov. K ovplyvniteľným rizikovým faktorom patria faktory životného štýlu - fajčenie, alkohol, podvýživa, nedostatok fyzickej aktivity, nízky príjem vápnika a vitamínu D, sklon k pádom, ďalej endokrinné poruchy, choroby tráviaceho traktu, reumatologické a autoimunitné ochorenia. Z liekov sú v popredí glukokortikoidy, androgén-deprivačná terapia, antiestrogénová liečba, imunosupresíva, antikoagulanciá a mnoho ďalších.

Ako sa ochorenie diagnostikuje?

Diagnostika pozostáva z vyšetrenia pacienta lekárom, anamnézy, laboratórnych vyšetrení a denzitometrie. Denzitometria je zlatý štandard v diagnostike osteoporózy. Ide o neinvazívne, bezbolestné, rýchle a presné vyšetrenie, pomocou ktorého sa stanovuje hustota kosti, pričom najpresnejšia je celotelová denzitometria.

Existuje voči osteoporóze účinná prevencia?

V rámci prevencie osteoporózy je nutné vylúčiť známe rizikové faktory a liečiť ochorenia, ktoré môžu viesť k osteoporóze. Veľmi dôležitý je zdravý životný štýl, teda nefajčiť, neužívať nápoje s kofeínom, nepiť veľa alkoholu. Dôležité je denne cvičiť a dbať na správne stravovanie s dostatkom vápnika, ktorý obsahujú tvrdé syry, mak, sezam, mandle, jogurty, atď. Nezabúdať na adekvátny prísun vitamínu D obsiahnutého napríklad v rybách a syroch. Pokiaľ nie je možný dostatočný prísun v strave, je potrebné zvážiť suplementáciu týchto vitamínov. 

Ako sa ochorenie lieči?

Cieľom liečby je minimalizovať riziko zlomeniny. Základom je adekvátna suplementácia vápnikom a vitamínom D.  K dispozícii máme antiresorpčné lieky a osteoanabolicky pôsobiaci preparát. Liečba osteoporózy je dlhodobá.

Je možné osteoporózu vyliečiť úplne?

Liečba osteoporózy si vyžaduje dlhší čas. Nedá sa vyliečiť v priebehu niekoľkých mesiacov. Väčšinou je nutná dlhodobá, niekoľko rokov trvajúca liečba, niekedy až celoživotná.

Koľko pacientov s touto diagnózou liečite vo vašom zdravotníckom zariadení?

V Osteocentre Nemocnice AGEL Košice-Šaca sa staráme približne o 1950 pacientov s osteoporózou.   

Späť